jivotno.com

Jivotno.com - Направи си животно масова онлайн игра


General data

KBSecKB/Sec
Page source11.7730.25643945.9095535390483
Total page401.8591.16462345.05589806117
0%100%
KB 2.92963452355179% Page source
KB 97.0703654764482% Components
Sec 22.0191135305937% Page source
Sec 77.9808864694063% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.0948093734369518%
Sec 7.726296989576%
http://jivotno.com/i/footer-arrow.gif
Component0.3810.0899824.23418016936721
0%100%
KB 1.02921671531557%
Sec 7.81130325771496%
http://jivotno.com/i/register-button.gif
Component4.1360.09097245.4645385393308
0%100%
KB 27.5556849541755%
Sec 18.6358640586629%
http://www.pirati.bg/i/adv/728x90.jpg
Component110.7350.217037510.212544404871
0%100%
KB 7.13583620125467%
Sec 11.5072727584963%
http://jivotno.com/i/index.jpg
Component28.6760.134016213.974450811843
0%100%
KB 43.782023047885%
Sec 17.2542975391115%
http://jivotno.com/js/prototype.js?v.0.2.4
Component175.9420.200947875.564203496444
0%100%
KB 17.4727951843806%
Sec 15.0458518658447%
http://jivotno.com/js/general.js?v.0.3.5
Component70.2160.175227400.714501760573