sms8x90.com

Siêu thị Nhạc chuông, Hình nên, Game Java - Tra cứu thông tin Xổ số - Tư vấn mẹo vặt, giới tính - Giải trí


General data

KBSecKB/Sec
Page source525.4823.335361157.548763087414
Total page4074.456113.15311736.0083408042573
0%100%
KB 12.8969855116855% Page source
KB 87.1030144883145% Components
Sec 2.94765278096581% Page source
Sec 97.0523472190342% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.00721568719848736%
Sec 0.472428877058685%
http://sms8x90.com/Images/VAS/newtrang.gif
Component0.2940.5345680.549976803699436
0%100%
KB 1.2584992941389%
Sec 1.39867114752128%
http://sms8x90.com/ScriptResource.axd?d=t1zP-Z35GHDCjpiXDpLf0fk2ytD-NgbRcJoH5-JgEuqG4viWynajeinsh8zIuuJvPvWw48mx-rdHiNv3G3OC6A2&t=633578454533750000
Component51.2771.5826432.3996613253804
0%100%
KB 0.0134987345549934%
Sec 0.48976733005066%
http://sms8x90.com/Images/VAS/phone.gif
Component0.550.5541870.992444788491971
0%100%
KB 0.430315114459452%
Sec 0.934019343011117%
http://sms8x90.com/Images/VAS/VAS_77.gif
Component17.5331.05687216.589520774512
0%100%
KB 0.712266864582658%
Sec 1.16547474339571%
http://sms8x90.com/ScriptResource.axd?d=t1zP-Z35GHDCjpiXDpLf0a10DZNvD9zba62ABV9I-KZVa4ZUpddFgizNpmTSK5q5lE6hBbMdYSwhqbj4KNR-DhPXy-7VCsmmInAPqRZBfAw1&t=633578454533750000
Component29.0211.31877122.0060950688179
0%100%
KB 0.0869318505341572%
Sec 0.701017365699259%
http://sms8x90.com/Images/VAS/ImageR2.gif
Component3.5420.7932234.46532690050591
0%100%
KB 0.0168856897706099%
Sec 0.470686105801222%
http://sms8x90.com/Images/VAS/delete.png
Component0.6880.5325961.29178589399845
0%100%
KB 0.60152815492424%
Sec 1.16621003025485%
http://sms8x90.com/ScriptResource.axd?d=t1zP-Z35GHDCjpiXDpLf0a10DZNvD9zba62ABV9I-KbiXjYsljwtRrpxAlpT2aaV0&t=633578454533750000
Component24.5091.31960318.5730102159513
0%100%
KB 1.0194244335931%
Sec 1.16517514935095%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/CaveManCricket_anim_128x128.gif
Component41.5361.31843231.5040897065605
0%100%
KB 0.0233650823570067%
Sec 0.468449313685278%
http://sms8x90.com/Images/VAS/dau2.gif
Component0.9520.5300651.79600615018913
0%100%
KB 0.00466319920990679%
Sec 0.468214233992335%
http://sms8x90.com/Images/VAS/icon_PLAY.gif
Component0.190.5297990.358626573474091
0%100%
KB 0.503232824210152%
Sec 1.16489588174579%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/deathchase_animation.gif
Component20.5041.31811615.5555353246603
0%100%
KB 0.982781505064725%
Sec 1.16550125614304%
http://sms8x90.com/DCImage/THEMES/ImageView/240x320_Fiery_Heart_080210.gif
Component40.0431.31880130.3631859545147
0%100%
KB 0.00787835234936885%
Sec 0.46884788865339%
http://sms8x90.com/Images/VAS/VAS_36.gif
Component0.3210.5305160.605071289084589
0%100%
KB 1.24453423966291%
Sec 1.41245777613002%
http://sms8x90.com/DCImage/SOFTWARES/ImageView/V17_Samsung.gif
Component50.7081.5982431.7274001401542
0%100%
KB 0.753916596473247%
Sec 1.16883479223997%
http://sms8x90.com/DCImage/WALLPAPERS/ImageView/Tet_210110_20.jpg
Component30.7181.32257323.2259391353067
0%100%
KB 0.121832215147249%
