nhadat24h.net

Nhà đất, nha dat, nhà đất đô thị mới, đất dự án, chung cư căn hộ, mua bán nhà đất, cho thuê nhà, cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ, biệt thự, mặt bằng, showroom, nhà mặt phố


General data

KBSecKB/Sec
Page source188.7623.09205861.0473671580546
Total page1466.29672.73123120.1604727410705
0%100%
KB 12.8733898203364% Page source
KB 87.1266101796636% Components
Sec 4.25134836505105% Page source
Sec 95.748651634949% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 5.80203451417722%
Sec 2.26018448663408%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/4fb2546d-d4a7-41d5-ab11-b4728acb413b.jpg
Component85.0751.6438651.7531906610052
0%100%
KB 0.0874311871545718%
Sec 0.703773321257274%
http://nhadat24h.net/images/rss.gif
Component1.2820.5118632.50457641986235
0%100%
KB 1.72761843447708%
Sec 10.875809320483%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/2-to.jpg
Component25.3327.910113.20248390983185
0%100%
KB 0.96501661328954%
Sec 1.41889252500071%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/91135.jpg
Component14.151.03197813.7115326101913
0%100%
KB 0.084907822158691%
Sec 0.699236068202943%
http://nhadat24h.net/image/new.gif
Component1.2450.5085632.44807427988273
0%100%
KB 0.452023329532373%
Sec 1.06454268593364%
http://nhadat24h.net/js/lib.js
Component6.6280.7742558.56048717799691
0%100%
KB 21.2206130276561%
Sec 4.76751864683825%
http://nhadat24h.net/ScriptResource.axd?d=TaXGebWCFKA6EtVPAYijrKE622IjYe9SX0BtkDJENOYboccnam1mRAOhTYmgG1v2Ys1sRW3TFXvpreGe9v_EY3cu7r3qtlmoXbTl4ImBQ0w1&t=ffffffffedbe406d
Component311.1573.46747589.7359029264811
0%100%
KB 0.283639865347788%
Sec 1.04160068458074%
http://nhadat24h.net/images/downloadvanban.gif
Component4.1590.7575695.48992897016641
0%100%
KB 1.51442819185212%
Sec 1.73914834467741%
http://nhadat24h.net/images/truso2.jpg
Component22.2061.26490417.555482471397
0%100%
KB 0.0853852155362901%
Sec 0.69522403656278%
http://nhadat24h.net/image/check.gif
Component1.2520.5056452.47604544690445
0%100%
KB 0.0812250732457839%
Sec 0.703568457407245%
http://nhadat24h.net/images/addthanhvien.gif
Component1.1910.5117142.32747198630485
0%100%
KB 0.0751553574448815%
Sec 0.0334560541124349%
http://mail.opi.yahoo.com/online?u=kd_nhadat24h&m=g&t=2
Component1.1020.02433345.2882916204332
0%100%
KB 0.203983370342687%
Sec 1.03767527322616%
http://nhadat24h.net/ajax/common.ashx
Component2.9910.7547143.96309065420808
0%100%
KB 0.0751553574448815%
Sec 0.470469144128744%
http://opi.yahoo.com/online?u=levuxuantruong&m=g&t=2&l=us
Component1.1020.3421783.22054603159759
0%100%
KB 0.281321097513735%
Sec 1.03488005035966%
http://nhadat24h.net/image/Banner6.jpg
Component4.1250.7526815.48040936332922
0%100%
KB 0.248721949729113%
Sec 1.04596607198907%
http://nhadat24h.net/image/Banner7.jpg
Component3.6470.7607444.79399114551018
0%100%
KB 1.80406957394687%
Sec 1.72291460321908%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/105fce23-2d08-4998-a71d-5ec0a6e961cf.jpg
Component26.4531.25309721.1100976221314
0%100%
KB 2.97873007905634%
Sec 2.12623240214372%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/d2e851e1-03d4-462c-918f-bff28e986484.jpg
Component43.6771.54643528.2436701186923
0%100%
KB 0.0833392439180084%
Sec 0.865265156862256%
http://nhadat24h.net/image/muiten.gif
