most.gov.vn

Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ


General data

KBSecKB/Sec
Page source104.833.12715333.5225043354131
Total page1267.64991.20198113.8993581729327
0%100%
KB 8.26963930867299% Page source
KB 91.730360691327% Components
Sec 3.42882135422036% Page source
Sec 96.5711786457796% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 1.19733459340874%
Sec 1.36730911579651%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=x-png/fae60d0e93b14a78bf53ee89b31ecc00-Nisstran.png/Nisstran.png
Component15.1781.24701312.1714849805094
0%100%
KB 0.647892279329688%
Sec 1.37343946509232%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=x-png/575369AAFA044269844B378FED9C7114.png
Component8.2131.2526046.55674099715473
0%100%
KB 0.0277679389168453%
Sec 0.677859179396553%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/Container/bottom-right-style2.jpg
Component0.3520.6182210.569375676335809
0%100%
KB 0.0266635322553798%
Sec 0.688297549150824%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/ViePress/left-conner.jpg
Component0.3380.6277410.538438623572461
0%100%
KB 0.0189326856251218%
Sec 0.685319543662105%
http://most.gov.vn/Skins/Default/Images/rss.gif
Component0.240.6250250.383984640614375
0%100%
KB 0.82901497181002%
Sec 1.37486048685719%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=x-png/f22f7cbece1d4c5fa5527a7b63009680-HHTP.png/HHTP.png
Component10.5091.25398.38105112050403
0%100%
KB 9.79261609483382%
Sec 2.54031104872601%
http://most.gov.vn/Common/prototype.js
Component124.1362.31681453.5804773279167
0%100%
KB 0.143415093610298%
Sec 0.696300664784902%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=pjpeg/78e5dac9d5f24feb967e40f43324859d-TCVN.jpg/TCVN.jpg
Component1.8180.635042.86281179138322
0%100%
KB 1.59081890965086%
Sec 1.72201632330771%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=x-png/e04fe7a0442b48109586e89b23e45b4a-Dang-bo.png/Dang-bo.png
Component20.1661.57051312.8403903692615
0%100%
KB 0.254644621657888%
Sec 1.02668164631205%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=pjpeg/a548878324e0483cbb740114fefa870c-Vista.jpg/Vista.jpg
Component3.2280.9363543.44741411901909
0%100%
KB 0.277048299647615%
Sec 1.02924957298899%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=pjpeg/7e32ec2a0cd74972857f96fcf670d88b-Varans.jpg/Varans.jpg
Component3.5120.9386963.74136035521617
0%100%
KB 0.021299271328262%
Sec 0.697456341436268%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/ViePress/top-left-conner.gif
Component0.270.6360940.424465566409996
0%100%
KB 0.0557725364040046%
Sec 0.674898717386413%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/Container/right-style3.jpg
Component0.7070.6155211.14862043699565
0%100%
KB 4.86435914042452%
Sec 2.14427688802067%
http://most.gov.vn/Thumbnail.ashx/0/170/0/19B34DC5F79B4350884A9DA7AC2F4F51/Thu_truong_Bo_Khoa_hoc_va_Cong_nghe_Nguyen_Quan_th-170x0.jpg
Component61.6631.95562331.5311284434679
0%100%
KB 0.0277679389168453%
Sec 0.689512435042392%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/Container/top-left-style2.jpg
Component0.3520.6288490.559752818244125
0%100%
KB 1.9477000336844%
Sec 1.7392144146518%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=x-png/5def7714fe0145ed9073474990c4a9a0-Tap-chi-HDKH.png/Tap-chi-HDKH.png
Component24.691.58619815.5655220848847
0%100%
KB 0.00552203330732719%
Sec 0.686091456719564%
http://most.gov.vn/Skins/Default/Images/Container/icon-close.gif
Component0.070.6257290.111869515397241
0%100%
KB 0.00552203330732719%
Sec 0.685846944486875%
http://most.gov.vn/Skins/Default/Images/Container/icon-close-2.gif
Component0.070.6255060.111909398151257
0%100%
KB 0.881237629659314%
Sec 1.38092943397797%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=gif/b1692dedf6a94ff7a5b21f681ee11299-vp_net.gif/vp_net.gif
Component11.1711.2594358.86985036941168
0%100%
KB 0.00741530186983936%
Sec 0.686255926831238%
http://most.gov.vn/Skins/Default/Images/Container/icon-restore.gif
Component0.0940.6258790.150188774507533
0%100%
KB 0.00528537473701316%
Sec 0.687332657829%
http://most.gov.vn/Skins/Default/Images/Container/icon-minimize-2.gif
Component0.0670.6268610.106881748904462
0%100%
KB 0.308208344738962%
Sec 1.02883401184016%
