mtvhalong.com

MTV.Ha.LonG Hệ thống giải trí , Tin Tức , Thông tin , Âm Nhạc , phim ảnh ,Xem phim , Nghe nhạc , Hàng đầu Việt Nam


General data

KBSecKB/Sec
Page source70.2932.87589724.4421131911192
Total page528.36133.21773515.90599118212
0%100%
KB 13.3039720948367% Page source
KB 86.6960279051633% Components
Sec 8.65771552455337% Page source
Sec 91.3422844754466% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.0963356493003836%
Sec 0.67853512588983%
http://widgets.amung.us/classic.js
Component0.5090.2253942.25826774448299
0%100%
KB 0.274812107630957%
Sec 2.32279834853279%
http://c.uploadanh.com/upload/1/120/0.929303001254106815.jpg
Component1.4520.7715811.88185038252627
0%100%
KB 3.61949500436255%
Sec 4.82939610421963%
http://mtvhalong.com/_temp/mtvhalong/images/lang_vn.jpg
Component19.1241.60421611.9210879332958
0%100%
KB 3.00116776219289%
Sec 4.70369517969844%
http://c.uploadanh.com/upload/1/157/0.973529001254324288.jpg
Component15.8571.56246110.1487333123835
0%100%
KB 6.11267674941943%
Sec 4.64453401172597%
http://c.uploadanh.com/upload/1/120/0.450915001254106817.jpg
Component32.2971.54280920.9338939557651
0%100%
KB 0.63422546327227%
Sec 2.52488316858449%
http://mtvhalong.com/./_js/tooltips.js
Component3.3510.8387093.99542630399817
0%100%
KB 6.31254010042376%
Sec 4.6824053476253%
http://c.uploadanh.com/upload/1/856/0.4447813_1_1.jpg
Component33.3531.55538921.4435102729928
0%100%
KB 5.31114143549581%
Sec 5.92542808833896%
http://movie.zing.vn/Movie/resources/images/thumbnail2/18/The-Sword-And-The-Fairy-3-poster.jpg
Component28.0621.96829314.2570237256343
0%100%
KB 0.00813837508824459%
Sec 2.31512473683109%
https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif
Component0.0430.7690320.055914448293439
0%100%
KB 3.02898964912248%
Sec 4.63088467651392%
http://c.uploadanh.com/upload/1/120/0.834607001254107387.jpg
Component16.0041.53827510.403861468203
0%100%
KB 3.02898964912248%
Sec 4.75302425044935%
http://c.uploadanh.com/upload/1/119/0.416616001254106481.jpg
Component16.0041.57884710.1365110108833
0%100%
KB 0.0264970351710289%
Sec 0.707576841106114%
http://opi.yahoo.com/online?u=mtvhalong&m=g&t=0
Component0.140.2350410.59564076054816
0%100%
KB 0.183018807217035%
Sec 2.32930089905287%
http://c.uploadanh.com/upload/1/120/0.463442001254107388.jpg
Component0.9670.7737411.2497722105976
0%100%
KB 8.85682327045335%
Sec 5.80982417976421%
http://c.uploadanh.com/upload/1/904/0.4495687_1_1.jpg
Component46.7961.92989224.2479890066387
0%100%
KB 0.698575405830483%
Sec 2.31626268317211%
http://mtvhalong.com/./_js/load.php
Component3.6910.769414.79718225653423
0%100%
KB 2.97921307590833%
Sec 4.63617100925153%
http://c.uploadanh.com/upload/1/120/0.336412001254107367.jpg
Component15.7411.54003110.2212228195406
0%100%
KB 2.53368435596117%
Sec 3.48975630036184%
http://c.uploadanh.com/upload/1/157/0.517717001254324413.jpg
Component13.3871.15921811.5483023900595
0%100%
KB 0.33821572750449%
Sec 2.32822918239308%
http://mtvhalong.com/_temp/mtvhalong/images/loading.gif
Component1.7870.7733852.31062148865054
0%100%
KB 6.85326888244969%
Sec 8.1392123815787%
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2009/10/10/18/14/t1.jpg
Component36.212.70366213.3929463076376
0%100%
KB 0.0147626338810018%
Sec 2.5690403033199%
http://mtvhalong.com/./_js/Lib.js
Component0.0780.8533770.0914015728101414
0%100%
KB 1.22738052202945%
Sec 3.9108145091771%
http://mtvhalong.com/./_js/call.php
Component6.4851.2990844.99197896363899
0%100%
KB 3.78036986075808%
Sec 4.82202353652349%
http://mtvhalong.com/_temp/mtvhalong/images/lang_eng.jpg
Component19.9741.60176712.4699784675299
0%100%
KB 27.775706382568%
Sec 8.27336361133593%
http://c.uploadanh.com//upload/1/587/EE0.4179096_23122_1.jpg
Component146.7562.74822453.4003050697469