thuvien-ebook.com

THƯ VIỆN - EBOOK - Thư viện Sách Điện Tử đọc trên Máy tính và Thiết bị di động


General data

KBSecKB/Sec
Page source95.8081.3425271.3642999731848
Total page154.7675.22903229.5976387216602
0%100%
KB 61.9046696001086% Page source
KB 38.0953303998914% Components
Sec 25.6743504342678% Page source
Sec 74.3256495657322% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 1.0402734433051%
Sec 0.922120958525402%
http://www.google.com.vn/cse/brand?form=cse-search-box&lang=vi
Component1.610.04821833.3900203243602
0%100%
KB 1.82144772464414%
Sec 5.10427168929163%
http://thuvien-ebook.com/home/images/d_ul.png
Component2.8190.26690410.5618499535413
0%100%
KB 5.60907687039227%
Sec 7.6353902596121%
http://thuvien-ebook.com/home/images/logo.jpg
Component8.6810.39925721.7428874133703
0%100%
KB 1.82080159207066%
Sec 5.11190216468364%
http://thuvien-ebook.com/home/images/d_dl.png
Component2.8180.26730310.5423433332211
0%100%
KB 1.8854148494188%
Sec 5.12861653935183%
http://thuvien-ebook.com/home/images/line.png
Component2.9180.26817710.8808734529807
0%100%
KB 0.0316604961005899%
Sec 5.11937964808783%
http://thuvien-ebook.com/home/images/shim.gif
Component0.0490.2676940.183044819831599
0%100%
KB 0.195132037191391%
Sec 15.5788298866788%
http://www.tinhte.com/home/images/point_2.jpg
Component0.3020.8146220.370724090437037
0%100%
KB 4.22699929571549%
Sec 7.60592017796028%
http://thuvien-ebook.com/forums/clientscript/ncode_imageresizer.js?v=1.0.1
Component6.5420.39771616.4489233523419
0%100%
KB 1.8369549064077%
Sec 5.08807366258229%
http://thuvien-ebook.com/home/images/separator.png
Component2.8430.26605710.6856801362114
0%100%
KB 1.82273998979111%
Sec 5.09132474232324%
http://thuvien-ebook.com/home/images/d_ur.png
Component2.8210.26622710.59622051858
0%100%
KB 14.6529945014118%
Sec 1.67407657860958%
http://www.google-analytics.com/urchin.js
Component22.6780.087538259.064634787178
0%100%
KB 1.33103310137174%
Sec 5.10063812958115%
http://thuvien-ebook.com/home/images/fabtabulous-homepage.js
Component2.060.2667147.72362905584259
0%100%
KB 1.82080159207066%
Sec 5.16510512844442%
http://thuvien-ebook.com/home/images/d_dr.png
Component2.8180.27008510.4337523372272