zeanstep.com

ZeanStep เซียนสเต็ป ทีเด็ดฟุตบอล วิเคราะห์บอล ผลบอลสด ข่าวฟุึตบอล เซียนบอลชุด ราคาสเต็ป ไฮไลท์ฟุตบอล ตารางคะแนนทุกลีกดัง


General data

KBSecKB/Sec
Page source117.90125.3252354.65547506271906
Total page1413.448202.8424656.96820559738317
0%100%
KB 8.34137513371557% Page source
KB 91.6586248662844% Components
Sec 12.4851741473365% Page source
Sec 87.5148258526635% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.258587510824593%
Sec 0.285622638238004%
http://zeanstep.com/admin/images_clip/1265606671_img.jpg
Component3.6550.5793646.30864189007256
0%100%
KB 0.465811264369117%
Sec 0.4501419365023%
http://zeanstep.com/name/2459.gif
Component6.5840.9130797.21076708587099
0%100%
KB 0.492908122548548%
Sec 0.457172022633426%
http://image.ohozaa.com/iw/uo499.jpg
Component6.9670.9273397.51289442156536
0%100%
KB 0.0940961393698247%
Sec 0.285760183401439%
http://zeanstep.com/images/truesport3.gif
Component1.330.5796432.29451576228817
0%100%
KB 0.534791516914665%
Sec 7.37196523420281%
http://image.ohozaa.com/ie/xwz99.jpg
Component7.55914.9534760.505501195842358
0%100%
KB 13.3755185900012%
Sec 1.06768816874711%
http://banner.12biying.com/Football/932.gif
Component189.0562.16572587.294554941186
0%100%
KB 0.121688240388044%
Sec 0.126759946444153%
http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif
Component1.720.2571236.68940545964383
0%100%
KB 0.903535184881227%
Sec 1.13621770470991%
http://zeanstep.com/name/326.gif
Component12.7712.3047325.54120826195844
0%100%
KB 0.395203785353264%
Sec 2.04074871600481%
http://zeanstep.com/name/2358.gif
Component5.5864.1395051.34943670801219
0%100%
KB 0.989070698037706%
Sec 0.899692773897221%
http://zeanstep.com/name/2108.gif
Component13.981.8249597.66044607029528
0%100%
KB 0.092964155738308%
Sec 2.05847035037757%
http://zeanstep.com/images/truesportex1.gif
Component1.3144.1754520.314696468789487
0%100%
KB 8.03955999796243%
Sec 5.1265749506643%
http://www.88betasia.com/Affiliate/ReadMedia.ashx?MediaCode=307
Component113.63510.39887110.927628585834
0%100%
KB 0.0933886496001268%
Sec 0.284113585387557%
http://zeanstep.com/images/truesport5.gif
Component1.320.5763032.2904617883301
0%100%
KB 1.26739717343687%
Sec 2.96494030478283%
http://zeanstep.com/admin/images_news/1265689255_img.jpg
Component17.9146.0141582.97863807369211
0%100%
KB 0.769324375569529%
Sec 3.83660492392458%
http://zeanstep.com/name/1660.gif
Component10.8747.7822641.39727976331823
0%100%
KB 0.839719607654473%
Sec 0.60711399854069%
http://image.ohozaa.com/i8/yb8ff.jpg
Component11.8691.2314859.6379574253848
0%100%
KB 1.15674577345612%
Sec 1.28055828940947%
http://zeanstep.com/sponser/banner_zeanstep.gif
Component16.352.5975166.2944751832135
0%100%
KB 5.46153802616014%
Sec 0.570653684375212%
http://affiliate.m88asia.com/Collateral.aspx?sID=30962b04-543f-40c2-9d58-9b5237b09630&id=21ae85f7-d743-4850-baa1-f90824fad7e9
Component77.1961.15752866.6903953943231
0%100%
KB 0.461212580866081%
Sec 0.452491543129295%
http://image.ohozaa.com/io/jtmmm.jpg
Component6.5190.9178457.10250641448175
0%100%
KB 0.811490765843526%
Sec 2.94109667815366%
http://zeanstep.com/name/359.gif
Component11.475.9657931.92262788869812
0%100%
KB 0.100180551389227%
Sec 0.286516435303623%
http://zeanstep.com/images/france_cup.gif
Component1.4160.5811772.43643502753894
0%100%
KB 0.0220029318376056%
Sec 0.0885051362395936%
http://www.188server.com/media/js/vendor_3/thSBnG_728x90_v1555.js
Component0.3110.1795261.73233960540535
0%100%
KB 0.087162739626785%
Sec 0.285324377220519%
http://zeanstep.com/images/thaileague_logo_s.gif
Component1.2320.5787592.12869259916476
0%100%
KB 0.425555096473305%
Sec 0.455379005574597%
http://image.ohozaa.com/ir/7dsss.jpg
Component6.0150.9237026.51184039874332
0%100%
KB 0.839082866861745%
Sec 1.07132892513409%
http://zeanstep.com/name/2308.gif
Component11.862.173115.45761604336642
0%100%
KB 0.0983410779880123%
Sec 0.279154564602634%
http://zeanstep.com/images/pre.gif
Component1.390.5662442.45477214769605
0%100%
KB 0.0108953424533481%
Sec 0.29588971914732%
http://zeanstep.com/images/hot.gif
Component0.1540.600190.256585414618704
0%100%
KB 0.00339595089455006%
Sec 0.281976951916848%
http://zeanstep.com/images/up.gif
Component0.0480.5719690.0839206320622272
0%100%
KB 4.05066192742853%
Sec 0.0548479826450541%
