zing.vn

Zing - Cổng thông tin điện tử | Tin tức - Giải trí - Mạng xã hội | Zing.vn


General data

KBSecKB/Sec
Page source104.3435.16691720.1944409016054
Total page900.411156.2502155.76262247063148
0%100%
KB 11.5883746422467% Page source
KB 88.4116253577533% Components
Sec 3.30682232981247% Page source
Sec 96.6931776701875% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.581179039349808%
Sec 1.50883824383858%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_FFXHYeQfVL940_140x100.jpg
Component5.2332.3575632.21966496759578
0%100%
KB 0.736774650687297%
Sec 0.751505525928396%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_1263369092420_90x90.jpg
Component6.6341.1742295.64966458842355
0%100%
KB 1.11393574711993%
Sec 0.788233155391178%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_xepgach414_140x100.jpg
Component10.031.2316168.14377208480565
0%100%
KB 3.67576584470869%
Sec 1.33986759634219%
http://img.news.zing.vn/img/279/a279271.jpg
Component33.0972.09354615.8090627098712
0%100%
KB 3.20320387023259%
Sec 1.0200139564608%
http://img.news.zing.vn/img/278/t278135.jpg
Component28.8421.59377418.0966686619307
0%100%
KB 0.0141046699784876%
Sec 0.511283776473524%
http://zing.vn/news/images/prev.gif
Component0.1270.7988820.158972163598629
0%100%
KB 0.0154373947008644%
Sec 0.530289830321193%
http://zing.vn/news/images/pause.gif
Component0.1390.8285790.167757087736957
0%100%
KB 0.414477388659179%
Sec 0.521239602774307%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_JcbULXLOCQ135_140x100.jpg
Component3.7320.8144384.5823009240728
0%100%
KB 0.896701617372511%
Sec 0.751429366033192%
http://zing.vn/statistic/js/o/System_Statistic1507.js
Component8.0741.174116.87669809472707
0%100%
KB 0.200464010324174%
Sec 0.516430649391426%
http://zing.vn/utility/skin/images/icon_title.png
Component1.8050.8069242.23688971947792
0%100%
KB 0.666917663156048%
Sec 0.768316382796657%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_1263355569514093606_574_574396_90x90.jpg
Component6.0051.2004965.00209913235862
0%100%
KB 0.0794081813749499%
Sec 0.50251066854532%
http://zing.vn/news/images/icon_gold.gif
Component0.7150.7851740.910626179674824
0%100%
KB 0.649259060584555%
Sec 1.0373252926404%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_1260159189615_90x90.jpg
Component5.8461.6208233.60680962696112
0%100%
KB 0.597060675624798%
Sec 0.57458736936778%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_LVMGQKdBIE582_140x100.jpg
Component5.3760.8977945.98801061267952
0%100%
KB 1.21910993979416%
Sec 1.05662574608297%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_pokervn971_140x100.jpg
Component10.9771.650986.64877830137252
0%100%
KB 1.23365885134677%
Sec 0.764681827797805%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_tulokho807_140x100.jpg
Component11.1081.1948179.29682118684284
0%100%
KB 0.804077249167325%
Sec 2.04933478011534%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_bidalo772_140x100.jpg
Component7.243.202092.26102326917732
0%100%
KB 0.619716995905203%
Sec 1.7057518928854%
http://static.news.zing.vn/javascript/jquery.easynews.js
Component5.582.6652412.09361930121891
0%100%
KB 0.772869278585002%
Sec 0.776667091306082%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_ILOJJIUXBO550_140x100.jpg
Component6.9591.2135445.73444390973875
0%100%
KB 0.781865170461045%
Sec 0.746837372351776%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_23988_90x90.jpg
Component7.041.1669356.03289814771174
0%100%
KB 0.640707410282638%
Sec 1.58553701830106%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_6917417_140x100.jpg
Component5.7692.4774052.32864630530737
0%100%
KB 0.427138273521758%
Sec 0.515814330239482%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_01152_90x90.jpg
Component3.8460.8059614.77194305927954
0%100%
KB 1.84315829104709%
Sec 1.15977952414337%
http://img.news.zing.vn/img/278/t278775.jpg
Component16.5961.8121589.15814183972921
0%100%
KB 0.0767427319301963%
Sec 0.575751527765898%
http://zing.vn/news/images/icon_exchange.gif
