jebanje.org

Pornići - Jebanje, Seks, Jebačina, Besplatni Pornići, Porno Filmovi


General data

KBSecKB/Sec
Page source55.1021.16687947.221691366457
Total page341.28814.47247723.5818650808704
0%100%
KB 16.1453083612667% Page source
KB 83.8546916387333% Components
Sec 8.06274558252882% Page source
Sec 91.9372544174712% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 2.00475844448091%
Sec 0.873616866000202%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1322-1.jpg
Component6.8420.12643454.1151905341918
0%100%
KB 0.670987553034387%
Sec 1.15987055982193%
http://www.jebanje.org/images/icon_tag_big.png
Component2.290.16786213.6421584396707
0%100%
KB 2.42258737488573%
Sec 1.33852000593955%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1326-1.jpg
Component8.2680.19371742.6808178941446
0%100%
KB 0.923267152668714%
Sec 0.615181492428698%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/234-1.jpg
Component3.1510.08903235.3917692515051
0%100%
KB 1.91685614495675%
Sec 0.873485582322916%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1042-1.jpg
Component6.5420.12641551.7501878732745
0%100%
KB 2.75925318206324%
Sec 0.879034045105064%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/499-1.jpg
Component9.4170.12721874.0225439796255
0%100%
KB 0.0624106326621504%
Sec 0.904116137133954%
http://www.jebanje.org/js/variables.js
Component0.2130.1308481.62784299339692
0%100%
KB 2.01618574341905%
Sec 0.873872523687548%
http://www.jebanje.org/js/swfobject.js
Component6.8810.12647154.4077298352982
0%100%
KB 2.04665854058742%
Sec 1.35545560030947%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1330-1.jpg
Component6.9850.19616835.6072346152278
0%100%
KB 3.13899111600759%
Sec 0.873734330343037%
http://www.jebanje.org/js/ajax.js
Component10.7130.12645184.7205636966097
0%100%
KB 11.0039028620989%
Sec 1.43071569573059%
http://www.jebanje.org/ajax/cpaint2.inc.js
Component37.5550.20706181.372549019608
0%100%
KB 0.341060922153724%
Sec 0.604692617580253%
http://www.jebanje.org/js/pngfix.js
Component1.1640.08751413.3007290262129
0%100%
KB 2.13631888610206%
Sec 0.876905867599582%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1323-1.jpg
Component7.2910.1269157.4501615317942
0%100%
KB 1.86089168092637%
Sec 0.870673347762101%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1324-1.jpg
Component6.3510.12600850.4015618055996
0%100%
KB 2.36750193385059%
Sec 0.892832650554567%
http://www.jebanje.org/js/simpleModal/jquery.simplemodal.js
Component8.080.12921562.5314398483148
0%100%
KB 1.81606150816905%
Sec 0.893088308241913%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/660-1.jpg
Component6.1980.12925247.9528363197475
0%100%
KB 0.788776634396756%
Sec 62.7987524181244%
http://www.jebanje.org/images/feed-icon.png
Component2.6929.0885350.296197351938459
0%100%
KB 1.03724713438504%
Sec 0.604692617580253%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/772-1.jpg
Component3.540.08751440.4506707498229
0%100%
KB 2.20751974871663%
Sec 0.868248054565918%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1006-1.jpg
Component7.5340.12565759.9568667085797
0%100%
KB 2.59956400459436%
Sec 0.876498197233272%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1328-1.jpg
Component8.8720.12685169.9403236868452
0%100%
KB 1.58253439909988%
Sec 0.60026352088865%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1320-1.jpg
Component5.4010.08687362.1712154524421
0%100%
KB 1.87583507184548%
Sec 0.868952840622929%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1313-1.jpg
Component6.4020.12575950.9068933436176
0%100%
KB 0.725193971074283%
Sec 0.610434551044718%
http://www.jebanje.org/js/warrning.js
Component2.4750.08834528.0151678080254
0%100%
KB 2.0545697475446%
Sec 0.881293506287832%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1329-1.jpg
Component7.0120.12754554.9766748990552
0%100%
KB 2.57465835306252%
Sec 0.870127484051279%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1327-1.jpg
Component8.7870.12592969.7774142572402
0%100%
KB 2.30069618621223%
Sec 0.909588593576621%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1319-1.jpg
Component7.8520.1316459.6475235490732
0%100%
KB 0.167600384426057%
Sec 0.598695026428441%
http://www.jebanje.org/js/jebanjemenu.js
Component0.5720.0866466.60157422154514
0%100%
KB 2.05398373221443%
Sec 0.877424092641501%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1325-1.jpg
Component7.010.12698555.203370476828
0%100%
KB 2.42639647453177%
Sec 0.872863712272612%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/1321-1.jpg
Component8.2810.12632565.5531367504453
0%100%
KB 0.261948852581984%
Sec 0.597582570005121%
http://www.jebanje.org/js/rotator.js
Component0.8940.08648510.3370526680927
0%100%
KB 21.1475352195213%
Sec 1.70641141803162%
http://www.jebanje.org/js/jquery/jquery-1.4.2.min.js
Component72.1740.24696292.249757045675
0%100%
KB 0.251693584304165%
Sec 0.605024281607081%
http://www.jebanje.org/images/buttons/english/search.png
Component0.8590.0875629.81019163564103
0%100%
KB 2.12020346452263%
Sec 0.869049575964087%
http://www.jebanje.org/images/videothumbs/694-1.jpg
Component7.2360.12577357.5322207469012
0%100%
KB 0.191040997632498%
Sec 0.605556325983451%
http://www.jebanje.org/js/videowatchproswap.js
Component0.6520.0876397.43961021919465