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js
Component57.2540.111255514.61956765988
0%100%
KB 10.9789677441264%
Sec 0.951045926206823%
http://affiliate.m88asia.com/Collateral.aspx?sID=b94341ba-6b06-45e7-b318-5635b4965683&id=0a23d691-d5aa-4969-ad6c-59f80eaca7e7
Component155.1821.92912580.4416510075812
0%100%
KB 1.33906588710727%
Sec 1.84494405547675%
http://zeanstep.com/admin/images_news/1265689102_img.jpg
Component18.9273.742335.05754436407265
0%100%
KB 1.57423548655486%
Sec 0.454616837751405%
http://www.ladbrokes.com/ast?action=asset_req&imgonly=1&aff_id=35514&asset_id=285
Component22.2510.92215624.1293230212676
0%100%
KB 0.111358889750454%
Sec 0.284693838639754%
http://zeanstep.com/images/b_cup.gif
Component1.5740.577482.72563551984484
0%100%
KB 0.0942376373237643%
Sec 0.297548641996635%
http://zeanstep.com/images/portugal_cup.gif
Component1.3320.6035552.20692397544549
0%100%
KB 0.0981288310571029%
Sec 0.285373183568835%
http://zeanstep.com/images/championship.gif
Component1.3870.5788582.39609714299535
0%100%
KB 0.563161856679552%
Sec 6.80799062464558%
http://image.ohozaa.com/i2/bau99.jpg
Component7.9613.8094960.576414953883907
0%100%
KB 0.761117494241033%
Sec 0.417353930302513%
http://zeanstep.com/name/2049.gif
Component10.7580.84657112.7077350866023
0%100%
KB 0.422654388417543%
Sec 0.455089618438624%
http://image.ohozaa.com/ir/l5wgg.jpg
Component5.9740.9231156.47156638122011
0%100%
KB 0.113622857013488%
Sec 0.28856482295263%
http://zeanstep.com/images/g_cup.gif
Component1.6060.5853322.74374201307976
0%100%
KB 1.07552594789479%
Sec 0.58185646679062%
http://image.ohozaa.com/iv/nrrrr.jpg
Component15.2021.18025212.8803001392923
0%100%
KB 0.217482355205144%
Sec 0.287330860429053%
http://zeanstep.com/name/1929.gif
Component3.0740.5828295.27427427255679
0%100%
KB 0.0030422060097011%
Sec 0.115383630345845%
http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNTk*NjU3OTAwMzEmcHQ9MTI1OTQ2NTg2ODQ2OCZwPTUzMTUxJmQ9Jmc9MSZvPTY4Y2I2ZGY*YjBmMDQ2NmI5YWUwNmQwNGIzZGU3NzQ5.gif
Component0.0430.2340470.183723781975415
0%100%
KB 0.197460394722692%
Sec 1.92414492695107%
http://zeanstep.com/name/1415.gif
Component2.7913.9029830.71509407035593
0%100%
KB 0.350490431908355%
Sec 0.287079926779632%
http://zeanstep.com/name/1607.gif
Component4.9540.582328.50734991070202
0%100%
KB 0.0859600070182985%
Sec 4.72551198783746%
http://zeanstep.com/admin/images_clip/1265607104_img.jpg
Component1.2159.5853450.126756000957712
0%100%
KB 0.197531143699662%
Sec 0.287257897403288%
http://zeanstep.com/name/1750.gif
Component2.7920.5826814.79164414147707
0%100%
KB 1.69160803934775%
Sec 0.76662497667833%
http://image.ohozaa.com/ip/banner_zeanstep4500.gif
Component23.911.55504115.375800380826
0%100%
KB 0.62902915423843%
Sec 2.31280959832548%
http://zeanstep.com/admin/images_clip/1265605939_img.jpg
Component8.8914.691361.89518604413219
0%100%
KB 12.9864699656443%
Sec 0.0778678172738632%
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.5.3/jquery-ui.min.js
Component183.5570.1579491162.12828191378
0%100%
KB 3.20846610558011%
Sec 4.06249007080445%
http://zeanstep.com/sponser/banner_3m555.gif
Component45.358.2404555.50333689098478
0%100%
KB 0.00346669987151986%
Sec 0.285730603796399%
http://zeanstep.com/images/down.gif
Component0.0490.5795830.0845435425124616
0%100%
KB 0.11263237133591%
Sec 0.282650873918339%
http://zeanstep.com/images/france2.gif
Component1.5920.5733362.77673127101734
0%100%
KB 0.608016708078401%
Sec 1.03376775666772%
http://zeanstep.com/admin/images_clip/1265177975_img.jpg
Component8.5942.096924.09839192720752
0%100%
KB 0.185786813522676%
Sec 4.8632410378172%
http://zeanstep.com/Scripts/swfobject_modified.js
Component2.6269.8647180.266201223390268
0%100%
KB 9.46111919221648%
Sec 10.9084505554594%
http://zeanstep.com/sponser/banner_Naasanook.gif
Component133.72822.126976.04366526460695
0%100%
KB 0.46149557677396%
Sec 0.423101740555164%
http://zeanstep.com/admin/images_clip/1265605233_img.jpg
Component6.5230.858237.60052666534612
0%100%
KB 1.23237642983682%
Sec 4.24616314931886%
http://zeanstep.com/admin/images_news/1265687601_img.jpg
Component17.4198.6130222.02240282214535
0%100%
KB 0.63228360717904%
Sec 0.612829764221215%
http://image.ohozaa.com/iw/ysdfg.jpg
Component8.9371.2430797.18940630482857