Component0.6910.8996130.768108064245403
0%100%
KB 0.511099931031496%
Sec 0.51556537058205%
http://img.news.zing.vn/img/279/a279030.jpg
Component4.6020.8055725.71271096810713
0%100%
KB 0.327517100524094%
Sec 0.75298456389324%
http://zing.vn/news/images/logozing_footer.png
Component2.9491.176542.50650211637513
0%100%
KB 0.0121055828949224%
Sec 0.513939772818873%
http://zing.vn/news/images/iconNew.gif
Component0.1090.8030320.135735562219189
0%100%
KB 3.97040906874749%
Sec 1.28633679000058%
http://img.news.zing.vn/img/279/a279298.jpg
Component35.752.00990417.7869191762393
0%100%
KB 0.370830654001339%
Sec 0.515951930050144%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_1263169265434_er90x90.jpg
Component3.3390.8061764.14177549319255
0%100%
KB 0.563520436778316%
Sec 0.564310903508197%
http://img.news.zing.vn/img/279/a279305.jpg
Component5.0740.8817375.75455039314444
0%100%
KB 1.37215116208043%
Sec 1.26083794508699%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_crazytl720_140x100.jpg
Component12.3551.9700626.27137623079883
0%100%
KB 1.34072107071104%
Sec 0.772007257718013%
http://img.news.zing.vn/img/277/a277785.jpg
Component12.0721.20626310.0077677919326
0%100%
KB 0.544862290665041%
Sec 0.515942970062473%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_JFGAQPGPeW550_140x100.jpg
Component4.9060.8061626.08562546981872
0%100%
KB 0.698569875312496%
Sec 0.779746767068448%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_DPXSFBVXZI299_140x100.jpg
Component6.291.2183565.16269464754144
0%100%
KB 2.09759765262752%
Sec 1.52820525718957%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_A-Blood-Pieage-poster382_140x200.jpg
Component18.8872.3878247.90971193856834
0%100%
KB 0.833841434633739%
Sec 0.770416219907281%
http://img.news.zing.vn/img/278/a278273.jpg
Component7.5081.2037776.23703559712472
0%100%
KB 1.52630298830201%
Sec 1.0157464423329%
http://img.news.zing.vn/img/279/t279201.jpg
Component13.7431.5871068.65915698132324
0%100%
KB 1.28285860568118%
Sec 0.814263199573837%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_xidzach915_140x100.jpg
Component11.5511.2722889.07891923841143
0%100%
KB 1.12570814883425%
Sec 3.32270582795678%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_tienlenmn612_140x100.jpg
Component10.1365.1917351.95233385371172
0%100%
KB 0.614941398983353%
Sec 0.79249938952084%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_03347_90x90.jpg
Component5.5371.2382824.47151779643086
0%100%
KB 2.81649157995626%
Sec 1.00930229120005%
http://static.news.zing.vn/zing/script/portal.js?d=1211_1
Component25.361.57703716.0807894805258
0%100%
KB 1.29507524896964%
Sec 2.03764775619669%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_dtbongbong968_140x100.jpg
Component11.6613.1838293.66257107401183
0%100%
KB 0.698569875312496%
Sec 0.760798313141521%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_JaPXHWZWSg386_140x100.jpg
Component6.291.1887495.29127679602675
0%100%
KB 0.754655374045852%
Sec 2.27928326370623%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_6913417_140x100.jpg
Component6.7953.5613851.90796558080634
0%100%
KB 0.0717450142212834%
Sec 0.559907709566992%
http://zing.vn/news/images/ico_new.gif
Component0.6460.8748570.738406390987327
0%100%
KB 3.28605492380702%
Sec 1.88732412304201%
http://static.news.zing.vn/javascript/jquery-1.2.3.pack.js
Component29.5882.94894810.0334085239889
0%100%
KB 0.0195466292615261%
Sec 0.512220095185149%
http://zing.vn/utility/skin/images/btm_box.png
Component0.1760.8003450.219905165897207
0%100%
KB 0.98877068361004%
Sec 0.786561477691407%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_6909253_140x100.jpg
Component8.9031.2290047.24407731789319
0%100%
KB 0.393153793101151%
Sec 0.764580707936946%
http://zing.vn/news/javascript/o/System_Menu2.js?d=091014
Component3.541.1946592.96318865885579
0%100%
KB 0.0201019312291831%
Sec 0.510602177411404%
http://zing.vn/utility/skin/images/top_box.png
Component0.1810.7978170.226869068971957
0%100%
KB 0.160815449833465%
Sec 1.8017460007975%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_cocaro23_140x100.jpg
