bonbanh.com

Bonbanh - Mua ban oto, xe hoi, oto cu, oto moi, oto nhap khau. Mua bán ô tô, xe hơi, ô tô cũ, ô tô mới, ô tô nhập khẩu


General data

KBSecKB/Sec
Page source116.6041.23727694.2425133923231
Total page399.9357.63134652.4068755367664
0%100%
KB 29.1557378073937% Page source
KB 70.8442621926063% Components
Sec 16.2130769591629% Page source
Sec 83.7869230408371% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.802130346181254%
Sec 3.45374197422054%
http://bonbanh.com/img/processing.gif
Component3.2080.26356712.1714782199593
0%100%
KB 3.03874379586683%
Sec 2.46302552655849%
http://www.bonbanh.com/uploads/users/1611/car/10471/s_1260789394.jpg
Component12.1530.18796264.6566859258786
0%100%
KB 2.60342305624664%
Sec 4.17628816725123%
http://bonbanh.com/images/bmw-logo.jpg
Component10.4120.31870732.6695052195277
0%100%
KB 2.99598684786278%
Sec 3.37874865063123%
http://www.bonbanh.com/uploads/users/3697/car/10283/s_1260259025.jpg
Component11.9820.25784446.4699585796063
0%100%
KB 0.807631240076512%
Sec 3.28062703486384%
http://bonbanh.com/js/lib.js
Component3.230.25035612.9016280816118
0%100%
KB 7.75325990473452%
Sec 7.64296363970393%
http://bonbanh.com/js/jquery.pack.js
Component31.0080.58326153.1631636608654
0%100%
KB 0.0107517471589133%
Sec 4.10523910198804%
http://bonbanh.com/img/pixel.gif
Component0.0430.3132850.137255214900171
0%100%
KB 1.66377036268394%
Sec 4.10795159857776%
http://bonbanh.com/img/s_noimage.gif
Component6.6540.31349221.2254220203386
0%100%
KB 1.10317926663083%
Sec 3.29273499065565%
http://bonbanh.com/js/group_viewer.js
Component4.4120.2512817.5581025151226
0%100%
KB 2.51790916023854%
Sec 2.4211194198245%
http://www.bonbanh.com/uploads/users/4285/car/8984/s_1256201810.jpg
Component10.070.18476454.5019592561321
0%100%
KB 2.97223298786053%
Sec 2.4192717772199%
http://www.bonbanh.com/uploads/users/2161/car/8900/s_1255914957.jpg
Component11.8870.18462364.3852607746597
0%100%
KB 3.00348806681086%
Sec 2.47834392517388%
http://www.bonbanh.com/uploads/users/5890/car/10358/s_1260418709.jpg
Component12.0120.18913163.5115343333457
0%100%
KB 12.2609924112668%
Sec 5.66969444184551%
http://bonbanh.com/js/base.js
Component49.0360.432674113.332439665892
0%100%
KB 3.1782664683011%
Sec 4.20853673781794%
http://www.bonbanh.com/uploads/users/3250/car/11694/s_1265731966.jpg
Component12.7110.32116839.5774174263937
0%100%
KB 3.04749521797292%
Sec 2.43063281366092%
http://www.bonbanh.com/uploads/users/4903/car/9415/s_1257756894.jpg
Component12.1880.1854965.7070462019516
0%100%
KB 0.0935151962193856%
Sec 3.35793973959509%
http://bonbanh.com/img/reg_i.gif
Component0.3740.2562561.45947802197802
0%100%
KB 0.0900146273769487%
Sec 3.38738408663426%
http://bonbanh.com/img/arrow-down.jpg
Component0.360.2585031.39263374119449
0%100%
KB 2.69768837436083%
Sec 2.41824967705566%
http://www.bonbanh.com/uploads/users/3946/car/8771/s_1255450232.jpg
Component10.7890.18454558.4627055731664
0%100%
KB 2.71169064973058%
Sec 4.08487572179272%
http://bonbanh.com/slide/contentslider.js
Component10.8450.31173134.7896102729597
0%100%
KB 2.7611986947879%
Sec 2.46466350759093%
http://www.bonbanh.com/uploads/users/4972/car/9643/s_1258354193.jpg
Component11.0430.18808758.7121916985225
0%100%
KB 5.67042144348457%
Sec 0.143591969227971%
http://www.google-analytics.com/urchin.js
Component22.6780.0109582069.53823690454
0%100%
KB 0.656856739220123%
Sec 3.34454760667384%
http://bonbanh.com/img/hotline-img.gif
Component2.6270.25523410.2925158873818
0%100%
KB 2.74944678510258%
Sec 2.43127490222564%
http://www.bonbanh.com/uploads/users/2161/car/10919/s_1262672887.jpg
Component10.9960.18553959.2651679700764
0%100%
KB 2.23611336842237%
Sec 2.41925867337164%
http://www.bonbanh.com/uploads/users/5552/car/10012/s_1259553934.jpg
Component8.9430.18462248.4395142507393
0%100%
KB 3.41805543400803%
Sec 4.206217356676%
http://bonbanh.com/js/animation.js
Component13.670.32099142.5868638061503