barilga.mn

.: BARILGA.MN :. Монголын Барилгын Портал – Барилгын байгууллага, барилгын материал, байр орон сууц, мэдээлэл зөвлөгөө, үнэ ханш, тендер, БНбД...


General data

KBSecKB/Sec
Page source65.4135.81753711.2441055381341
Total page798.84311.8386867.4773707879595
0%100%
KB 8.18846757122488% Page source
KB 91.8115324287751% Components
Sec 49.1400814955721% Page source
Sec 50.8599185044279% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 3.17609342511607%
Sec 1.03764946767714%
http://barilga.mn/Image/buhimdal.jpg
Component25.3720.122844206.538373872554
0%100%
KB 3.1782215028485%
Sec 1.06429095135606%
http://barilga.mn/Image/ub111.jpg
Component25.3890.125998201.503198463468
0%100%
KB 0.115166559636875%
Sec 0.551083397811242%
http://barilga.mn/data/img/forward.png
Component0.920.06524114.1015619012584
0%100%
KB 0.215311394103723%
Sec 2.18694989644116%
http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif
Component1.720.2589066.64333773647579
0%100%
KB 6.49539396351974%
Sec 1.28722965736045%
http://barilga.mn/js_main.js
Component51.8880.152391340.492548772565
0%100%
KB 0.422486020407014%
Sec 0.527541921903456%
http://barilga.mn/Image/content/oronsuuts_1030.jpg
Component3.3750.06245454.039773273129
0%100%
KB 3.5863117033009%
Sec 1.03386526200556%
http://barilga.mn/Image/durgu.jpg
Component28.6490.122396234.068106800876
0%100%
KB 0.773994389385649%
Sec 0.783676896410748%
http://barilga.mn/menu.js
Component6.1830.09277766.6436724619248
0%100%
KB 0.584845833286391%
Sec 0.525801863045542%
http://barilga.mn/ajaxMF.js
Component4.6720.06224875.0546202287624
0%100%
KB 0.267762251155734%
Sec 0.530236479066923%
http://barilga.mn/AC_ActiveX.js
Component2.1390.06277334.0751597024198
0%100%
KB 3.12364256806406%
Sec 1.04823341791483%
http://barilga.mn/Image/utaand.jpg
Component24.9530.124097201.076577193647
0%100%
KB 0.422486020407014%
Sec 0.533640574793811%
http://barilga.mn/Image/content/3-4_horoolol.jpg
Component3.3750.06317653.4221856401165
0%100%
KB 3.34458710910655%
Sec 1.34364642004007%
http://barilga.mn/Image/ahmad.jpg
Component26.7180.15907167.963789526624
0%100%
KB 3.67368807137322%
Sec 1.03829143113928%
http://barilga.mn/Image/medee45678.jpg
Component29.3470.12292238.74877969411
0%100%
KB 0.114165111292206%
Sec 3.17443329830691%
http://barilga.mn/data/img/back.png
Component0.9120.3758112.42675174489304
0%100%
KB 3.06305494321162%
Sec 1.02883091696034%
http://barilga.mn/Image/ub.jpg
Component24.4690.1218200.894909688013
0%100%
KB 2.79967402856381%
Sec 3.0662117736099%
http://barilga.mn/Scripts/swfobject_modified.js
Component22.3650.36299961.6117399772451
0%100%
KB 27.7495077255481%
Sec 2.06554278010724%
http://barilga.mn/Image/Capture.PNG
Component221.6750.244533906.523863854776
0%100%
KB 1.09283050611948%
Sec 0.793069835488416%
http://barilga.mn/Image/content/surgalt.jpg
Component8.730.09388992.9821384826764
0%100%
KB 3.57967710801747%
Sec 1.03505627316559%
http://barilga.mn/Image/ger%20horoololbair.jpg
Component28.5960.122537233.366248561659
0%100%
KB 3.06756146076263%
Sec 1.03293610436299%
http://barilga.mn/Image/zam2010.jpg
Component24.5050.122286200.39088693718
0%100%
KB 3.91265868261974%
Sec 1.09991147661733%
http://barilga.mn/Image/teevriin%20tovchoo.jpg
Component31.2560.130215240.033790269938
0%100%
KB 3.43809734828996%
Sec 1.0369230353384%
http://barilga.mn/Image/tsalin.jpg
Component27.4650.122758223.73287280666
0%100%
KB 0.208927160906461%
Sec 0.534992076819375%
http://barilga.mn/images/ym.gif
Component1.6690.06333626.3515220411772
0%100%
KB 0.77612246711807%
Sec 0.775753715785882%
http://barilga.mn/images/new_user.jpg
Component6.20.09183967.5094458781128
0%100%
KB 3.25132723200929%
Sec 4.58676980879625%
http://barilga.mn/Image/grand%20plaza.jpg
Component25.9730.54301347.8312673913884
0%100%
KB 3.02975678575139%
Sec 1.02679521703433%
http://barilga.mn/Image/utaautaa.jpg
Component24.2030.121559199.10496137678
0%100%
KB 1.0050785949179%
Sec 7.54610311284704%
http://barilga.mn/AC_RunActiveContent.js
Component8.0290.8933598.98742834627513
0%100%
KB 0.126182491428228%
Sec 5.96396726662094%
http://barilga.mn/images/feed.gif
Component1.0080.7060551.42765082040351
0%100%
KB 3.21815425559215%
Sec 1.03852794399376%
http://barilga.mn/Image/4050myangat.jpg
Component25.7080.122948209.096528613723
0%100%
KB 0.350131377504716%
Sec 0.541462392766761%
http://barilga.mn/Image/content/dnamsrai.jpg
Component2.7970.06410243.633583975539
0%100%
KB 1.64863433741048%
Sec 1.02049383884014%
http://barilga.mn/zxml.js
Component13.170.120813109.01144744357