thvl.vn

.:: THVL - Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long ::.


General data

KBSecKB/Sec
Page source117.8933.07458338.3443868648204
Total page885.57892.8039379.54246154449245
0%100%
KB 13.3125484147077% Page source
KB 86.6874515852923% Components
Sec 3.31298768068428% Page source
Sec 96.6870123193157% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.0759955644787924%
Sec 0.600736367466824%
http://thvl.vn/images/danh_muc/2_295_small.jpg
Component0.6730.5575071.20715973072984
0%100%
KB 0.309854129167617%
Sec 0.890516099548665%
http://thvl.vn/images/photo/news/48665.jpg
Component2.7440.8264343.32028933949959
0%100%
KB 0.473814841832114%
Sec 0.889575406698533%
http://thvl.vn/images/photo/news/768_vn.jpg
Component4.1960.8255615.08260443504478
0%100%
KB 1.73942893793658%
Sec 1.20131218140024%
http://thvl.vn/images/photo/news/48690.jpg
Component15.4041.11486513.8169195373431
0%100%
KB 1.63294481118546%
Sec 1.20388534809682%
http://thvl.vn/images/photo/news/41522_vn.jpg
Component14.4611.11725312.9433530274701
0%100%
KB 1.29519929356872%
Sec 1.21335261886573%
http://thvl.vn/images/photo/news/48611.jpg
Component11.471.12603910.1861480819048
0%100%
KB 0.516724670215385%
Sec 0.926848609881712%
http://thvl.vn/banner_chay_2td/js/mBanner.js
Component4.5760.8601525.31998995526372
0%100%
KB 1.22462391793834%
Sec 1.19345044596546%
http://thvl.vn/images/photo/news/8775_vn.jpg
Component10.8451.1075699.79171500827488
0%100%
KB 1.48761599768739%
Sec 1.2095607538719%
http://thvl.vn/images/photo/news/36731_vn.gif
Component13.1741.1225211.7360937889748
0%100%
KB 1.51697535394962%
Sec 1.22797592089224%
http://thvl.vn/images/photo/news/48513.jpg
Component13.4341.1396111.788243346408
0%100%
KB 0.295513212839524%
Sec 0.597597492011573%
http://thvl.vn/images/layout/layout_thvl_04.gif
Component2.6170.5545944.71876724234305
0%100%
KB 0.235665294304962%
Sec 0.595329269274427%
http://thvl.vn/menu_java/link.js
Component2.0870.5524893.77745077277557
0%100%
KB 1.40461935594606%
Sec 1.22901143730573%
http://thvl.vn/images/photo/news/34581_vn.jpg
Component12.4391.14057110.9059409716712
0%100%
KB 0.0779152146959387%
Sec 0.592067554203007%
http://thvl.vn/images/layout/layout_thvl_24.gif
Component0.690.5494621.25577382967339
0%100%
KB 2.14345884834537%
Sec 1.59629757948739%
http://thvl.vn/images/layout/layout_thvl_02.gif
Component18.9821.48142712.8133212098875
0%100%
KB 0.380994107803039%
Sec 0.902789285760581%
http://thvl.vn/images/photo/news/32548_vn.jpg
Component3.3740.8378244.02709877014743
0%100%
KB 0.517628035023454%
Sec 0.922372506675013%
http://thvl.vn/images/layout/layout_thvl_07.gif
Component4.5840.8559985.3551526989549
0%100%
KB 0.419612953347983%
Sec 0.950740915226474%
http://thvl.vn/banner_chay_2td/js/Advertising.js
Component3.7160.8823254.21160003400108
0%100%
KB 1.79159825560256%
Sec 1.19905473406802%
http://thvl.vn/menu_java/$validate.js
Component15.8661.1127714.2581126378317
0%100%
KB 0.63867891930468%
Sec 0.896777687351777%
http://thvl.vn/images/photo/news/48518.jpg
Component5.6560.8322456.79607567483133
0%100%
KB 2.56081338967319%
Sec 0.0964161682063122%
http://www.google-analytics.com/urchin.js
Component22.6780.089478253.447774872036
0%100%
KB 0.466813764569581%
Sec 0.896676398545462%
http://thvl.vn/images/photo/news/8779_vn.jpg
Component4.1340.8321514.96784838328621
0%100%
KB 0.562457513623871%
Sec 0.905021949661467%
http://thvl.vn/images/layout/layout_thvl_20.gif
Component4.9810.8398965.93049615666702
0%100%
KB 0.0726079464485342%
