hkphone.com.vn

HieuLinh Mobile chuyên phân phối điện thoại 2 sim 2 sóng. Nhà phân phối độc quyền Suntek, HKphone - 2 sim 2 sóng số 1 thế giới


General data

KBSecKB/Sec
Page source39.8832.24544517.7617354243814
Total page293.79633.2641538.83221045790645
0%100%
KB 13.5750656918406% Page source
KB 86.4249343081594% Components
Sec 6.75034473296224% Page source
Sec 93.2496552670378% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 8.77173276695394%
Sec 4.25619134207325%
http://hkphone.com.vn/images/left_banner.jpg
Component25.7711.41578618.2026097164402
0%100%
KB 3.2195809337091%
Sec 2.59258367408303%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/866622745224430E72wifi-anh-nho.jpg
Component9.4590.86240110.9682154821249
0%100%
KB 3.29139947446528%
Sec 2.5904973440929%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/689579835914517M9fs.jpg
Component9.670.86170711.2219118563502
0%100%
KB 2.43366145216409%
Sec 2.57441095824686%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/271520472929318Anh-nho-T808.jpg
Component7.150.8563568.34933135284858
0%100%
KB 0.375090198641234%
Sec 0.0632061787354093%
http://opi.yahoo.com/online?u=hkphone1&m=g&t=2=us
Component1.1020.02102552.4137931034483
0%100%
KB 1.16849786926983%
Sec 1.74676324991651%
http://hkphone.com.vn/images/left_bottom.jpg
Component3.4330.5810465.90831018542422
0%100%
KB 2.65218042451225%
Sec 2.72038491405448%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/899751314169356E83-anh-nho.jpg
Component7.7920.9049138.61077252730373
0%100%
KB 0.261065501232148%
Sec 1.70339524352236%
http://hkphone.com.vn/images/left_menu.jpg
Component0.7670.566621.35364088807314
0%100%
KB 3.95206197497583%
Sec 3.58939546724668%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/341582725433161HK-E71wifi1-nho-cho-web.jpg
Component11.6111.1939829.7246022134337
0%100%
KB 0.260725129001076%
Sec 1.70752280991493%
http://hkphone.com.vn/images/right_menu.jpg
Component0.7660.5679931.34860816946688
0%100%
KB 4.01230785987556%
Sec 3.3926611629041%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/972186534735591E71-pro-1.jpg
Component11.7881.1285410.44535417442
0%100%
KB 5.54636550531661%
Sec 3.44515911768443%
http://hkphone.com.vn/images/slogan.jpg
Component16.2951.14600314.218985465134
0%100%
KB 3.61271086059715%
Sec 20.2568663028937%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/161360347233263T608-anh-nho.jpg
Component10.6146.7382751.57518059147185
0%100%
KB 2.49390733706381%
Sec 2.61324555595929%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/828085108036331E72g-nho.jpg
Component7.3270.8692748.4288728295106
0%100%
KB 4.65833435445003%
Sec 3.45456564007507%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/634192216728484Iphone-4-GS-white-nho-cho-w.jpg
Component13.6861.14913211.9098589196019
0%100%
KB 10.2635842557421%
Sec 4.61841310073339%
http://hkphone.com.vn/images/right_bottom.jpg
Component30.1541.53627619.6279835133791
0%100%
KB 2.83223733474928%
Sec 2.6428720430669%
http://hkphone.com.vn/Scripts/AC_RunActiveContent.js
Component8.3210.8791299.46505006660001
0%100%
KB 0.0176993560157388%
Sec 1.79032966809646%
http://hkphone.com.vn/images/arrow1.gif
Component0.0520.5955380.0873160067031827
0%100%
KB 3.95138123051369%
Sec 3.55838009763844%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/542466651528703E73-nho-truoc.jpg
Component11.6091.1836659.80767362387162
0%100%
KB 3.47383899031981%
Sec 3.4301790278562%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/527849745713969HKphone-E72-nho.jpg
Component10.2061.141028.94462849029815
0%100%
KB 1.00818254843497%
Sec 1.71952071047773%
http://hkphone.com.vn/images/right_banner.jpg
Component2.9620.5719845.17846653053232
0%100%
KB 0.623221555092649%
Sec 1.79746647990706%
http://hkphone.com.vn/images/right_top.jpg
Component1.8310.5979123.06232355262982
0%100%
KB 0.375090198641234%
Sec 0.0704151402863016%
http://opi.yahoo.com/online?u=hkphone4&m=g&t=2=us
Component1.1020.02342347.0477735559066
0%100%
KB 0.375090198641234%
Sec 0.0636511021338797%
http://opi.yahoo.com/online?u=doanlinh81&m=g&t=2=us
Component1.1020.02117352.0474188825391
0%100%
KB 2.78186224455064%
Sec 2.59681946508603%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/536898126997044T508-anh-nho.jpg
Component8.1730.863819.4615714103796
0%100%
KB 2.05720976459856%
Sec 2.58935797944412%
http://hkphone.com.vn/images/logo.jpg
Component6.0440.8613287.01707131313507
0%100%
KB 5.10728532723386%
Sec 3.82560770448597%
http://hkphone.com.vn/images/bottom_adv.jpg
Component15.0051.27255611.7912296197574
0%100%
KB 0.0439080178082751%
Sec 0.504909895045276%
http://c36.statcounter.com/3271787/0/3964b35e/0/
Component0.1290.1679540.76806744703907
0%100%
KB 0.375090198641234%
Sec 0.0791422526225153%
http://opi.yahoo.com/online?u=hkphone3&m=g&t=2=us
Component1.1020.02632641.8597584137355
0%100%
KB 2.76041879399311%
Sec 2.74413119732825%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/741667936495302C3_anh-01-anh-nho.jpg
Component8.110.9128128.88463341849143
0%100%
KB 0.375090198641234%
Sec 0.100850305733021%
http://opi.yahoo.com/online?u=hkphone2&m=g&t=2=us
Component1.1020.03354732.8494351208752
0%100%
KB 0.17188797669131%
Sec 1.77093942539285%
http://hkphone.com.vn/images/left_arrow.jpg
Component0.5050.5890880.857257319789233
0%100%
KB 3.12223447562254%
Sec 2.63982071030036%
http://hkphone.com.vn/imgs/mobie/small/973057786463694C7-anh-nho-3.jpg
Component9.1730.87811410.446251853404