vndic.net

Vndic.net Từ Điển Vietnamese Pictures and Sounds Dictionary | Từ điển Anh Việt - tu dien Đức Hàn Nhật Nga Ý Trung Tây Ban Nha Bồ Đào Nha Hán Việt - Tu dien Tieng Viet - Từ điển trực tuyến - Lạc Việt


General data

KBSecKB/Sec
Page source14.7360.60793324.2395132358336
Total page67.1771.35931349.419817216491
0%100%
KB 21.9360793128601% Page source
KB 78.0639206871399% Components
Sec 44.72354785101% Page source
Sec 55.27645214899% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 4.5506646620123%
Sec 10.8032513482914%
http://vndic.net/VirtualKeyboard/vk_popup.js?vk_skin=flat_gray&vk_layout=JP%20Japanese
Component3.0570.1468520.8171603677222
0%100%
KB 0.245619780579663%
Sec 11.0382965512726%
http://vndic.net/images/tic.png
Component0.1650.1500451.09967009897031
0%100%
KB 10.9605966327761%
Sec 1.87668329516454%
http://s10.histats.com/js9.js
Component7.3630.02551288.631909055272
0%100%
KB 0.672849338315197%
Sec 10.9659070427488%
http://vndic.net/images/E.png
Component0.4520.1490613.03231562917195
0%100%
KB 61.6341902734567%
Sec 20.5923139115127%
http://vndic.net/js/vndic.js
Component41.4040.279914147.916860178483