pro9x.com

Pro9x.com all Connect |Diễn đàn xì teen nhất,phong cách nhất,pro9x.com nơi teen 9x Việt Nam hội tụ,chia sẻ,học hỏi,làm quen...và nhiều hơn thế nữa


General data

KBSecKB/Sec
Page source118.1052.35444750.1625222398296
Total page1058.9461.12099617.3253066753035
0%100%
KB 11.1531342663418% Page source
KB 88.8468657336582% Components
Sec 3.85210836551158% Page source
Sec 96.1478916344884% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 3.04379851549663%
Sec 2.69485955366303%
http://pro9x.com/a_data/wz_tooltip.js
Component32.2321.64712519.5686423313349
0%100%
KB 0.441856951290914%
Sec 1.60199614548166%
http://pro9x.com/a_data/tqt.js
Component4.6790.9791564.77860524778483
0%100%
KB 0.0480669348593877%
Sec 0.367742698433776%
http://widgets.amung.us/classic.js
Component0.5090.2247682.26455723234624
0%100%
KB 4.66976410372637%
Sec 2.10149062361484%
http://img388.imageshack.us/img388/1589/2546700696ee1.gif
Component49.451.28445238.4989084839293
0%100%
KB 0.170736774510359%
Sec 1.05734042684776%
http://pro9x.com/a_data/cakhucmoi_phonho-info.gif
Component1.8080.6462572.7976486134773
0%100%
KB 0.263848754414792%
Sec 1.09576584779476%
http://pro9x.com/a_data/frame-login_04.jpg
Component2.7940.6697434.17174946210711
0%100%
KB 8.9619808487733%
Sec 3.65121013407569%
http://pro9x.com/logoquangcao/banner_vuongquocgame_768x90.gif
Component94.9022.23165642.5253712937836
0%100%
KB 0.297750580769449%
Sec 0.690409233514454%
http://xslt.alexa.com/site_stats/js/t/a?url=pro9x.com
Component3.1530.4219857.47182956740169
0%100%
KB 0.948495665476798%
Sec 2.1508550024283%
http://pro9x.com/a_data/bt_down.jpg
Component10.0441.3146247.64020739009785
0%100%
KB 8.50680869548794%
Sec 3.71538611707178%
http://pro9x.com/a_data/xemanh.gif
Component90.0822.27088139.6683049442045
0%100%
KB 0.0475003305191984%
Sec 1.09404139945625%
http://pro9x.com/a_data/icon-love-center.jpg
Component0.5030.6686890.75221814625334
0%100%
KB 6.63946965833758%
Sec 3.13116788869082%
http://pro9x.com/a_data/300-250.gif
Component70.3081.91380136.7373619305246
0%100%
KB 0.0365459799422064%
Sec 1.09710744896893%
http://pro9x.com/a_data/lulo.htm
Component0.3870.6705630.577126981357456
0%100%
KB 0.470092734243678%
Sec 1.56383904476949%
http://pro9x.com/a_data/20090625_155121_fa080.jpg
Component4.9780.9558345.20801729170546
0%100%
KB 1.6755434679963%
Sec 2.60383027789665%
http://pro9x.com/logopro9x.gif
Component17.7431.59148711.1486930147717
0%100%
KB 0.170831208567058%
Sec 1.09605052901952%
http://pro9x.com/pro9x.js
Component1.8090.6699172.70033451905236
0%100%
KB 2.77475588796343%
Sec 2.63649008599271%
http://pro9x.com/logo/raovat.gif
Component29.3831.61144918.2339000489621
0%100%
KB 1.97688254292028%
Sec 2.63901131454075%
http://pro9x.com/a_data/tv_images1.jpg
Component20.9341.6129912.9783817630611
0%100%
KB 3.01527943037377%
Sec 2.60617317165447%
http://pro9x.com/logo/girl.jpg
Component31.931.59291920.0449614826617
0%100%
KB 3.75913649498555%
Sec 3.85087474687094%
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/14/01/33561239689202.gif
Component39.8072.35369316.9125710107478
0%100%
KB 0.752450563771318%
Sec 1.59642522841087%
http://pro9x.com/4zum/images/forum%20icons/teentalk.gif
Component7.9680.9757518.1660177647781
0%100%
KB 0.650367348480556%
Sec 1.59544193291615%
http://pro9x.com/a_data/swfobject.js
Component6.8870.975157.06250320463518
0%100%
KB 0.316542958052392%
Sec 1.09462057849974%
http://pro9x.com/a_data/ll.js
Component3.3520.6690435.01014135115381
0%100%
KB 0.855950289912554%
