metvuong.com

Nha dat bất động sản - Nhà cho thuê, mua bán căn hộ nhà đất


General data

KBSecKB/Sec
Page source116.7813.87471430.139256729658
Total page907.96745.49941619.9555748144108
0%100%
KB 12.8618110570098% Page source
KB 87.1381889429902% Components
Sec 8.51596424885981% Page source
Sec 91.4840357511402% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.547266585679876%
Sec 1.3893518984947%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/1265616223.JPG
Component4.9690.6321477.86051345652198
0%100%
KB 0.140533741865068%
Sec 1.33835783738411%
http://metvuong.com/images/static.PNG
Component1.2760.6089452.09542733744427
0%100%
KB 0.544843590130478%
Sec 1.42547324123896%
http://metvuong.com/tabber.js
Component4.9470.6485827.62740871624559
0%100%
KB 1.99390506483165%
Sec 2.44026428822735%
http://metvuong.com/upload/news/quangbinh.jpg
Component18.1041.11030616.3054149036392
0%100%
KB 4.79378655832205%
Sec 2.91745283060336%
http://metvuong.com/upload/development/Avalon.jpg
Component43.5261.32742432.7898245021937
0%100%
KB 0.371709544509878%
Sec 1.283902193382%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/1263954167.JPG
Component3.3750.5841685.77744758357185
0%100%
KB 0.860053283874854%
Sec 1.97290224560245%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/1263346429.jpg
Component7.8090.8976598.69929449824488
0%100%
KB 0.180733440752803%
Sec 1.28797037746594%
http://metvuong.com/images/mv-nav-logo.gif
Component1.6410.5860192.80025050382326
0%100%
KB 0.61312801015896%
Sec 1.39557615420822%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/1265356885.jpg
Component5.5670.6349798.76721907338668
0%100%
KB 0.856088382066749%
Sec 2.08837625520292%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/ThaiAn.jpg
Component7.7730.9501998.18039168637307
0%100%
KB 9.5319543551693%
Sec 4.17201618587808%
http://metvuong.com/upload/news/vina.jpg
Component86.5471.89824345.5932143566445
0%100%
KB 3.8699644370335%
Sec 3.20659280549887%
http://metvuong.com/quangcao/vib_ver2_380x160.gif
Component35.1381.45898124.0839325529256
0%100%
KB 0.433275658696847%
Sec 1.31276849795171%
http://metvuong.com/images/vn/news_feature.gif
Component3.9340.5973026.58628298582627
0%100%
KB 0.124894406955319%
Sec 1.16110501286434%
http://metvuong.com/temp.PNG
Component1.1340.5282962.14652391840938
0%100%
KB 0.384375203063547%
Sec 1.3282038609023%
http://metvuong.com/images/vn/feature1.gif
Component3.490.6043255.77503826583378
0%100%
KB 2.49766786678371%
Sec 0.313832599521717%
http://www.google-analytics.com/urchin.js
Component22.6780.142792158.818421200067
0%100%
KB 0.760380057865539%
Sec 2.07805963927097%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/220302.JPG
Component6.9040.9455057.30191802264398
0%100%
KB 0.00473585493745918%
Sec 1.34101061868574%
http://metvuong.com/images/fw_dotbott.gif
Component0.0430.6101520.0704742424838401
0%100%
KB 13.9094262236403%
Sec 4.52688887259564%
http://metvuong.com/Scripts/lib.js
Component126.2932.05970861.3159729437377
0%100%
KB 0.529424527543402%
Sec 1.30631127221501%
http://metvuong.com/images/vn/listing_feature1.gif
Component4.8070.5943648.08763653249524
0%100%
KB 1.6368436297795%
Sec 2.40429239795078%
http://metvuong.com/upload/news/dinhchi.jpg
Component14.8621.09393913.5857666652345
0%100%
KB 0.577994574692693%
Sec 1.31605205658024%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/conicgarden1.jpg