Sec 0.702290861329079%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/pokkieadventure.gif
Component4.9640.7946646.24666525726596
0%100%
KB 1.04929345169024%
Sec 1.16679331069598%
http://sms8x90.com/DCImage/THEMES/ImageView/240x320_Cute_Couple_080210.gif
Component42.7531.32026332.3821844587025
0%100%
KB 0.00154621868539015%
Sec 0.469219950874177%
http://sms8x90.com/Images/VAS/VAS_02.gif
Component0.0630.5309370.118658145881715
0%100%
KB 0.750971418024885%
Sec 1.16703457669664%
http://sms8x90.com/DCImage/WALLPAPERS/ImageView/Tet_210110_22.jpg
Component30.5981.32053623.1708942429438
0%100%
KB 1.69013973890011%
Sec 1.40082575012052%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/LegionsOfRome_Anim.gif
Component68.8641.58507843.4451806157173
0%100%
KB 0.998071889842472%
Sec 1.16945253925263%
http://sms8x90.com/DCImage/WALLPAPERS/ImageView/Tet_210110_19.jpg
Component40.6661.32327230.7313991378945
0%100%
KB 1.44630350652946%
Sec 1.40926122256093%
http://sms8x90.com/ScriptResource.axd?d=t1zP-Z35GHDCjpiXDpLf0a10DZNvD9zba62ABV9I-KYP7HFO-vfGuSsVqihdMffe7QoEpcHg_7mCna04gM8PLQ2&t=633578454533750000
Component58.9291.59462336.9548162794592
0%100%
KB 3.72511078779597%
Sec 1.8688287658925%
http://sms8x90.com/DCImage/SCREENSAVERS/ImageView/Valentine_080210_4.gif
Component151.7782.11463871.7749326362243
0%100%
KB 1.07521102203583%
Sec 1.39954253315001%
http://sms8x90.com/ScriptResource.axd?d=t1zP-Z35GHDCjpiXDpLf0a10DZNvD9zba62ABV9I-KY9MAS0q6OgFXlfb3uyLy0bK-z_NEP_12n10ncLPC_w1Q2&t=633578454533750000
Component43.8091.58362627.6637286834139
0%100%
KB 0.517590569145918%
Sec 1.16692852570734%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/sara_adventure.gif
Component21.0891.32041615.9714817148535
0%100%
KB 0.0315870388586844%
Sec 0.472869872422516%
http://sms8x90.com/Images/VAS/TV1.gif
Component1.2870.5350672.40530625136665
0%100%
KB 0.142890241053039%
Sec 0.702818465000836%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/extremerollerzero.gif
Component5.8220.7952617.32086698580718
0%100%
KB 0.00721568719848736%
Sec 0.4757500405402%
http://sms8x90.com/Images/VAS/music_new.gif
Component0.2940.5383260.546137470603315
0%100%
KB 1.33171152173444%
Sec 1.39714489703364%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/PM3_animation_128x128.gif
Component54.261.58091334.3219392844515
0%100%
KB 2.28685743569203%
Sec 1.6348069315669%
http://sms8x90.com/DCImage/SOFTWARES/ImageView/KPD30_Pro.gif
Component93.1771.84983550.3704384445099
0%100%
KB 1.23731855246443%
Sec 1.39687093197795%
http://sms8x90.com/DCImage/THEMES/ImageView/240x320_Chocolate_Candy_080210.gif
Component50.4141.58060331.8954221901388
0%100%
KB 0.421062345500847%
Sec 0.933369780701667%
http://sms8x90.com/DCImage/SOFTWARES/ImageView/WM6.gif
Component17.1561.05613716.2441046947508
0%100%
KB 2.00993703208477%
Sec 1.4018403045848%
http://sms8x90.com/DCImage/SOFTWARES/ImageView/R12.gif
Component81.8941.58622651.6282043038003
0%100%
KB 2.73175118347087%
Sec 1.63294220167174%
http://sms8x90.com/DCImage/SCREENSAVERS/ImageView/Valentine_080210_3.gif
Component111.3041.84772560.2384012772463
0%100%
KB 1.3902224002419%