Sec 0.59803066328964%
http://thvl.vn/images/danh_muc/2_182_small.jpg
Component0.6430.5549961.15856690859033
0%100%
KB 0.942887018421867%
Sec 0.900856178116668%
http://thvl.vn/images/photo/news/8773_vn.jpg
Component8.350.836039.98767986794732
0%100%
KB 0.0877393069836875%
Sec 0.599610337651947%
http://thvl.vn/images/danh_muc/2_180_small.jpg
Component0.7770.5564621.39632176141408
0%100%
KB 1.79882517406711%
Sec 1.21619840330696%
http://thvl.vn/images/photo/news/48517.jpg
Component15.931.1286814.1138320870397
0%100%
KB 1.45407857918783%
Sec 1.20441334293824%
http://thvl.vn/images/photo/news/48550.jpg
Component12.8771.11774311.520537368608
0%100%
KB 0.888459288735718%
Sec 0.908932344109496%
http://thvl.vn/images/photo/news/25193_vn.gif
Component7.8680.8435259.32752437687087
0%100%
KB 0.693445410793854%
Sec 0.908374178134274%
http://thvl.vn/menu_java/$common.js
Component6.1410.8430077.28463701962143
0%100%
KB 0.866213930337023%
Sec 0.907853726076298%
http://thvl.vn/images/layout/layout_thvl_16.gif
Component7.6710.8425249.10478514558636
0%100%
KB 1.15856536634831%
Sec 1.1980375358429%
http://thvl.vn/images/photo/news/34084_vn.jpg
Component10.261.1118269.22806266448167
0%100%
KB 0.922222548437292%
Sec 0.905946479404209%
http://thvl.vn/images/photo/news/21783_vn.jpg
Component8.1670.8407549.71389966625196
0%100%
KB 0.462071099327219%
Sec 0.897102027040081%
http://thvl.vn/images/photo/news/48678.jpg
Component4.0920.8325464.91504373331924
0%100%
KB 1.34883657904781%
Sec 1.20340153241559%
http://thvl.vn/images/photo/news/48601.jpg
Component11.9451.11680410.6956995139702
0%100%
KB 0.285011596945724%
Sec 0.603276130408131%
http://thvl.vn/images/photo/news/48679.jpg
Component2.5240.5598644.50823771487361
0%100%
KB 0.0049685064443787%
Sec 0.604574566701842%
http://thvl.vn/images/gif_arrow2.gif
Component0.0440.5610690.0784217270959543
0%100%
KB 0.534001522169702%
Sec 0.895960911658306%
http://thvl.vn/images/photo/news/8777_vn.jpg
Component4.7290.8314875.68740100566816
0%100%
KB 1.04237006791045%
Sec 1.20308904567271%
http://thvl.vn/images/photo/news/48564.jpg
Component9.2311.1165148.26769749416487
0%100%
KB 0.41656409712075%
Sec 0.903622224561443%
http://thvl.vn/images/photo/news/48434.jpg
Component3.6890.8385974.39901406754377
0%100%
KB 1.27419606178112%
Sec 1.19647833474996%
http://thvl.vn/images/photo/news/48612.jpg
Component11.2841.11037910.1622959367928
0%100%
KB 1.3802285061282%
Sec 1.20263324604429%
http://thvl.vn/images/photo/news/48664.jpg
Component12.2231.11609110.9516159524627
0%100%
KB 0.897041254412372%
Sec 0.911746879876443%
http://thvl.vn/images/photo/news/48589.jpg
Component7.9440.8461379.38855055387012
0%100%
KB 0.921206263028214%
Sec 0.908419434834968%
http://thvl.vn/images/photo/news/10183_vn.jpg
Component8.1580.8430499.6767803532179
0%100%
KB 1.36656511340616%
Sec 1.18699813349513%
http://thvl.vn/images/photo/news/46073_vn.jpg
Component12.1021.10158110.9860282630147
0%100%
KB 0.0557827768982518%
Sec 0.60561331573681%
http://thvl.vn/images/banner/jpg_right_bg_nocolor_01.jpg
Component0.4940.5620330.878951947661436
0%100%
KB 0.921770866033258%
Sec 0.949526527091194%
http://thvl.vn/images/photo/news/48473.jpg
Component8.1630.8811989.2635253370979
0%100%
KB 0.0216807553936525%
Sec 0.593029797862994%
http://thvl.vn/images/layout/layout_thvl_28.gif
Component0.1920.5503550.34886573211836
0%100%
KB 0.545067741068545%
Sec 0.929720255294773%
http://thvl.vn/images/photo/news/48695.jpg
Component4.8270.8628175.59446557033531
0%100%
