vietgiaitri.com

Tin tức giải trí | Tin tức - Sự kiện giải trí - Ngôi sao - Điện ảnh - Âm nhạc - Làm đẹp - Tuổi teen - Tình yêu - Giới tính


General data

KBSecKB/Sec
Page source87.2474.43228319.6844380198647
Total page484.6769.3155826.99222290306962
0%100%
KB 18.0013204861039% Page source
KB 81.9986795138961% Components
Sec 6.39435300420618% Page source
Sec 93.6056469957938% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 1.20349928817546%
Sec 2.27238516153554%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/loan-the-127x92.jpg
Component5.8331.5751173.70321696737449
0%100%
KB 0.373862628179999%
Sec 1.74037491310395%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/images/no-image-medium.gif
Component1.8121.2063511.50205039826717
0%100%
KB 0.973239523799699%
Sec 2.24326183974045%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/cham-soc-da1-127x92.jpg
Component4.7171.554933.03357707420913
0%100%
KB 1.03245507252357%
Sec 2.32901312146524%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/scripts/js/mBanner.js
Component5.0041.6143693.09966308817872
0%100%
KB 0.463614418057647%
Sec 1.72012116986914%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2009/11/hut-hon1-64x46.jpg
Component2.2471.1923121.8845738363784
0%100%
KB 0.525718530133906%
Sec 1.69896431079523%
http://img.vietgiaitri.com/sources/tasks/data/game.js
Component2.5481.1776472.16363647171011
0%100%
KB 0.808591412713805%
Sec 2.22802139928653%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/t278944-127x92.jpg
Component3.9191.5443662.53761090311494
0%100%
KB 1.16120246765841%
Sec 2.24929367252518%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/free-127x92.jpg
Component5.6281.5591113.6097494020631
0%100%
KB 1.27757030556874%
Sec 2.32392624215433%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/banh-y-127x92.jpg
Component6.1921.6108433.84395003113277
0%100%
KB 0.911548063630924%
Sec 2.31705765667523%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/ngay-dau-127x92.jpg
Component4.4181.6060822.75079354603314
0%100%
KB 0.467121959271257%
Sec 1.71154589742895%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2009/10/bi-ngo3-64x46.jpg
Component2.2641.1863681.90834547121972
0%100%
KB 2.05170528400767%
Sec 0.13904088693939%
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/imgad?id=CNqBypTchcq-WBC0ARiWASgBMgjZw3nVarsC50CYnpni0iQ
Component9.9440.096377103.178144163026
0%100%
KB 0.414302515113376%
Sec 1.72177736313316%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/Top3-64x46.jpg
Component2.0081.193461.6825029745446
0%100%
KB 6.00718014319021%
Sec 3.3702696170105%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/scripts/js/jquery.jcarousel.js
Component29.1152.33612212.4629621226974
0%100%
KB 0.983968473394268%
Sec 2.30355275672359%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/t278938-127x92.jpg
Component4.7691.5967212.98674596250691
0%100%
KB 0.858522293519302%
Sec 2.31294025634813%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/cache/mycarousel.js
Component4.1611.6032282.59538880308977
0%100%
KB 3.25376029050694%
Sec 0.12597023278258%
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/imgad?id=CIHk4Nr1g8fZrQEQtAEYlgEoATIIO48CBviAJDVAoOmN4tIk
Component15.770.087317180.606296597455
0%100%
KB 4.75271834444055%
Sec 3.439529657271%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/thi14012.jpg
Component23.0352.384139.66180535457379
0%100%
KB 0.368085501475231%
Sec 0.0646189481608911%
http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif
Component1.7840.04479139.8294300194235
0%100%
KB 1.23836837435781%
Sec 2.33289536543169%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/vo-127x92.jpg
Component6.0021.617063.71167427306346
0%100%
KB 0.249035426166257%
Sec 1.71378204687079%
http://img.vietgiaitri.com/style_images/lam/btn_timkiem.gif
Component1.2071.1879181.01606339831537
0%100%
KB 0.770008459364103%
Sec 2.28789826795366%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/51-127x92.jpg
Component3.7321.585872.35328242541949
0%100%
KB 11.5076237439908%
Sec 3.97539041077373%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/scripts/js/jquery-1.2.6.min.js
Component55.7742.75556520.2404951434642
0%100%
KB 0.427301050199105%