Component1.2220.6293181.94178459856543
0%100%
KB 1.46723444652376%
Sec 1.71499503425152%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/du-an-chung-cu-az-sky.jpg
Component21.5141.24733717.247945022075
0%100%
KB 5.50932417465505%
Sec 2.2489513480117%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/BuonMaThuot.jpg
Component80.7831.6356949.3877201670243
0%100%
KB 0.0814296704076121%
Sec 0.688244916410118%
http://nhadat24h.net/images/Truycap.gif
Component1.1940.5005692.38528554504973
0%100%
KB 0.0819070637852112%
Sec 0.736803148567635%
http://nhadat24h.net/images/search2.gif
Component1.2010.5358862.24114830393031
0%100%
KB 3.40647454538511%
Sec 2.11299599755159%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/Phong_ngu1.jpg
Component49.9491.53680832.5017829162784
0%100%
KB 0.0839530354034929%
Sec 4.46785370647721%
http://nhadat24h.net/images/members.gif
Component1.2313.2495250.378824597441164
0%100%
KB 2.36214243236018%
Sec 1.75767271146559%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/6a024375-9d79-44b8-abd2-f17ae99da833.jpg
Component34.6361.27837727.0937290016951
0%100%
KB 0.269318064019816%
Sec 1.03474805754353%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/513a60c2-d800-4047-8e2f-6a584d050ec4.jpg
Component3.9490.7525855.24724781918321
0%100%
KB 3.81123593053517%
Sec 2.09798456456759%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/ltt.jpg
Component55.8841.5258936.6238719698012
0%100%
KB 0.297552472352103%
Sec 1.05704246914231%
http://nhadat24h.net/image/Banner5.jpg
Component4.3630.76885.67507804370447
0%100%
KB 0.222942707338764%
Sec 1.0569915969111%
http://nhadat24h.net/js/tooltips.js
Component3.2690.7687634.2522858150041
0%100%
KB 0.0766557366316215%
Sec 0.694309711326074%
http://nhadat24h.net/images/activevip.gif
Component1.1240.504982.22583072596935
0%100%
KB 1.83666872173149%
Sec 1.75513322468033%
http://nhadat24h.net/images/MuiTen-arrow-forw.png
Component26.9311.2765321.0970364973796
0%100%
KB 0.00361454985896436%
Sec 0.694482951897239%
http://nhadat24h.net/images/leftline.gif
Component0.0530.5051060.104928470459666
0%100%
KB 0.00293255931953712%
Sec 0.693854611095473%
http://nhadat24h.net/images/spacer.gif
Component0.0430.5046490.0852077384479113
0%100%
KB 0.0889315663413117%
Sec 0.709359642214773%
http://nhadat24h.net/images/online.gif
Component1.3040.5159262.52749425305179
0%100%
KB 0.254928063637901%
Sec 1.0803158274607%
http://nhadat24h.net/image/Banner8.jpg
Component3.7380.7857274.75737756243581
0%100%
KB 4.82426467780039%
Sec 2.16125174617215%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/cba12347-bb33-4b8f-9f5c-c7d2a6ea3f42.jpg
Component70.7381.57190545.0014472884812
0%100%
KB 0.250904319455281%
Sec 1.03541352132483%
http://nhadat24h.net/image/Banner4.jpg
Component3.6790.7530694.88534251177515
0%100%
KB 2.57451428633782%
Sec 1.79912258050465%
http://nhadat24h.net/image/duan-kdt2.gif
Component37.751.30852428.8492989047201
0%100%
KB 1.82698445607163%
Sec 1.78457037252676%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/quy-hoach-do-thi.jpg
Component26.7891.2979420.6396289504908
0%100%
KB 0.0751553574448815%
Sec 0.0413728732296584%
http://mail.opi.yahoo.com/online?u=mailoc28&m=g&t=2
Component1.1020.03009136.6222458542421
0%100%
KB 0.0276888159007458%
Sec 0.687417211458995%
http://nhadat24h.net/image/hot1.gif
