sgu.edu.vn

Trường Đại Học Sài Gòn


General data

KBSecKB/Sec
Page source74.052.88964425.6259940670892
Total page523.95626.76793819.5740142554126
0%100%
KB 14.132866118529% Page source
KB 85.867133881471% Components
Sec 10.7951684586239% Page source
Sec 89.2048315413761% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 2.34981563337379%
Sec 3.92347367212222%
http://www.sgu.edu.vn/images/stories/Logo_Doan.jpg
Component12.3121.05023311.7231128711438
0%100%
KB 2.94833917351839%
Sec 3.95744341607486%
http://www.sgu.edu.vn/images/stories/TTDT_new.jpg
Component15.4481.05932614.5828574017819
0%100%
KB 2.19407736527495%
Sec 3.92269288728926%
http://www.sgu.edu.vn/images/stories/ChiboSV.jpg
Component11.4961.05002410.9483211812301
0%100%
KB 0.501187122582812%
Sec 2.0039459146984%
http://sgu.edu.vn/images/HT_MT_VD.gif
Component2.6260.5364154.89546340053876
0%100%
KB 27.4219590958019%
Sec 8.35924679741861%
http://sgu.edu.vn/images/stories/26-08-10/ThongbaothiCHnganhKHTV/1.jpg
Component143.6792.23759864.2112658305915
0%100%
KB 8.99083129117712%
Sec 5.91810247020148%
http://sgu.edu.vn/images/stories/Ketnap%20Dang/SAM_0021_thumbs.jpg
Component47.1081.58415429.7370078919095
0%100%
KB 0.32846269534083%
Sec 2.0441694089399%
http://sgu.edu.vn/media/system/js/caption.js
Component1.7210.5471823.14520579989839
0%100%
KB 1.32224843307453%
Sec 3.00723201017576%
http://sgu.edu.vn/images/stories/TS2010%23.jpg
Component6.9280.8049748.60648915368695
0%100%
KB 0.337814625655589%
Sec 3.02260487901608%
http://www.sgu.edu.vn/images/news.gif
Component1.770.8090892.18764561129863
0%100%
KB 1.60624174549008%
Sec 3.04389153919887%
http://sgu.edu.vn/images/stories/26-07-10/thumb.jpg
Component8.4160.81478710.3290798699537
0%100%
KB 0.160127949675164%
Sec 1.96681193747535%
http://sgu.edu.vn/modules/mod_jsn_imageshow_pro/jsn_imageshow_pro/swfobject_addon.js
Component0.8390.5264751.593617930576
0%100%
KB 1.70205131728618%
Sec 3.93803213381621%
http://sgu.edu.vn/images/stories/LogoCongkhai20092010.jpg
Component8.9181.054138.46005710870576
0%100%
KB 1.31308735848048%
Sec 2.9614309477256%
http://sgu.edu.vn/modules/mod_jsn_imageshow_pro/jsn_imageshow_pro/swfobject.js
Component6.880.7927148.67904439684426
0%100%
KB 0.235897670796784%
Sec 2.039746206824%
http://sgu.edu.vn/templates/jsn_epic_pro/js/jsn_epic.js
Component1.2360.5459982.26374455584086
0%100%
KB 2.77523303483499%
Sec 3.98417315521278%
http://sgu.edu.vn/images/stories/Be_giang_TTHCM/Thumbnail.jpg
Component14.5411.06648113.6345607657333
0%100%
KB 7.76000274832238%
Sec 5.11734224728106%
http://sgu.edu.vn/templates/jsn_epic_pro/images/Banner2009_new.jpg
Component40.6591.36980729.6822837085808
0%100%
KB 0.714372962615181%
Sec 3.0021998706064%
http://sgu.edu.vn/modules/mod_gk_news_block/scripts/engine.js
Component3.7430.8036274.65763345432645
0%100%
KB 0.601768087396652%
Sec 2.99218789284404%
http://sgu.edu.vn/templates/jsn_epic_pro/js/jsn_script.js
Component3.1530.8009473.93659006151468
0%100%
KB 14.2004290436602%
Sec 6.23653566442062%
http://sgu.edu.vn/media/system/js/mootools.js
Component74.4041.66939244.5695199210251
0%100%
KB 1.2462878562322%
Sec 2.99939801115798%
http://sgu.edu.vn/images/stories/SGUMail.jpg
Component6.530.8028778.13325079682193
0%100%
KB 1.67914863080106%
Sec 3.94570922870488%
http://sgu.edu.vn/images/stories/LeTN_2010/Thumbnail.jpg
Component8.7981.0561858.32998006977944
0%100%
KB 1.55719182526777%
Sec 3.02174564211857%
http://sgu.edu.vn/images/stories/HoiThao_Vatly/Thumbnail.jpg
Component8.1590.80885910.0870485461619
0%100%
KB 2.07746451992152%
Sec 3.90567626090586%
http://sgu.edu.vn/images/stories/sgu-mail2.jpg
Component10.8851.04546910.4115951788145
0%100%
KB 1.84309369489041%
Sec 3.89103934714732%
http://sgu.edu.vn/images/stories/opac(2).gif
Component9.6571.0415519.27174953506838