http://most.gov.vn/Common/AjaxLib.js
Component3.9070.9383174.16383802062629
0%100%
KB 1.4329676432514%
Sec 1.39982485687455%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=x-png/666bf1f9a398473988702035ee47b61e-Cong-doan.png/Cong-doan.png
Component18.1651.27666814.2284446700317
0%100%
KB 0.874295644930103%
Sec 1.38171340817696%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=pjpeg/30338455396B46C4803503AC7E5AA0F5.jpg
Component11.0831.260158.79498472404079
0%100%
KB 5.33933289104476%
Sec 2.14806298999141%
http://most.gov.vn/Thumbnail.ashx/0/170/0/29F32404DE0A4A36BF86264B86910178/Hoi_nghi_giao_ban_Khoa_hoc_va_Cong_nghe_cac_tinh_V-170x0.jpg
Component67.6841.95907634.5489404188505
0%100%
KB 0.0369187369689875%
Sec 2.80905411473463%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/ViePress/top-right-conner.gif
Component0.4682.5619130.182675992510284
0%100%
KB 5.43162973346723%
Sec 2.14099077518941%
http://most.gov.vn/Thumbnail.ashx/0/170/0/5EC05BBBBF654E6683342D9533E59A52/Thu_truong_Nguyen_Quan_va_doan_cong_tac_cua_Bo_Kho-170x0.jpg
Component68.8541.95262635.2622570835378
0%100%
KB 0.0213781575183667%
Sec 0.686798678199764%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/ViePress/bottom-right-conner.gif
Component0.2710.6263740.432648864735765
0%100%
KB 4.18972444264935%
Sec 3.29848646599025%
http://most.gov.vn/Thumbnail.ashx/0/170/0/D80CE7FF9C1947AABDA8ED70E2BB410C/Bac_Kan_Khai_mac_lop_tap_huan_quan_ly_Khoa_hoc_va_-170x0.jpg
Component53.1113.00828517.6549096910698
0%100%
KB 4.94584857480265%
Sec 2.12874433067413%
http://most.gov.vn/Common/ClientUtilities.js
Component62.6961.94145732.2932725267673
0%100%
KB 0.255591255939144%
Sec 1.00886624381547%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/ViePress/icon-1.jpg
Component3.240.9201063.52133341158519
0%100%
KB 1.54325053701774%
Sec 1.68357198293752%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=x-png/089182d31c6746929dca73e95167482d-DCS-VN.png/DCS-VN.png
Component19.5631.53545112.7408819949318
0%100%
KB 0.784838705351403%
Sec 1.37473220017008%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=x-png/6C00EF073F4A427884B1BD658F46EE94.png
Component9.9491.2537837.93518495624841
0%100%
KB 2.24044668516285%
Sec 1.73934050840409%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=x-png/52673e0a63c148ac9dd9c788383a4690-Vien-NL.png/Vien-NL.png
Component28.4011.58631317.9037806536289
0%100%
KB 0.0575080325863074%
Sec 0.688431318174986%
http://most.gov.vn/Skins/Default/Images/awaiting.gif
Component0.7290.6278631.16108131869532
0%100%
KB 0.829488288950648%
Sec 1.37029260362228%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=pjpeg/340D089E942C47559D2157D2E004EA97.jpg
Component10.5151.2497348.41379045460874
0%100%
KB 0.0981344204902146%
Sec 0.688239436378032%
http://most.gov.vn/File.ashx/image=pjpeg/dc7d0c06091542bc8c3dd8e41c12cd81-icon-container1.jpg/icon-container1.jpg
Component1.2440.6276881.98187634621022
0%100%
KB 0.00536426092711784%
Sec 0.694165842735368%
http://most.gov.vn/Rpc.aspx/ViePress/vi-VN/CategoryHits/C86DF3E2B7484B97B87AC1C50527F6F6.rpc
Component0.0680.6330930.107409180009888
0%100%
KB 0.00536426092711784%
Sec 0.691081479907766%
http://most.gov.vn/Skins/Default/Images/Container/icon-restore-2.gif
Component0.0680.630280.107888557466523
0%100%
KB 0.0550625606930625%
Sec 0.687885277404226%
http://most.gov.vn/skins/khcn/Images/searchBox_03.jpg
Component0.6980.6273651.1125899595929
0%100%
KB 0.0277679389168453%
Sec 0.673429451055454%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/Container/bottom-left-style2.jpg
Component0.3520.6141810.573120952943839
0%100%
KB 1.25578926027631%
Sec 1.38838212297165%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=x-png/64b0ad9e21164291ab2b59e4715b5a5a-Doan.png/Doan.png
Component15.9191.26623212.5719457413807
0%100%
KB 0.713920020447301%
Sec 1.36680803018961%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/email.jpg
Component9.051.2465567.26000275960326
0%100%
KB 0.00694198472921132%
Sec 0.688480659208488%
http://most.gov.vn/Skins/Default/Images/Container/icon-minimize.gif
Component0.0880.6279080.140147919758946
0%100%
KB 0.0369976231590921%
Sec 0.673757294811392%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/ViePress/bottom-left-conner.gif