Component0.4060.4999670.812053595537305
0%100%
KB 0.442816457250105%
Sec 1.06524802254481%
http://nhadat24h.net/images/thongtinchinhchu_r1_c3.jpg
Component6.4930.7747688.38057328129195
0%100%
KB 0.520085985367211%
Sec 1.0455742183162%
http://nhadat24h.net/image/noimage.gif
Component7.6260.76045910.0281540490677
0%100%
KB 0.0767921347395069%
Sec 0.0461809865420812%
http://mail.opi.yahoo.com/online?u=doancongxd9707&m=g&t=2
Component1.1260.03358833.5238775753245
0%100%
KB 0.288345600069836%
Sec 6.66255188228562%
http://nhadat24h.net/image/TopLogo.gif
Component4.2284.8457560.87251607385927
0%100%
KB 0.501672240802676%
Sec 1.05565104487232%
http://nhadat24h.net/images/thongtinchinhchu.jpg
Component7.3560.7677889.58076969163363
0%100%
KB 0.0496489112703029%
Sec 0.708057588080697%
http://nhadat24h.net/images/folder.gif
Component0.7280.5149791.41364987698527
0%100%
KB 2.62586817395669%
Sec 1.80456178446918%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/69f13f4a-4339-4184-9e25-3d985a424e80.jpg
Component38.5031.3124829.3360660733878
0%100%
KB 0.0332129392701064%
Sec 0.695405526684953%
http://nhadat24h.net/image/buoc1.gif
Component0.4870.5057770.962874942909622
0%100%
KB 0.266590101862107%
Sec 1.04002914511374%
http://nhadat24h.net/image/Banner9.jpg
Component3.9090.7564265.1677229497664
0%100%
KB 0.534203189533355%
Sec 1.03929356014887%
http://nhadat24h.net/images/thongtinchinhchu_r1_c2.jpg
Component7.8330.75589110.3626051904309
0%100%
KB 0.293937922493139%
Sec 1.03533652551543%
http://nhadat24h.net/images/camnang.gif
Component4.310.7530135.72367276527762
0%100%
KB 0.0816342675694403%
Sec 0.707899471686379%
http://nhadat24h.net/images/home.gif
Component1.1970.5148642.32488579508375
0%100%
KB 2.90759846579408%
Sec 1.78214362960528%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/452c2d3f-b146-411f-9aeb-f16c4433d71c.jpg
Component42.6341.29617532.8921634810114
0%100%
KB 0.0458979633034531%
Sec 0.697338671471132%
http://nhadat24h.net/images/ajax-loader.gif
Component0.6730.5071831.32693721989893
0%100%
KB 1.33792904024835%
Sec 1.4187082850282%
http://nhadat24h.net/images/nhadat24h-infotv.jpg
Component19.6181.03184419.0125639147003
0%100%
KB 0.166610288782074%
Sec 0.694632818740549%
http://nhadat24h.net/ajax/XPRO.Index,XPRO.ashx
Component2.4430.5052154.83556505646111
0%100%
KB 3.36514591869582%
Sec 2.10417310274867%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/a8ca3a63-1997-4af0-be7b-e272b7f448f7.jpg
Component49.3431.53039132.242087152891
0%100%
KB 0.175544364848571%
Sec 0.711592520687571%
http://nhadat24h.net/images/new.gif
Component2.5740.517554.97343251859724
0%100%
KB 0.00354635080502163%
Sec 0.693583750837381%
http://nhadat24h.net/image/left.gif
Component0.0520.5044520.103082156478714
0%100%
KB 0.00334175364319346%
Sec 0.68733884072442%
http://nhadat24h.net/image/left_nav_arrow.gif
Component0.0490.499910.0980176431757716
0%100%
KB 5.79398702581198%
Sec 2.23401553591194%
http://nhadat24h.net/upload/user/img/2aba27ef-a734-4e7f-ae44-a9c728f078b2.jpg
Component84.9571.62482752.2867973021128
0%100%
KB 0.0864082013454309%
Sec 0.712537094277973%
http://nhadat24h.net/images/search.gif
Component1.2670.5182372.44482736662955
0%100%
KB 0.0342359250792473%
Sec 0.689552470244866%
http://nhadat24h.net/image/buoc2.gif
Component0.5020.501521.00095709044505