xunghe.vn

XuNghe.Vn - Xứ Nghệ - Nghệ An - Hà Tĩnh - Cộng Đồng Xứ Nghệ


General data

KBSecKB/Sec
Page source68.8027.1958189.56138690556098
Total page1990.54488.559756999999922.4768457754463
0%100%
KB 3.45644205805046% Page source
KB 96.5435579419495% Components
Sec 8.12538137384457% Page source
Sec 91.8746186261554% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 2.83249202228135%
Sec 2.00124871616348%
http://360.xunghe.vn/avatar/3745.jpg
Component56.3821.77230131.8128805434291
0%100%
KB 0.424607544470255%
Sec 0.966979843903592%
http://360.xunghe.vn/avatar/3506.jpg
Component8.4520.8563559.86973860139778
0%100%
KB 0.734824249049506%
Sec 1.30345773193574%
http://news.xunghe.vn/Images/tintuc/818978157_090305160340-997-857.jpg
Component14.6271.15433912.6713209897612
0%100%
KB 0.244556262006768%
Sec 0.969989111419988%
http://xunghe.vn/images/Kenh/itv.png
Component4.8680.859025.66692277246164
0%100%
KB 0.0510915608999349%
Sec 0.644688986669194%
http://xunghe.vn/images/arrow2.png
Component1.0170.5709351.7812885880179
0%100%
KB 4.75447917755146%
Sec 2.27674969794689%
http://360.xunghe.vn/avatar/3787.jpg
Component94.642.01628446.937832170468
0%100%
KB 0.396675481677371%
Sec 0.962197762128007%
http://360.xunghe.vn/avatar/1094.jpg
Component7.8960.852129.26630052105337
0%100%
KB 0.201251517173195%
Sec 0.984301481315041%
http://360.xunghe.vn/avatar/2713.jpg
Component4.0060.8716954.59564411864242
0%100%
KB 2.94823927529359%
Sec 1.94182895059209%
http://360.xunghe.vn/avatar/3575.jpg
Component58.6861.71967934.1261363312572
0%100%
KB 4.3326849343697%
Sec 3.41009630367437%
http://laptop.xunghe.vn/Images/tintuc/869297211_NVIDIA(1).jpg
Component86.2443.01997328.5578712127559
0%100%
KB 0.228932392351036%
Sec 0.915109782878019%
http://xunghe.vn/images/Kenh/vtv3.png
Component4.5570.8104195.62301722935913
0%100%
KB 1.87637148437814%
Sec 1.52196668741989%
http://360.xunghe.vn/avatar/875.jpg
Component37.351.3478527.7107986793783
0%100%
KB 0.327548650017282%
Sec 0.891693955302972%
http://360.xunghe.vn/avatar/3538.jpg
Component6.520.7896828.2564880546853
0%100%
KB 0.254503291562508%
Sec 0.946565379577544%
http://360.xunghe.vn/avatar/2881.jpg
Component5.0660.8382766.0433556489748
0%100%
KB 0.238577996768722%
Sec 0.984577001492903%
http://xunghe.vn/images/Kenh/logo_tv_vtc4.png
Component4.7490.8719395.44648192132706
0%100%
KB 1.77197791156588%
Sec 1.63605575385669%
http://news.xunghe.vn/Images/tintuc/861536034_1-150109_130.jpg.png
Component35.2721.44888724.3442035162162
0%100%
KB 0.199643916436914%
Sec 1.00624711515412%
http://xunghe.vn/images/Kenh/htv7.png
Component3.9740.891134.45950646931424
0%100%
KB 1.87496483373389%
Sec 1.61568758595397%
http://xunghe.vn/images/Quangcao/laptopxunghe.jpg
Component37.3221.43084926.083814574424
0%100%
KB 0.155233946097147%
Sec 0.975628241617692%
http://360.xunghe.vn/avatar/3345.jpg
Component3.090.8640143.57633093908201
0%100%
KB 4.93895136203972%