Sec 1.75490555644473%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/sieu-de-64x46.jpg
Component2.0711.2164231.70253275382001
0%100%
KB 0.426475746384138%
Sec 1.69818237982911%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/to-64x46.jpg
Component2.0671.1771051.75600307534162
0%100%
KB 6.54404027482617%
Sec 0.195606811755544%
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/imgad?id=COjuo-jstMiPpAEQrAIY-gEoATIIVBwOFY9QiB9AoKXCu9ck
Component31.7170.135586233.925331523904
0%100%
KB 5.0630325788681%
Sec 3.43611484067176%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/images/logo/nammoi2.png
Component24.5392.38176310.3028722841022
0%100%
KB 0.111828666928013%
Sec 1.13204849091507%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/images/rss.gif
Component0.5420.7846860.690722148732104
0%100%
KB 1.19669053170198%
Sec 2.42981441027214%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/chan-dai2-127x92.jpg
Component5.81.684243.44368973542963
0%100%
KB 1.2971712711742%
Sec 2.30793560962959%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/scripts/js/ipb_search.js
Component6.2871.5997593.92996695127204
0%100%
KB 1.1003363113046%
Sec 2.41303463339599%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/thi14012-127x92.jpg
Component5.3331.6726093.18843196467315
0%100%
KB 0.420492293725628%
Sec 1.72795346362381%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/t279147-64x46.jpg
Component2.0381.1977411.70153647574893
0%100%
KB 1.04586625951678%
Sec 2.28781026465305%
http://img.vietgiaitri.com/sources/tasks/data/music/albumhot.js
Component5.0691.5858093.19647574203451
0%100%
KB 0.0111416015020529%
Sec 1.40328620482477%
http://img.vietgiaitri.com/style_images/lam/video/iconcat.gif
Component0.0540.9726960.0555158034987293
0%100%
KB 0.471248478346091%
Sec 1.69849111271979%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/scripts/js/jquery.idTabs.min.js
Component2.2841.1773191.94000096830171
0%100%
KB 1.1824540408938%
Sec 2.28259642976092%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/megan-127x92.jpg
Component5.7311.5821953.62218310638069
0%100%
KB 0.816225473002249%
Sec 2.30925421646175%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/mat-ngu-127x92.jpg
Component3.9561.6006732.4714604419516
0%100%
KB 0.872346132419997%
Sec 2.35166170861842%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/CIMG5825_400x300-127x92.jpg
Component4.2281.6300682.59375682486866
0%100%
KB 0.450615882971919%
Sec 1.72234289254038%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/to-ok-64x46.jpg
Component2.1841.1938521.82937248503165
0%100%
KB 14.0169599933976%
Sec 0.203128929942477%
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/imgad?id=CLjc6LaarLTVxgEQrAIY-gEoATII4erZUQcoINdA2JuF4tIk
Component67.9360.1408482.5
0%100%
KB 0.808178760806322%
Sec 2.2610644746516%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/lan-truong-127x92.jpg
Component3.9171.567272.4992502887186
0%100%
KB 0.376338539624899%
Sec 1.73511346986887%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/t278944-64x46.jpg
Component1.8241.2027041.51658263379851
0%100%
KB 0.380877710607217%
Sec 1.76379821783795%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2009/09/quan-ho-64x46.jpg
Component1.8461.2225871.50991299596675
0%100%
KB 1.01512369240927%
Sec 2.29497315625223%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/gel-127x92.jpg
Component4.921.5907743.09283405436599
0%100%
KB 0.883900385829533%
Sec 2.29839085820559%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2010/01/co-ca-127x92.jpg
Component4.2841.5931432.68902414911907
0%100%
KB 0.306600367260198%
Sec 0.0960707507296123%
http://cdn.innity.com/network.js
Component1.4860.06659222.314992791927
0%100%
KB 0.433490828811356%
Sec 1.72886667820231%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/uploads/2009/10/thia-64x46.jpg
Component2.1011.1983741.75320893143543
0%100%
KB 0.235417913219304%
Sec 1.7119585030679%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/scripts/js/js_liveclock.js
Component1.1411.1866540.961527117424287
0%100%
KB 0.450822208925661%
Sec 1.73961173693961%
http://www.vietgiaitri.com/wp-content/themes/WP-MagaNews/scripts/js/rightads.js
Component2.1851.2058221.81204190999998