Sec 1.41034205889353%
http://sms8x90.com/DCImage/THEMES/ImageView/240x320_Animated_Love_080210.gif
Component56.6441.59584635.4946529928326
0%100%
KB 1.20838217420927%
Sec 1.40262773318034%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/TheMummy_anim.gif
Component49.2351.58711731.0216575085517
0%100%
KB 0.782533913729833%
Sec 1.16579201260536%
http://sms8x90.com/DCImage/WALLPAPERS/ImageView/Tet_210110_21.jpg
Component31.8841.3191324.1704759955425
0%100%
KB 1.60522042697234%
Sec 1.40356540067738%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/TangramChallengegifanimated_128x128.gif
Component65.4041.58817841.1817818909467
0%100%
KB 4.21383860814793%
Sec 1.86903733283812%
http://sms8x90.com/ScriptResource.axd?d=t1zP-Z35GHDCjpiXDpLf0WH8v7iNKab-tA1ApQF1f0LWs1lEL8Lq7q6hwHuj344Jnr1K100FJhjfUOIyCPES9Q2&t=633578454533750000
Component171.6912.11487481.1826141888358
0%100%
KB 1.25513688207702%
Sec 1.39819480182769%
http://sms8x90.com/DCImage/THEMES/ImageView/240x320_Be_My_Valentine_3_080210.gif
Component51.141.58210132.3241057302916
0%100%
KB 1.24954104302513%
Sec 1.39665706248287%
http://sms8x90.com/DCImage/THEMES/ImageView/240x320_Follow_Your_Heart_080210.gif
Component50.9121.58036132.2154241973828
0%100%
KB 0.421062345500847%
Sec 0.937515490624973%
http://sms8x90.com/DCImage/SOFTWARES/ImageView/Symbian.gif
Component17.1561.06082816.17227297922
0%100%
KB 0.0141859428596112%
Sec 0.468138230783338%
http://sms8x90.com/Images/VAS/save.gif
Component0.5780.5297131.09115690949627
0%100%
KB 1.75306838508012%
Sec 1.39856156149901%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/Hitnrun_anim.gif
Component71.4281.58251645.1357205867113
0%100%
KB 0.00893370796003196%
Sec 0.469582291754278%
http://sms8x90.com/Images/VAS/cuoi.gif
Component0.3640.5313470.685051388264166
0%100%
KB 0.0869809368416299%
Sec 0.699960390839256%
http://sms8x90.com/Images/VAS/ImageR4.gif
Component3.5440.7920274.47459493173844
0%100%
KB 0.00863919011519575%
Sec 0.468518246828322%
http://sms8x90.com/Images/VAS/VAS_34.gif
Component0.3520.5301430.663971796288926
0%100%
KB 0.0329369123141838%
Sec 0.469300372874395%
http://sms8x90.com/Images/VAS/TT1.gif
Component1.3420.5310282.52717370835436
0%100%
KB 0.00154621868539015%
Sec 0.469151017731133%
http://sms8x90.com/Images/VAS/VAS_05.gif
Component0.0630.5308590.118675580521381
0%100%
KB 0.234509833950839%
Sec 0.940626319644381%
http://sms8x90.com/ScriptResource.axd?d=t1zP-Z35GHDCjpiXDpLf0fk2ytD-NgbRcJoH5-JgEurroVDA2tT3538Tz_NdQdyYMHBUh2XztYoI3AXsOsZ94A2&t=633578454533750000
Component9.5551.0643488.97732696448906
0%100%
KB 0.256451413391137%
Sec 0.933417503646851%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/PowerBaby.gif
Component10.4491.0561919.89309698719266
0%100%
KB 0.0902451762885647%
Sec 0.699702333431964%
http://sms8x90.com/Images/VAS/ImageR1.gif
Component3.6770.7917354.64423070850727
0%100%
KB 0.0434413821133422%
Sec 0.469000778829628%
http://sms8x90.com/Images/VAS/SMS1.gif
Component1.770.5306893.33528676871011
0%100%
KB 0.00466319920990679%
Sec 0.46693543581305%
http://sms8x90.com/Images/VAS/icon_Play.gif