Component5.2480.5987968.76425360222847
0%100%
KB 0.730753430466085%
Sec 1.74542020495384%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/1262701551.JPG
Component6.6350.7941568.35478168017367
0%100%
KB 1.59102698666361%
Sec 2.65468682059568%
http://metvuong.com/upload/news/canho.jpg
Component14.4461.20786711.959926051461
0%100%
KB 0.354748575664094%
Sec 1.22308822601152%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/220332d.jpg
Component3.2210.5564985.78798126857599
0%100%
KB 0.0240096831713047%
Sec 1.1619951341793%
http://metvuong.com/images/links-right.gif
Component0.2180.5287010.412331355529874
0%100%
KB 4.3389242120033%
Sec 3.50292847714793%
http://metvuong.com/images/mv_logo.jpg
Component39.3961.59381224.7180972410799
0%100%
KB 0.783508651746154%
Sec 1.97117255307189%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/1263346572.jpg
Component7.1140.8968727.93201259488534
0%100%
KB 0.775358575807271%
Sec 1.98806068192172%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/1263797246.JPG
Component7.040.9045567.78282383843565
0%100%
KB 0.605969159672103%
Sec 1.36921537630285%
http://metvuong.com/images/vn/BDS.gif
Component5.5020.6229858.83167331476681
0%100%
KB 0.170050233103185%
Sec 1.28392856734689%
http://metvuong.com/js/check_number.js
Component1.5440.584182.64302098668219
0%100%
KB 0.0077095312935382%
Sec 1.27349546640335%
http://metvuong.com/images/mv-diviver1.gif
Component0.070.5794330.120807755167552
0%100%
KB 0.700686258421286%
Sec 1.80725836129413%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/1263574602.jpg
Component6.3620.8222927.73691097566315
0%100%
KB 1.04783543895318%
Sec 1.92307303460774%
http://metvuong.com/js/Source.js
Component9.5140.87498710.8733044033797
0%100%
KB 0.563126192912298%
Sec 1.330155534304%
http://metvuong.com/images/vn/Quick%20search.gif
Component5.1130.6052138.44826532146534
0%100%
KB 10.1677704145635%
Sec 4.17684481928296%
http://metvuong.com/upload/news/quyhoach.gif
Component92.321.9004448.5782239902338
0%100%
KB 2.4511904066998%
Sec 2.78197197080508%
http://metvuong.com/upload/development/SaiGonPearlmiddle.jpg
Component22.2561.26578117.5828204089017
0%100%
KB 0.0210360068152257%
Sec 1.14521030335862%
http://metvuong.com/images/links-left.gif
Component0.1910.5210640.366557658944007
0%100%
KB 0.348250542145254%
Sec 1.2851329784101%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/1263384802.jpg
Component3.1620.5847285.4076425278078
0%100%
KB 0.720510767461813%
Sec 1.93774355257659%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/1263346296.jpg
Component6.5420.8816627.42007708169344
0%100%
KB 5.38576842550445%
Sec 3.33158342076303%
http://metvuong.com/upload/thumb_dev/468_Picture2.jpg
Component48.9011.51585132.2597669559871
0%100%
KB 4.43749607639925%
Sec 2.92075177404475%
http://metvuong.com/quangcao/web-metvuong1.gif
Component40.2911.32892530.3184905092462
0%100%
KB 0.0792980361621072%
Sec 1.36738897923437%
http://metvuong.com/images/add.png
Component0.720.6221541.15726974350402
0%100%
KB 0.866000636587013%
Sec 1.9125498226175%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/220303.JPG
Component7.8630.8701999.03586421037027
0%100%
KB 0.487462650074287%
Sec 1.3922354519891%
http://metvuong.com/upload/thumbnail/1263953463.JPG
Component4.4260.6334596.98703467785603
0%100%
KB 5.31671305234662%
Sec 3.99138309819185%
http://metvuong.com/upload/news/xau.jpg
Component48.2741.81605626.5817794164938