Component0.4690.614480.763246973050384
0%100%
KB 0.0271368493960079%
Sec 1.80717017539345%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/ViePress/right-conner.jpg
Component0.3441.6481750.208715700699258
0%100%
KB 0.106338584261101%
Sec 0.690162640217212%
http://most.gov.vn/skins/khcn/Images/searchBox_01.jpg
Component1.3480.6294422.14157936712199
0%100%
KB 0.218830291350366%
Sec 1.02904234064828%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=pjpeg/aefa8f878d9344b5a3576771f0f9e7c8-Noip.jpg/Noip.jpg
Component2.7740.9385072.95575845465191
0%100%
KB 0.0277679389168453%
Sec 0.691142882082792%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/Container/top-right-style2.jpg
Component0.3520.6303360.558432328155143
0%100%
KB 0.142389573138937%
Sec 0.691005823656396%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/Container/icon-style1.jpg
Component1.8050.6302112.86412011215291
0%100%
KB 2.75801897843962%
Sec 1.75680723426391%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=jpeg/fa0d729f7b394a70afab27dab63971f6-Thanh_Tra_VN_03.jpg/Thanh_Tra_VN_03.jpg
Component34.9621.60224321.8206601620353
0%100%
KB 0.679998958702291%
Sec 1.36658873670737%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/Container/left-style2.jpg
Component8.621.2463566.91616199544913
0%100%
KB 11.4354998899538%
Sec 3.95385051997939%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=pjpeg/907b81130d284528840400418a99c6fe-Banner.jpg/Banner.jpg
Component144.9623.6059940.2003333342577
0%100%
KB 0.85922838262011%
Sec 1.35576441042437%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=x-png/1524843F85324546887AF5714F4E2117.png
Component10.8921.2364848.80884831506109
0%100%
KB 0.12708565225863%
Sec 0.690452107613759%
http://most.gov.vn/File.ashx/image=pjpeg/0de1913734154644ad5968e304304416-icon-container.jpg/icon-container.jpg
Component1.6110.6297062.55833674762508
0%100%
KB 11.332395639487%
Sec 2.73177618806328%
http://most.gov.vn/Thumbnail.ashx/0/0/0/73C1088A3E4043ABA5FB54C9A637F3D7/Dam_bao_an_ninh_hat_nhan_la_trach_nhiem_cua_tung_q-0x0.jpg
Component143.6552.49143457.6595647325998
0%100%
KB 0.0190904580053311%
Sec 0.685617782797942%
http://most.gov.vn/Skins/Default/Images/xml.gif
Component0.2420.6252970.387016089954054
0%100%
KB 0.0558514225941093%
Sec 0.690339171470409%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/Container/left-style3.jpg
Component0.7080.6296031.12451814873817
0%100%
KB 0.0042598542656524%
Sec 0.686010318131138%
http://most.gov.vn/Skins/Default/Images/Menus/indicator-4.gif
Component0.0540.6256550.0863095475941213
0%100%
KB 0.0476472588232232%
Sec 0.689620985316097%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/Container/right-style2.jpg
Component0.6040.6289480.960333763681576
0%100%
KB 0.542736987920158%
Sec 1.03931075795382%
http://most.gov.vn/Common/swfObject.js
Component6.880.9478727.25836399851457
0%100%
KB 1.69636863201091%
Sec 1.71106042093537%
http://most.gov.vn/Common/jsXML.js
Component21.5041.56052113.7800132135357
0%100%
KB 2.29842803488978%
Sec 6.05213498597141%
http://most.gov.vn/Common/PopCalendar.js
Component29.1365.5196675.27857930559941
0%100%
KB 0.446416949802351%
Sec 2.40332937504943%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=pjpeg/563b0304ad6240d4abffa26237bf2e87-Bao-KH-PT.jpg/Bao-KH-PT.jpg
Component5.6592.1918842.58179721189625
0%100%
KB 0.722281956598396%
Sec 1.37128161722715%
http://most.gov.vn/Skins/khcn/Images/Ykien.jpg
Component9.1561.2506367.32107503702116
0%100%
KB 2.41565291338533%
Sec 1.71816662622712%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=jpeg/179dc2d953a24b1e9a9d7ba41c68191b-IPP%20Icon.jpg/IPP%20Icon.jpg
Component30.6221.56700219.5417746754631
0%100%
KB 1.88506439874129%
Sec 1.72272902712497%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=x-png/f23ced2918d448aea0af0899def77902-chinh-phu.png/chinh-phu.png
Component23.8961.57116315.2091157951148
0%100%
KB 0.0574291463962027%
Sec 3.9760704320666%
http://most.gov.vn/Thumbnail.ashx/0/0/0/C02F5D44F11841C0AD0481EAE50F8974/RSS.jpg
Component0.7283.6262550.20075808237424
0%100%
KB 0.699641620038355%
Sec 1.3683101905429%
http://most.gov.vn/Image.ashx/image=x-png/9952FC959AED43A48051092186EB3AA4.png
Component8.8691.2479267.10699192099531