KB 0.0152442811361619%
Sec 0.601113506639271%
http://thvl.vn/images/tieude_line.gif
Component0.1350.5578570.241997501151729
0%100%
KB 1.18894100801962%
Sec 1.21389462173356%
http://thvl.vn/images/photo/news/46072_vn.jpg
Component10.5291.1265429.34630044862952
0%100%
KB 1.16985742644917%
Sec 1.19952130910136%
http://thvl.vn/images/photo/news/9436_vn.jpg
Component10.361.1132039.30647869256551
0%100%
KB 0.754309614737493%
Sec 0.898507139842569%
http://thvl.vn/images/photo/news/48387.jpg
Component6.680.833858.01103315944115
0%100%
KB 0.0049685064443787%
Sec 0.60795912138943%
http://thvl.vn/images/gif_arrow3.gif
Component0.0440.564210.0779851473742046
0%100%
KB 1.20791166898907%
Sec 1.19950299091298%
http://thvl.vn/images/photo/news/48681.jpg
Component10.6971.1131869.6093554895588
0%100%
KB 0.0759955644787924%
Sec 0.614206701166137%
http://thvl.vn/images/danh_muc/2_181_small.jpg
Component0.6730.5700081.18068518336585
0%100%
KB 1.43826969504662%
Sec 1.2071222797369%
http://thvl.vn/images/photo/news/48682.jpg
Component12.7371.12025711.3697124856171
0%100%
KB 0.8567285998523%
Sec 0.908814892195791%
http://thvl.vn/images/photo/news/8776_vn.jpg
Component7.5870.8434168.99556090944445
0%100%
KB 1.61578087983215%
Sec 1.22682618518652%
http://thvl.vn/images/photo/news/46191_vn.jpg
Component14.3091.13854312.5678169379637
0%100%
KB 1.00488042837559%
Sec 1.19595033990853%
http://thvl.vn/images/photo/news/15797_vn.jpg
Component8.8991.1098898.01791890900802
0%100%
KB 1.42178328729937%
Sec 1.20548118556651%
http://thvl.vn/images/photo/news/47022_vn.jpg
Component12.5911.11873411.2546861005386
0%100%
KB 0.00508142704538731%
Sec 0.600584434257353%
http://thvl.vn/images/+.gif
Component0.0450.5573660.0807368946078519
0%100%
KB 0.281511058314457%
Sec 0.609399793028177%
http://thvl.vn/images/photo/news/48688.jpg
Component2.4930.5655474.4081216945718
0%100%
KB 0.47415360363514%
Sec 0.897791652955413%
http://thvl.vn/images/photo/news/48575.jpg
Component4.1990.8331865.03969101737187
0%100%
KB 1.70566567823501%
Sec 1.22669041508444%
http://thvl.vn/images/photo/news/48673.jpg
Component15.1051.13841713.2684244876877
0%100%
KB 0.575669223941878%
Sec 0.897258270411524%
http://thvl.vn/images/photo/news/48643.jpg
Component5.0980.8326916.1223190835496
0%100%
KB 0.244698942385651%
Sec 0.603743782981965%
http://thvl.vn/images/photo/news/21819_vn.jpg
Component2.1670.5602983.86758474954399
0%100%
KB 0.576007985744903%
Sec 0.903845275443433%
http://thvl.vn/images/photo/news/38444_vn.jpg
Component5.1010.8388046.08127762862361
0%100%
KB 0.292351436011283%
Sec 0.609089461366278%
http://thvl.vn/images/photo/news/48686.jpg
Component2.5890.5652594.58020128825901
0%100%
KB 0.758261835772795%
Sec 0.901336761176414%
http://thvl.vn/images/photo/news/19679_vn.gif
Component6.7150.8364768.02772584031102
0%100%
KB 1.83699233720802%
Sec 1.21357997990969%
http://thvl.vn/images/photo/news/48602.jpg
Component16.2681.1262514.4443951165372
0%100%
KB 0.166219124684669%
Sec 0.607763009019757%
http://thvl.vn/images/bottom_logo.gif
Component1.4720.5640282.60979951349933
0%100%
KB 1.67506419536167%
Sec 1.20188543294235%
http://thvl.vn/images/photo/news/42499_vn.jpg
Component14.8341.11539713.2993006077657
0%100%
KB 0.585041633825592%
Sec 0.892381322141538%
http://thvl.vn/images/layout/layout_thvl_22.gif
Component5.1810.8281656.25599971020268
0%100%
KB 0.0689944872162588%
Sec 0.611138943383404%
http://thvl.vn/images/banner/jpg_right_bg_nocolor_02.jpg
Component0.6110.5671611.07729551220906
0%100%
