nhaban.com

NHABAN.COM, NHÀ ĐẤT, Mua Bán Nhà Đất, Thuê Nhà, Cho Thuê Nhà, Mua Đất, Bán Đất, Mua Nhà, Bán Nhà, Mua Ban Nha Dat, Chung Cư, Căn Hộ, Địa Ốc


General data

KBSecKB/Sec
Page source112.39420.0483845.60613763184105
Total page658.360.02581910.9669474064152
0%100%
KB 17.073370803585% Page source
KB 82.926629196415% Components
Sec 33.3996009283938% Page source
Sec 66.6003990716062% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 1.46468175603828%
Sec 1.59917018375043%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5373-resampled.jpg
Component9.6420.95991510.0446393691108
0%100%
KB 1.11651222846726%
Sec 1.52574344716563%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5319-resampled.jpg
Component7.350.915848.02541928721174
0%100%
KB 4.16208415615981%
Sec 3.18269043526087%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5398.jpg
Component27.3991.91043614.3417523539129
0%100%
KB 1.95442807230746%
Sec 2.15522423775676%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5315-resampled.jpg
Component12.8661.2936919.94518783851785
0%100%
KB 1.75208871335258%
Sec 1.64517705289452%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5370-resampled.jpg
Component11.5340.98753111.6796333482189
0%100%
KB 1.34285280267355%
Sec 1.94427834462367%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5380-resampled.jpg
Component8.841.1670697.57453072611816
0%100%
KB 7.24411362600638%
Sec 5.62978907459805%
http://www.nhaban.com/quangcao/banner/541.gif
Component47.6883.37932714.1116855515906
0%100%
KB 7.24851891234999%
Sec 3.82558711943605%
http://www.nhaban.com/quangcao/banner/546.gif
Component47.7172.2963420.7795883884791
0%100%
KB 1.2511013215859%
Sec 1.56531308635706%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5330-resampled.jpg
Component8.2360.9395928.76550673058093
0%100%
KB 1.31383867537597%
Sec 1.55289509669164%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5316-resampled.jpg
Component8.6490.9321389.27866903827545
0%100%
KB 5.79097675831688%
Sec 3.11143609719011%
http://www.nhaban.com/quangcao/banner/banner_gia_dat_2009.gif
Component38.1221.86766520.4115834477811
0%100%
KB 1.68798420173173%
Sec 1.70890296390625%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5379-resampled.jpg
Component11.1121.02578310.8327004834356
0%100%
KB 0.164058939693149%
Sec 0.9464660532162%
http://www.nhaban.com/images/duan.gif
Component1.080.5681241.90099344509297
0%100%
KB 1.84490353941972%
Sec 1.68620273219429%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5385-resampled.jpg
Component12.1451.01215711.9991266177085
0%100%
KB 1.46392222391007%
Sec 1.57612676638365%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5365-resampled.jpg
Component9.6370.94608310.1862098779917
0%100%
KB 2.08947288470302%
Sec 1.86595704758314%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5357-resampled.jpg
Component13.7551.12005612.2806359682016
0%100%
KB 18.8020659273887%
Sec 7.06017688821539%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5379.jpg
Component123.7744.23792929.2062467304195
0%100%
KB 1.54655931945921%
Sec 1.55281179920261%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5349-resampled.jpg
Component10.1810.93208810.9227884062449
0%100%
KB 1.30578763481695%
Sec 1.56428519534236%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5346-resampled.jpg
Component8.5960.9389759.15466332969461
0%100%
KB 9.00668388272824%
Sec 4.70035902383939%
http://www.nhaban.com/templates/blue/js/jquery-latest.js
Component59.2912.82142921.0145284534893
0%100%
KB 1.03509038432326%
Sec 1.4780206497474%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5393-resampled.jpg
Component6.8140.8871947.68039459238904
0%100%
KB 1.90247607473796%
Sec 2.25858642595114%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5342-resampled.jpg
Component12.5241.3557359.23779352159529
0%100%
KB 1.17545192161628%
Sec 1.53516272722576%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5341-resampled.jpg
Component7.7380.9214948.39723318871311
0%100%
KB 0.0685097979644539%
Sec 0.957209763352%
http://www.nhaban.com/images/rss.gif
Component0.4510.5745730.784930722466945
0%100%
KB 2.29910375208871%
Sec 3.39039605607047%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5384-resampled.jpg
Component15.1352.0351137.43693347740396
0%100%
KB 0.00607625702567219%
Sec 0.965871036261913%
http://www.nhaban.com/Tracker/nhaban.js
Component0.040.5797720.0689926384854736
0%100%
KB 1.3048761962631%
Sec 3.40315223354137%
http://www.nhaban.com/images/images_nhaban.com.php?news=5398-resampled.jpg
Component8.592.042774.20507448219819