Component0.190.5283520.359608745684695
0%100%
KB 0.0775563658068709%
Sec 0.702434030164631%
http://sms8x90.com/ScriptJS/Common.js
Component3.160.7948263.97571292333165
0%100%
KB 0.200468479718519%
Sec 0.702479101835082%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/little_penguin.gif
Component8.1680.79487710.2758036778017
0%100%
KB 2.00993703208477%
Sec 1.39923586903929%
http://sms8x90.com/DCImage/SOFTWARES/ImageView/V17_HTC.gif
Component81.8941.58327951.7243012760227
0%100%
KB 2.06209123377452%
Sec 1.62929846643111%
http://sms8x90.com/ScriptResource.axd?d=Uj3udzqhqD3nTWIjjyXpmAIjIx8CkrbFuxc94jU1NaEC5lo0nftIii5eidkJ9PPMZK-fi6OhsbM_vrrsIJtB1o-VFX4GrYVqaXIaKGOz_MQ1&t=633565687129012500
Component84.0191.84360245.5732853403283
0%100%
KB 0.835988902567606%
Sec 1.16621179777133%
http://sms8x90.com/DCImage/WALLPAPERS/ImageView/Tet_210110_23.jpg
Component34.0621.31960525.81226958067
0%100%
KB 1.24453423966291%
Sec 1.40103166579141%
http://sms8x90.com/DCImage/SOFTWARES/ImageView/S17.gif
Component50.7081.58531131.9861528747356
0%100%
KB 0.0141859428596112%
Sec 0.478230749931529%
http://sms8x90.com/Images/VAS/icon_download.gif
Component0.5780.5411331.06812927690605
0%100%
KB 1.65369315560163%
Sec 1.39769194338677%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/UrbanJumper_176x208_a.gif
Component67.3791.58153242.6036273689056
0%100%
KB 0.0087128195764048%
Sec 0.467691049111798%
http://sms8x90.com/Images/VAS/back1.gif
Component0.3550.5292070.670815011895156
0%100%
KB 1.02963438554742%
Sec 1.17111312099339%
http://sms8x90.com/DCImage/WALLPAPERS/ImageView/Tet_210110_24.jpg
Component41.9521.32515131.6582789433053
0%100%
KB 0.132631202791244%
Sec 0.69913496063922%
http://sms8x90.com/ScriptJS/VAS.js
Component5.4040.7910936.83105526151792
0%100%
KB 0.750505098103894%
Sec 1.16850073162368%
http://sms8x90.com/DCImage/WALLPAPERS/ImageView/Tet_210110_18.jpg
Component30.5791.32219523.1274509433177
0%100%
KB 2.60167246866821%
Sec 1.63141771870058%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/AssaultTeam3D_176x208_a.gif
Component106.0041.84657.4236186348862
0%100%
KB 0.0460674995631319%
Sec 0.471344505693113%
http://sms8x90.com/Images/Working.gif
Component1.8770.5333413.51932440971161
0%100%
KB 0.0962827921077071%
Sec 0.700830892709743%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/redcrisis.gif
Component3.9230.7930124.94696171054158
0%100%
KB 1.48515531889411%
Sec 1.39892743741209%
http://sms8x90.com/DCImage/GAMES/ImageView/CrashTestDummies_176x208_a.gif
Component60.5121.5829338.2278433032415
0%100%
KB 4.12855114891411%
Sec 1.87046636991891%
http://sms8x90.com/DCImage/SCREENSAVERS/ImageView/Valentine_080210_7.gif
Component168.2162.11649179.4787220923689
0%100%
KB 0.0140877702446658%
Sec 0.472606512465759%
http://sms8x90.com/Images/VAS/icon_SEND.gif
Component0.5740.5347691.07336064730753
0%100%
KB 3.42980756204018%
Sec 1.63399475774052%
http://sms8x90.com/DCImage/SCREENSAVERS/ImageView/Valentine_080210_6.gif
Component139.7461.84891675.5826657349496
0%100%
KB 1.17259825606167%
Sec 1.39772199116707%
