bienphong.com.vn

Trang chính - Báo Biên phòng


General data

KBSecKB/Sec
Page source82.1887.75459410.5986206370056
Total page1596.87467.29266523.7302832336927
0%100%
KB 5.14680557138509% Page source
KB 94.8531944286149% Components
Sec 11.5236838963058% Page source
Sec 88.4763161036942% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 1.21662698497189%
Sec 2.94081085954911%
http://bienphong.com.vn/nd5/js/_uss_transform.js
Component19.4281.978959.81732737057531
0%100%
KB 3.45838181346806%
Sec 2.08860653683429%
http://btkbbp.jcapt.com/img1/store/thieudien.jpg
Component55.2261.40547939.2933654647277
0%100%
KB 0.683898667020692%
Sec 2.72605937066098%
http://bienphong.com.vn/nd5/js/_uss_dialog.js
Component10.9211.8344385.95332194383239
0%100%
KB 6.27325637464196%
Sec 2.57464762318449%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/cnnnnn.jpg
Component100.1761.73254957.8200097082391
0%100%
KB 1.03270514768228%
Sec 2.12758849720099%
http://btkbbp.jcapt.com/img1/store/juni%C3%B4.jpg
Component16.4911.43171111.5183860429933
0%100%
KB 0.73631357264255%
Sec 1.27653734623231%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/agtex.gif
Component11.7580.85901613.6877543608035
0%100%
KB 4.61382676404024%
Sec 2.24142408388789%
http://ngthuy.jcapt.com/img1/store/DSC_1.gifanhkhaimahfjd.gif
Component73.6771.50831448.8472559427281
0%100%
KB 2.81844403503345%
Sec 2.2490564164757%
http://ngthuy.jcapt.com/img1/store/t330829.jpg
Component45.0071.5134529.7380157917341
0%100%
KB 4.97929078937975%
Sec 2.35340954322436%
http://ngthuy.jcapt.com/img1/store/Untitled-3.gifphidppss.gif
Component79.5131.58367250.2079976156679
0%100%
KB 0.326512924626489%
Sec 0.864679679427171%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store//vinasme.png
Component5.2140.5818668.96082603211049
0%100%
KB 0.556900544438697%
Sec 1.16829523693258%
http://bienphong.bienphong.com.vn/js/mp-bienphong.js
Component8.8930.78617711.3117020721797
0%100%
KB 1.50757041569967%
Sec 0.145862851471256%
http://www.google-analytics.com/ga.js
Component24.0740.098155245.265141867455
0%100%
KB 0.870325398246825%
Sec 1.29932586263302%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/sonhai.jpg
Component13.8980.87435115.8952182819028
0%100%
KB 2.4480328441693%
Sec 2.1252583769717%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/Mediplantex.jpg
Component39.0921.43014327.3343295041125
0%100%
KB 3.66885552648487%
Sec 2.08743553253538%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/10-5.gif
Component58.5871.40469141.708105198937
0%100%
KB 0.00269276098176813%
Sec 0.861373226933426%
http://bienphong.bienphong.com.vn/img/1px.gif
Component0.0430.5796410.0741838482785034
0%100%
KB 1.57445108380498%
Sec 2.99511841298008%
http://bienphong.com.vn/nd5/js/_front.js
Component25.1422.01549512.47435493514
0%100%
KB 1.27398905611839%
Sec 1.70154354861707%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/quang-cao/thaiLong.jpg
Component20.3441.14501417.7674683453652
0%100%
KB 2.18476849144015%
Sec 2.1469011518566%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/miru_1.gif
Component34.8881.44470724.1488412529323
0%100%
KB 1.25827084666667%
Sec 1.70117352314699%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/quang-cao/khu-nghi-duong.jpg
Component20.0931.14476517.5520740064555
0%100%
KB 2.06891714687571%
Sec 2.14691304022511%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/baner-giua.jpg