Sec 1.58563024725579%
http://pro9x.com/a_data/1352.gif
Component9.0640.9691539.35249645824756
0%100%
KB 0.395300961338697%
Sec 1.71835877805394%
http://blog.uhm.vn/emo/mpopo/1.gif
Component4.1861.0502783.98561142859319
0%100%
KB 0.0564715659055282%
Sec 1.07711595537481%
http://pro9x.com/a_data/icon-love-back.jpg
Component0.5980.6583440.908339712976802
0%100%
KB 0.021814267097286%
Sec 1.07700470064329%
http://pro9x.com/a_data/icon3_002.gif
Component0.2310.6582760.350916636790647
0%100%
KB 0.10746595652256%
Sec 1.04822081106139%
http://pro9x.com/a_data/vip.gif
Component1.1380.6406831.77622943015501
0%100%
KB 1.86875554800083%
Sec 2.08783574142018%
http://pro9x.com/a_data/muahexinh.jpg
Component19.7891.27610615.5073324629772
0%100%
KB 0.143634200237974%
Sec 1.05856259279544%
http://pro9x.com/4zum/images/gender/Nam.gif
Component1.5210.6470042.3508355435206
0%100%
KB 0.548284133189794%
Sec 1.58368819775123%
http://pro9x.com/popup.js
Component5.8060.9679665.99814456292886
0%100%
KB 1.22282660018509%
Sec 2.11297113024794%
http://pro9x.com/a_data/injection_graph_func.js
Component12.9491.29146910.026566646199
0%100%
KB 1.08315863032844%
Sec 4.24170443819338%
http://ngoisao.net/News/Thoi-trang/2009/07/3B9CAAD7/top.jpg.thumb210x155.ns.jpg
Component11.472.5925724.42417799775667
0%100%
KB 0.643756964511682%
Sec 1.58643029966331%
http://pro9x.com/a_data/20090625_161649_6af33.jpg
Component6.8170.9696427.03042978748858
0%100%
KB 3.32124577407596%
Sec 2.73063122204357%
http://pro9x.com/logoquangcao/banner728.gif
Component35.171.66898921.0726373870649
0%100%
KB 0.0142595425614294%
Sec 1.0947661913101%
http://pro9x.com/a_data/blank.png
Component0.1510.6691320.225665489021598
0%100%
KB 3.6828337771734%
Sec 2.63882152705758%
http://pro9x.com/a_data/upanh2.jpg
Component38.9991.61287424.1798181383047
0%100%
KB 3.68085066198274%
Sec 3.84028427808997%
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/03/18/0e0c23aceaa19fdbb69a9673f5d8a16b.gif
Component38.9782.3472216.6060275560024
0%100%
KB 3.59916520293879%
Sec 3.84263698844175%
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/18/04/99751247909153.jpg
Component38.1132.34865816.2275648476705
0%100%
KB 0.533646854401571%
Sec 1.56414826747915%
http://pro9x.com/a_data/20090625_155337_7c15c.jpg
Component5.6510.9560235.91094565716515
0%100%
KB 1.43596426615295%
Sec 2.08763940954104%
http://pro9x.com/a_data/clicklame.jpg
Component15.2061.27598611.9170586511137
0%100%
KB 0.0569437361890192%
Sec 1.09402013016934%
http://pro9x.com/a_data/icon-love-next.jpg
Component0.6030.6686760.9017820289647
0%100%
KB 0.631386103084216%
Sec 1.63809666975977%
http://pro9x.com/a_data/20090625_161704_f3397.jpg
Component6.6861.0012216.67784634960713
0%100%
KB 0.791923999471169%
Sec 1.63807212827487%
http://pro9x.com/a_data/AC_RunActiveContent.js
Component8.3861.0012068.37589866620855
0%100%
KB 0.159404687706574%
Sec 1.0651298941529%
http://pro9x.com/a_data/frame-login_00.jpg
Component1.6880.6510182.59286225572872
0%100%
KB 0.390673692560485%
Sec 1.66395848654037%
http://pro9x.com/4zum/picture.php?pictureid=576&albumid=80&dl=1245634528&thumb=1
Component4.1371.0170284.06773461497619
0%100%
KB 0.878331161350029%
Sec 1.63822264938222%
http://pro9x.com/a_data/AjaxRequest.js
Component9.3011.0012989.28894295204824
0%100%
KB 0.144106370521465%
Sec 1.04444142238782%
http://pro9x.com/4zum/images/gender/Nu.gif
Component1.5260.6383732.39045197713562
0%100%
KB 12.9402043552987%
Sec 3.65737004678392%
http://pro9x.com/logo/pro9x.gif
Component137.0292.23542161.2989678454305