Sec 2.20232198694945%
http://360.xunghe.vn/avatar/1820.jpg
Component98.3121.95037150.4068200357778
0%100%
KB 0.356184038132289%
Sec 1.00121209682181%
http://laptop.xunghe.vn/Images/tintuc/896453766_1235957637_B1.jpg
Component7.090.8866717.99620152232339
0%100%
KB 0.0329055775707545%
Sec 0.646099333809148%
http://xunghe.vn/images/new.gif
Component0.6550.5721841.14473665813794
0%100%
KB 0.222702939497946%
Sec 0.980849574824376%
http://xunghe.vn/images/Kenh/logo_tv_vtv1.png
Component4.4330.8686385.10339174661942
0%100%
KB 3.1387399625429%
Sec 1.8195905844683%
http://360.xunghe.vn/avatar/3354.jpg
Component62.4781.61142538.7718944412554
0%100%
KB 8.57976512953243%
Sec 2.68087456473035%
http://360.xunghe.vn/avatar/3132.jpg
Component170.7842.37417671.93400994703
0%100%
KB 0.716186128013247%
Sec 1.30118920719261%
http://news.xunghe.vn/Images/tintuc/818705835_i57_093222.jpg
Component14.2561.1523312.3714560933066
0%100%
KB 0.695739456148671%
Sec 1.3041070110434%
http://360.xunghe.vn/avatar/2124.jpg
Component13.8491.15491411.9913690543192
0%100%
KB 0.38054923679155%
Sec 0.9965169619876%
http://360.xunghe.vn/avatar/2672.jpg
Component7.5750.8825138.58344296344643
0%100%
KB 0.0079877661583969%
Sec 0.614544369176623%
http://xunghe.vn/images/icon_news_list.gif
Component0.1590.5442390.292151058634166
0%100%
KB 4.22477473494683%
Sec 1.82829431205418%
http://360.xunghe.vn/imgblog/3787_HERODSBK_HotBoyAsia.Com_04[1].jpg
Component84.0961.61913351.9389080452316
0%100%
KB 1.18515340530026%
Sec 1.67456647379916%
http://xunghe.vn/images/xunghe.jpg
Component23.5911.48299215.9077055034687
0%100%
KB 0.236468020802354%
Sec 0.942881990970234%
http://xunghe.vn/images/Kenh/logo_tv_vtc10.png
Component4.7070.8350145.63703123540444
0%100%
KB 0.00266258871946563%
Sec 0.617204719746465%
http://xunghe.vn/images/dot_new.gif
Component0.0530.5465950.0969639312470842
0%100%
KB 2.20834103642019%
Sec 1.93049761868701%
http://360.xunghe.vn/imgblog/1820_42121335952310.jpg
Component43.9581.70964425.7117856115074
0%100%
KB 0.20848572048646%
Sec 0.979838957778533%
http://xunghe.vn/images/Kenh/logo_tv_htv9.png
Component4.150.8677434.78252201400645
0%100%
KB 8.05629013978088%
Sec 2.68950489554754%
http://360.xunghe.vn/imgblog/1820_P1010673.jpg
Component160.3642.38181967.3283738184975
0%100%
KB 0.0214514223247514%
Sec 0.647173184994174%
http://xunghe.vn/images/ico_mp3.gif
Component0.4270.5731350.745025168590297
0%100%
KB 0.437920488067584%
Sec 1.36361033601301%
http://360.xunghe.vn/avatar/2634.jpg
Component8.7171.207617.21839004314307
0%100%
KB 3.8054923679155%
Sec 1.95474339433881%
http://360.xunghe.vn/avatar/1194.jpg
Component75.751.73111643.7578995283967
0%100%
KB 0.0875640026043132%
Sec 0.637545787303821%
http://xunghe.vn/images/viewall.gif
Component1.7430.5646093.08709212924342
0%100%
KB 2.03271065598148%
Sec 3.2994365601071%
http://laptop.xunghe.vn/Images/tintuc/854939790_1.jpg