Component1.4482.8152320.514344821314904
0%100%
KB 1.33683395693744%
Sec 0.765019107333708%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_cothu218_140x100.jpg
Component12.0371.19534410.0699045630379
0%100%
KB 0.751101441452848%
Sec 0.836840448507543%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_1263358123779_90x90.jpg
Component6.7631.3075655.1722094121516
0%100%
KB 1.61848311493307%
Sec 1.05771694458148%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_Boku-no-Imouto-poster884_140x200.jpg
Component14.5731.6526858.81777229175554
0%100%
KB 0.127164150593451%
Sec 0.542515093499231%
http://zing.vn/util/weather.js
Component1.1450.8476811.35074397090415
0%100%
KB 0.457568821349362%
Sec 0.542392853667433%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_161127974_90x90.jpg
Component4.120.847494.86141429397397
0%100%
KB 2.09759765262752%
Sec 1.01674036096526%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_A-Blood-Pieage-poster636_140x200.jpg
Component18.8871.58865911.8886431890041
0%100%
KB 1.26042440618784%
Sec 0.783054282517307%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_bdhoanhao968_140x100.jpg
Component11.3491.2235249.27566602698435
0%100%
KB 0.809408148056832%
Sec 0.767479263948533%
http://zing.vn/news/javascript/o/System_Library.js?d=091016
Component7.2881.1991886.07744573828291
0%100%
KB 0.643039678546797%
Sec 1.552416423875%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_1263177864866_90x90.jpg
Component5.792.4256542.38698511824028
0%100%
KB 0.0934017909599061%
Sec 0.506709702767449%
http://zing.vn/news/images/im_rss.gif
Component0.8410.7917351.06222410276166
0%100%
KB 0.794859236504219%
Sec 0.865196249489961%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_1263202068312_90x90.jpg
Component7.1571.3518715.29414418979326
0%100%
KB 0.394375457429996%
Sec 0.581046240480373%
http://img.news.zing.vn/img/279/a279146.jpg
Component3.5510.9078863.91128401583459
0%100%
KB 0.628712887781246%
Sec 0.791532990850605%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_1461_90x90.jpg
Component5.6611.2367724.57723816515898
0%100%
KB 0.487110886028714%
Sec 0.531165989115599%
http://img.news.zing.vn/img/279/a279252.jpg
Component4.3860.8299485.28466843705871
0%100%
KB 0.398373631597126%
Sec 0.50889273976359%
http://img.news.zing.vn/img/279/a279193.jpg
Component3.5870.7951464.5111212280512
0%100%
KB 0.785530163447581%
Sec 0.780716365734281%
http://static.news.zing.vn/javascript/sysSprySlidingPanels.js
Component7.0731.2198715.79815406711038
0%100%
KB 0.465231988503028%
Sec 0.558351231708705%
http://img.news.zing.vn/img/265/a265954.jpg
Component4.1890.8724254.80155887325558
0%100%
KB 0.519096279365756%
Sec 0.508931139710752%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_145401974_90x90.jpg
Component4.6740.7952065.87772225058664
0%100%
KB 0.699902600034873%
Sec 0.767417824033074%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_MNDGUUXePI996_140x100.jpg
Component6.3021.1990925.25564343686723
0%100%
KB 1.21788827546532%
Sec 1.01117684862066%
http://img.news.zing.vn/img/279/a279058.jpg
Component10.9661.5799666.94065568499575
0%100%
KB 0.770425949927311%
Sec 0.78991443307774%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_126294557630_90x90.jpg
Component6.9371.2342435.62044913359849
0%100%
KB 2.76418213460298%
Sec 1.03285489879166%
http://img.news.zing.vn/img/278/a278429.jpg
Component24.8891.61383815.4222418854928
0%100%
KB 0.692350493274738%
Sec 0.784667720297217%
http://img.news.zing.vn/img/279/a279101.jpg
Component6.2341.2260455.08464208083716
0%100%
KB 0.64959224176515%
Sec 1.01967731692401%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_1263291776779_90x90.jpg
Component5.8491.5932483.67111711422202
0%100%
KB 1.28741208181597%
Sec 0.76227223111341%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_cotuong218_140x100.jpg
Component11.5921.1910529.73257254930935
0%100%
KB 0.0303194874340718%
Sec 0.496620756649839%
http://zing.vn/news/images/icon_weather.gif
Component0.2730.7759710.351817271521745