Component33.0381.44471522.8681781527845
0%100%
KB 0.0700117855259714%
Sec 1.13785061120703%
http://nhot.vinasme.vn/js/jx_compressed.js
Component1.1180.765691.4601209366715
0%100%
KB 0.967264793590477%
Sec 1.71614395120181%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/Interface/xembao1.jpg
Component15.4461.15483913.3750245705246
0%100%
KB 1.99602473332273%
Sec 3.59775021542095%
http://bienphong.com.vn/nd5/js/_x_lib.js
Component31.8742.42102213.1655143984648
0%100%
KB 2.19879589748471%
Sec 2.14268226707918%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/pkhambaner.gif
Component35.1121.44186824.3517437102425
0%100%
KB 3.65789661551256%
Sec 2.15022840899525%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/hcmhoithao.jpg
Component58.4121.44694640.3691637421162
0%100%
KB 1.77421637524313%
Sec 1.70806729084069%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/Interface/truyenthong-1.jpg
Component28.3321.14940424.6492965049713
0%100%
KB 5.60463756063409%
Sec 2.72170822778382%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/phat%20gt.gif
Component89.4991.8315148.8662360565872
0%100%
KB 0.0113346450627914%
Sec 2.31985462308559%
http://bienphong.com.vn/nd5/js/config.aspx
Component0.1811.5610920.115944479889718
0%100%
KB 3.55087502207438%
Sec 2.13042981727652%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/baoqdnd.gif
Component56.7031.43362339.5522393265175
0%100%
KB 0.092618453303141%
Sec 0.854088629124734%
http://bienphong.bienphong.com.vn/js/clock.js
Component1.4790.5747392.5733419865365
0%100%
KB 1.45596960060719%
Sec 1.71855580396467%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/quang-cao/hanel.jpg
Component23.251.15646220.1044219351782
0%100%
KB 0.609565939454209%
Sec 1.69044575660661%
http://bienphong.bienphong.com.vn/js/menu-bienphong.js
Component9.7341.1375468.55701659537285
0%100%
KB 1.18794594939864%
Sec 1.71525678170124%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/hoinguoicaotuoi.jpg
Component18.971.15424216.4350283562719
0%100%
KB 2.49863170168717%
Sec 1.87246559487576%
http://ngthuy.jcapt.com/img1/store/dffffffffffffffffffffffss.jpg
Component39.91.26003231.6658624542869
0%100%
KB 4.54087172813885%
Sec 2.64737471758623%
http://hvanh.jcapt.com/img1/store/anh-dang-bayfdfbpso15anh5.jpg
Component72.5121.78148940.7030298811837
0%100%
KB 2.64980205075667%
Sec 2.00359132752433%
http://ngthuy.jcapt.com/img1/store/09052010pThang01d.jpg
Component42.3141.3482731.3839216180735
0%100%
KB 0.01033268748818%
Sec 0.880465946771465%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/phutruong.png
Component0.1650.5924890.278486182865842
0%100%
KB 0.979350906834227%
Sec 5.04841649531936%
http://baobienphong1.jcapt.com/img1/store/hcm-4.jpg
Component15.6393.3972144.60347802640634
0%100%
KB 3.58068325991907%
Sec 2.4170138008355%
http://ngthuy.jcapt.com/img1/store/trao-tuyen-bo-chungee.jpg
Component57.1791.62647335.1552100772654
0%100%
KB 4.53479736034277%
Sec 2.36088286888326%
http://ngthuy.jcapt.com/img1/store/news_3135_03.giftranhang.gif
Component72.4151.58870145.5812641900521
0%100%
KB 3.89786545463199%
Sec 2.27434892049527%
http://ngthuy.jcapt.com/img1/store/vinasat-2_100510dd.jpg
Component62.2441.5304740.6698595856175
0%100%
KB 5.42967071916757%
Sec 3.54667332613443%
http://ngthuy.jcapt.com/img1/store/qunahcnahdhoso19bpanh9.gif
Component86.7052.38665136.3291490879898