Component40.4622.92197313.8474927728627
0%100%
KB 1.91204012571438%
Sec 2.79283173733189%
http://laptop.xunghe.vn/Images/tintuc/822246021_340x250_easynote_tr85-81.jpg
Component38.062.47332515.3881920087332
0%100%
KB 0.435458849440153%
Sec 1.28821491684987%
http://360.xunghe.vn/avatar/585.jpg
Component8.6681.140847.59791031170015
0%100%
KB 0.180503420170566%
Sec 0.981309151514498%
http://xunghe.vn/include/inc_js.js
Component3.5930.8690454.1344234188103
0%100%
KB 0.0774662604795473%
Sec 0.673623122068865%
http://xunghe.vn/images/Kenh/vtv2.gif
Component1.5420.5965592.58482396544181
0%100%
KB 1.64206367706516%
Sec 1.63136739410882%
http://360.xunghe.vn/imgblog/2950_1264731849-cam-on-su-lanh-lung-cua-anh2.jpg
Component32.6861.44473522.6242182822455
0%100%
KB 6.8155237965099%
Sec 2.22826943845386%
http://360.xunghe.vn/avatar/3579.jpg
Component135.6661.9733568.7490815111359
0%100%
KB 0.238879421906775%
Sec 0.981690814711699%
http://xunghe.vn/images/Kenh/logo_tv_vtc9.png
Component4.7550.8693835.46939611195526
0%100%
KB 1.59514183057496%
Sec 1.67520107355308%
http://360.xunghe.vn/avatar/2512.jpg
Component31.7521.48355421.4026587505409
0%100%
KB 0.236317308233327%
Sec 0.968319052636968%
http://xunghe.vn/images/Kenh/logo_tv_vtc6.png
Component4.7040.8575415.4854520075425
0%100%
KB 4.98295943219542%
Sec 2.26042399822755%
http://360.xunghe.vn/avatar/304.jpg
Component99.1882.00182649.548761980312
0%100%
KB 0.238778946860758%
Sec 0.946386968970569%
http://xunghe.vn/images/Kenh/logo_tv_vtc3.png
Component4.7530.8381185.67103916155004
0%100%
KB 0.0270780249017354%
Sec 0.612018391152542%
http://xunghe.vn/images/icon_music_item.gif
Component0.5390.5420020.994461275050646
0%100%
KB 2.21828806597593%
Sec 1.94813881433753%
http://news.xunghe.vn/Images/tintuc/825271821_ts_090608.jpg
Component44.1561.72526725.5937196967194
0%100%
KB 0.354576437396008%
Sec 0.945458782141872%
http://360.xunghe.vn/avatar/1311.jpg
Component7.0580.8372968.42951596568
0%100%
KB 0.237121108601468%
Sec 0.977691255408482%
http://xunghe.vn/images/Kenh/vtc1.png
Component4.720.8658415.45134730279578
0%100%
KB 1.25975612696831%
Sec 1.52482351549361%
http://360.xunghe.vn/avatar/3282.jpg
Component25.0761.3503818.5695878197248
0%100%
KB 0.719803229669879%
Sec 1.30258148743565%
http://360.xunghe.vn/avatar/3002.jpg
Component14.3281.15356312.4206480270258
0%100%
KB 0.46494827544631%
Sec 1.23914522484519%
http://360.xunghe.vn/avatar/2329.jpg
Component9.2551.0973848.43369321951113
0%100%
KB 0.776270205531754%
Sec 5.30868552405807%
http://laptop.xunghe.vn/Images/tintuc/831565485_AMD_new_CPU_042009stem76_StarlingNetbook_yeulaptop.jpg
Component15.4524.7013593.28670922599189
0%100%
KB 6.32239227065566%
Sec 2.27992269671653%
http://360.xunghe.vn/avatar/2950.jpg
Component125.852.01909462.3299361000528
0%100%
KB 0.382508500188893%
Sec 1.24084125479251%
http://360.xunghe.vn/avatar/1051.jpg
Component7.6141.0988866.92883520219568