http://sms8x90.com/DCImage/THEMES/ImageView/240x320_Be_My_Valentine_080210.gif
Component47.7771.58156630.208666600066
0%100%
KB 0.0859746675384395%
Sec 0.700199005565176%
http://sms8x90.com/Images/VAS/ImageR3.gif
Component3.5030.7922974.42132180230393
0%100%
KB 1.04588195332088%
Sec 1.17369634634104%
http://sms8x90.com/DCImage/THEMES/ImageView/240x320_Emo_Valentine_080210.gif
Component42.6141.32807432.0870674375072
0%100%
KB 0.916343187900421%
Sec 1.17724817072428%
http://sms8x90.com/ScriptResource.axd?d=t1zP-Z35GHDCjpiXDpLf0a10DZNvD9zba62ABV9I-KahhAIl25_g__8Bi918q8hO2PlzK3bVaUATwNNlO-PDWknTVyllR5b0mUYvldpnEKA1&t=633578454533750000
Component37.3361.33209328.0280731150152
0%100%
KB 0.666469339710626%
Sec 1.16958245171452%
http://sms8x90.com/Images/VAS/VAS_03.gif
Component27.1551.32341920.5188228369096
0%100%
KB 0.0261875450366871%
Sec 0.469735181930516%
http://sms8x90.com/Images/VAS/giaitri1.gif
Component1.0670.531522.00745033112583
0%100%
KB 0.00618487474156059%
Sec 0.467287171594221%
http://sms8x90.com/Images/VAS/VAS_44.gif
Component0.2520.528750.476595744680851
0%100%
KB 0.357790095168533%
Sec 0.934350752352673%
http://sms8x90.com/ScriptJS/vatmpad.js
Component14.5781.05724713.7886416324662
0%100%
KB 0.00549766643694275%
Sec 0.469920771161788%
http://sms8x90.com/ScriptJS/play.js
Component0.2240.531730.421266432211837
0%100%
KB 2.28685743569203%
Sec 1.629768625817%
http://sms8x90.com/DCImage/SOFTWARES/ImageView/KPD30.gif
Component93.1771.84413450.5261548238902
0%100%
KB 0.972203405804358%
Sec 1.16767530142365%
http://sms8x90.com/DCImage/WALLPAPERS/ImageView/Tet_210110_25.jpg
Component39.6121.32126129.9804504938843
0%100%
KB 0.204223582240181%
Sec 0.701523759173156%
http://sms8x90.com/ScriptJS/AC_RunActiveContent.js
Component8.3210.79379610.4825421140948
0%100%
KB 3.67278478403006%
Sec 1.88113156440931%
http://sms8x90.com/DCImage/SCREENSAVERS/ImageView/Valentine_080210_8.gif
Component149.6462.12855970.3039004321703
0%100%
KB 4.33630894529233%
Sec 1.86473873273858%
http://sms8x90.com/ScriptJS/RadGridScripts.js
Component176.6812.1100183.73467424325
0%100%
KB 0.00878644903761385%
Sec 0.468958358433909%
http://sms8x90.com/Images/VAS/next.gif
Component0.3580.5306410.674655746540505
0%100%
KB 4.35157478691634%
Sec 1.87666681775987%
http://sms8x90.com/DCImage/SCREENSAVERS/ImageView/Valentine_080210_10.gif
Component177.3032.12350783.4953687461355
0%100%
KB 0.64955910678628%
Sec 1.17090190277304%
http://sms8x90.com/DCImage/SCREENSAVERS/ImageView/Valentine_080210_9.gif
Component26.4661.32491219.9756663084039
0%100%
KB 0.468798779518051%
Sec 0.934955242991671%
http://sms8x90.com/DCImage/SCREENSAVERS/ImageView/Valentine_080210_5.gif
Component19.1011.05793118.0550527397344
0%100%
KB 0.101314138623659%
Sec 0.703527239112644%
http://sms8x90.com/ScriptJS/ShowTooltip.js
Component4.1280.7960635.18551923654284
0%100%
KB 0.00525223489957923%
Sec 0.473329426709474%
http://sms8x90.com/Images/VAS/free.gif
Component0.2140.5355870.399561602503421
0%100%
KB 0.0359802633774914%
Sec 0.470917650461189%
http://sms8x90.com/Images/VAS/download2.gif
Component1.4660.5328582.75120200879033