poczta-polska.pl

Poczta Polska - www.poczta-polska.pl


General data

KBSecKB/Sec
Page source32.2050.49956464.4662145390781
Total page435.7055.34330781.5421984924318
0%100%
KB 7.39146899851964% Page source
KB 92.6085310014804% Components
Sec 9.34934114771994% Page source
Sec 90.6506588522801% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 1.57652540136101%
Sec 3.02449400717571%
http://poczta-polska.pl/images/rtv.png
Component6.8690.16160842.5040839562398
0%100%
KB 1.03533353989511%
Sec 2.97864225282208%
http://poczta-polska.pl/images/bip/bip_logo.jpg
Component4.5110.15915828.3429045351161
0%100%
KB 0.35184356387923%
Sec 1.99281081921739%
http://poczta-polska.pl/images/rss.gif
Component1.5330.10648214.3967994590635
0%100%
KB 1.63964150055657%
Sec 4.01863490156938%
http://poczta-polska.pl/tygodnikOkladka.php?id=276
Component7.1440.21472833.2699973920495
0%100%
KB 0.166167475700302%
Sec 5.85519417095069%
http://poczta-polska.pl/images/aktu.gif
Component0.7240.3128612.31412672081212
0%100%
KB 0.973594519227459%
Sec 4.64208775576623%
http://poczta-polska.pl/images/lupa.gif
Component4.2420.24804117.102011361025
0%100%
KB 25.8030089165835%
Sec 7.21626139018402%
http://poczta-polska.pl/images/banery/lewy/wypoczywajzpoczta.gif
Component112.4250.385587291.568439807359
0%100%
KB 3.63296266969624%
Sec 4.98436642326559%
http://www.poczta-polska.pl/znaczki/pl/nowosci/znaczek.jpg
Component15.8290.2663359.4337851537566
0%100%
KB 0.201742004337797%
Sec 1.98605470357589%
http://poczta-polska.pl/images/pytania2.gif
Component0.8790.1061218.28299771016104
0%100%
KB 0.787688917960547%
Sec 2.97226043721613%
http://poczta-polska.pl/images/urzad.gif
Component3.4320.15881721.6097772908442
0%100%
KB 31.1580082854225%
Sec 7.21497005506141%
http://poczta-polska.pl/images/banery/PNA.gif
Component135.7570.385518352.141793638689
0%100%
KB 0.659620614865563%
Sec 2.93962147411706%
http://poczta-polska.pl/images/telegramik.gif
Component2.8740.15707318.297224857232
0%100%
KB 0.777360829001274%
Sec 2.94197956434096%
http://poczta-polska.pl/images/cennik.gif
Component3.3870.15719921.5459385873956
0%100%
KB 0.0918052351935369%
Sec 2.04148853883934%
http://poczta-polska.pl/Java/menu_pp.js
Component0.40.1090833.66693251927431
0%100%
KB 0.248792187374485%
Sec 6.6890036451209%
http://poczta-polska.pl/images/zamow2.gif
Component1.0840.3574143.03289742427549
0%100%
KB 1.0752688172043%
Sec 2.95934708599001%
http://poczta-polska.pl/images/prenumerata_logo.gif
Component4.6850.15812729.6280837554624
0%100%
KB 0.372270228709792%
Sec 2.09720309912943%
http://poczta-polska.pl/images/blog.gif
Component1.6220.1120614.4743887203284
0%100%
KB 16.8393752653745%
Sec 6.63055669457136%
http://poczta-polska.pl/./images/banery/pliki/baner_paliwa.gif
Component73.370.354291207.089652291478
0%100%
KB 3.34882546677224%
Sec 3.97540324746454%
http://poczta-polska.pl/images/banery/gorny/1000/poczta-polska_738x50_glowna.jpg
Component14.5910.21241868.6900356843582
0%100%
KB 0.260726867949645%
Sec 1.97931730293618%
http://poczta-polska.pl/images/flaga_uk.gif
Component1.1360.10576110.741199496979
0%100%
KB 0.569651484375897%
Sec 2.0305402627998%
http://poczta-polska.pl/images/pocztex_logo2.gif
Component2.4820.10849822.8759977142436
0%100%
KB 0.214135711088925%
Sec 1.98586755355812%
http://poczta-polska.pl/images/nowosci.gif
Component0.9330.1061118.79267936406216
0%100%
KB 0.607980170069198%
Sec 2.95395716547823%
http://poczta-polska.pl/images/bp-90px.jpg
Component2.6490.15783916.7829243723034
0%100%
KB 0.0183610470387074%
Sec 2.34405397256792%
http://poczta-polska.pl/images/polska_flaga.gif
Component0.080.125250.63872255489022
0%100%
KB 0.197840281842072%
Sec 2.19654232856169%
http://poczta-polska.pl/images/strzalka2.gif
Component0.8620.1173687.34442096653262