0%100%
KB 0.166257409116503%
Sec 0.50845242036947%
http://static.news.zing.vn/javascript/System_Ad090904.js
Component1.4970.7944581.88430351258342
0%100%
KB 0.0413144663936802%
Sec 0.507794501274766%
http://zing.vn/util/gold.js
Component0.3720.793430.468850434190792
0%100%
KB 0.707010465220882%
Sec 1.7731098802008%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_06988_90x90.jpg
Component6.3662.7704882.29779013661131
0%100%
KB 0.69012928540411%
Sec 0.790342592488593%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_17183_90x90.jpg
Component6.2141.2349125.03193749838045
0%100%
KB 1.17479684277513%
Sec 1.38649345218501%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_zingmot163_140x100.jpg
Component10.5782.1663994.88275705444842
0%100%
KB 1.15125203934648%
Sec 0.765425506774503%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_domino577_140x100.jpg
Component10.3661.1959798.66737626664013
0%100%
KB 0.758542487819451%
Sec 0.789810113221284%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_1262832198866_90x90.jpg
Component6.831.234085.53448722935304
0%100%
KB 0.664918576072483%
Sec 0.762651750591191%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_126260057530_90x90.jpg
Component5.9871.1916455.02414729218853
0%100%
KB 0.736774650687297%
Sec 0.790112832804742%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_1263369092671_90x90.jpg
Component6.6341.2345535.37360485941065
0%100%
KB 0.32163089966693%
Sec 1.79698312735122%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_1263288626420_90x90.jpg
Component2.8962.807791.0314161671635
0%100%
KB 0.32163089966693%
Sec 1.78802697967488%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_cocangua664_140x100.jpg
Component2.8962.7937961.03658248490584
0%100%
KB 1.07062219364268%
Sec 0.77059797965718%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_cabeo609_140x100.jpg
Component9.641.2040618.00623888656804
0%100%
KB 0.492997086885878%
Sec 0.525867436406408%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_12633648471510552843_574_574668_90x90.jpg
Component4.4390.8216695.40241873552489
0%100%
KB 1.13636994661327%
Sec 0.809113126660338%
http://img.news.zing.vn/img/279/a279224.jpg
Component10.2321.2642418.09339358555845
0%100%
KB 0.544418049090915%
Sec 0.794900026217564%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_1263357576251717861_574_574950_90x90.jpg
Component4.9021.2420333.94675503790962
0%100%
KB 0.279427950124998%
Sec 0.527925673574273%
http://static.news.zing.vn/javascript/System_Tooltip.js
Component2.5160.8248853.05012213823745
0%100%
KB 0.930908218580182%
Sec 0.804304813276577%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_covua577_140x100.jpg
Component8.3821.2567286.66970100133044
0%100%
KB 0.0145489115526132%
Sec 0.516273209608064%
http://zing.vn/news/images/next.gif
Component0.1310.8066780.162394412640484
0%100%
KB 0.32163089966693%
Sec 1.77741963427058%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_KUdRYXGDAJ832_140x100.jpg
Component2.8962.7772221.04276863714892
0%100%
KB 0.827288871415387%
Sec 0.771766618049133%
http://img.news.zing.vn/img/278/a278724.jpg
Component7.4491.2058876.17719570739215
0%100%
KB 0.0199908708356517%
Sec 0.522581680927607%
http://zing.vn/news/images/icons/p.gif
Component0.180.8165350.220443704189043
0%100%
KB 2.16534449268168%
Sec 2.05082149806962%
http://img.news.zing.vn/img/279/a279168.jpg
Component19.4973.2044136.08442170219631
0%100%
KB 0.482446349500395%
Sec 1.78768842014073%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_163922333_90x90.jpg
Component4.3442.7932671.55516819552159
0%100%
KB 1.79673504655096%
Sec 0.999333024917758%
http://zing.vn/news/images/logo-noen.gif
Component16.1781.5614610.3608161592356
0%100%
KB 0.646260429959208%
Sec 1.02737650632993%
http://static.news.zing.vn/Cache/Images/ok_UHUSbATbZN299_140x100.jpg
Component5.8191.6052783.62491730404329
0%100%
KB 0.206239150787807%
Sec 0.496598356680661%
http://zing.vn/news/Javascript/o/System_Utility.js?d=091001_2
Component1.8570.7759362.39323861761795