KB 1.51460402132844%
Sec 1.19816253054006%
http://thvl.vn/images/photo/news/37279_vn.jpg
Component13.4131.11194212.0626795282488
0%100%
KB 1.10142754223795%
Sec 1.19155612977928%
http://thvl.vn/images/photo/news/21937_vn.jpg
Component9.7541.1058118.82067550422269
0%100%
KB 0.222679425188973%
Sec 0.605471080391773%
http://thvl.vn/images/layout/layout_thvl_17.gif
Component1.9720.5619013.50951502132938
0%100%
KB 1.76551359676957%
Sec 1.22131133294485%
http://thvl.vn/images/photo/news/48657.jpg
Component15.6351.13342513.7944725059003
0%100%
KB 0.918383248002999%
Sec 0.91775955582574%
http://thvl.vn/images/photo/news/28603_vn.jpg
Component8.1330.8517179.54894642234451
0%100%
KB 0.976989039926466%
Sec 1.19085465091853%
http://thvl.vn/images/photo/news/37333_vn.gif
Component8.6521.105167.82873068153028
0%100%
KB 1.03186845201665%
Sec 1.19013162124792%
http://thvl.vn/images/photo/news/15799_vn.jpg
Component9.1381.1044898.27350928800558
0%100%
KB 0.576007985744903%
Sec 0.903110392827408%
http://thvl.vn/images/photo/news/32562_vn.jpg
Component5.1010.8381226.08622611027989
0%100%
KB 1.4720329547482%
Sec 1.2029866793259%
http://thvl.vn/images/photo/news/48668.jpg
Component13.0361.11641911.6766196204113
0%100%
KB 0.68407300091014%
Sec 0.908273966868453%
http://thvl.vn/images/photo/news/48692.jpg
Component6.0580.8429147.18697281098665
0%100%
KB 0.477315380463381%
Sec 0.902703082521165%
http://thvl.vn/images/photo/news/48631.jpg
Component4.2270.8377445.04569415000287
0%100%
KB 1.49269742473277%
Sec 1.19901486506979%
http://thvl.vn/images/photo/news/21818_vn.jpg
Component13.2191.11273311.8797591156189
0%100%
KB 0.549471644507881%
Sec 0.902143839005451%
http://thvl.vn/images/layout/layout_thvl_03.gif
Component4.8660.8372255.81205769058497
0%100%
KB 0.120260440074166%
Sec 0.602749213107198%
http://thvl.vn/menu_java/jsWap.js
Component1.0650.5593751.90391061452514
0%100%
KB 1.23026994798877%
Sec 1.18919308347878%
http://thvl.vn/images/photo/news/21497_vn.jpg
Component10.8951.1036189.8720753014177
0%100%
KB 1.49902097838926%
Sec 1.20130787123826%
http://thvl.vn/images/photo/news/48674.jpg
Component13.2751.11486111.9073140059613
0%100%
KB 0.356038654980137%
Sec 0.898740966129487%
http://thvl.vn/images/layout/layout_thvl_08.gif
Component3.1530.8340673.78027184866444
0%100%
KB 1.15359685990393%
Sec 1.19466698918172%
http://thvl.vn/images/photo/news/48648.jpg
Component10.2161.1086989.21441185967685
0%100%
KB 0.271799886627717%
Sec 0.614942661322655%
http://thvl.vn/images/layout/layout_thvl_18.gif
Component2.4070.5706914.21769398851568
0%100%
KB 1.06371206150108%
Sec 1.19285564361348%
http://thvl.vn/images/photo/news/48615.jpg
Component9.421.1070178.50935441822483
0%100%
KB 0.717610419409696%
Sec 0.912580896217797%
http://thvl.vn/images/photo/news/28605_vn.jpg
Component6.3550.8469117.50374006241506
0%100%
KB 2.04036233962452%
Sec 1.2156617881416%
http://thvl.vn/images/photo/news/14534_vn.gif
Component18.0691.12818216.0160328741285
0%100%
KB 0.63788847509762%
Sec 0.907738429243578%
http://thvl.vn/images/photo/news/48676.jpg
Component5.6490.8424176.70570513178153
0%100%
KB 1.27216349096296%
Sec 1.20458790449806%
http://thvl.vn/images/photo/news/48659.jpg
Component11.2661.11790510.0777794177502
0%100%
KB 0.985006402598077%
Sec 1.1852449751135%
http://thvl.vn/images/photo/news/41959_vn.jpg
Component8.7231.0999547.93033163205007
0%100%
KB 0.424920221595387%
Sec 0.897061080501358%
http://thvl.vn/images/photo/news/48636.jpg
Component3.7630.8325084.52007668394778