nhimlongxanh.com

Nhím Lông Xanh's Blog - Chuyên trang cực hấp dẫn của Gia Đình Nhà Nhím


General data

KBSecKB/Sec
Page source84.7772.31229236.6636220684931
Total page1283.12632.02415340.0674453435193
0%100%
KB 6.60706742751686% Page source
KB 93.3929325724831% Components
Sec 7.22046263019041% Page source
Sec 92.7795373698096% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.21057947543733%
Sec 0.87603565970972%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/plugins/yahoo-messenger-emoticons/emoticons/skull.gif
Component2.7020.2805439.63132211461345
0%100%
KB 0.0801168396556535%
Sec 0.848768740269259%
http://nhimlongxanh.com/./wp-content/themes/nhimlongxanh-v2/images/author.gif
Component1.0280.2718113.78203972613323
0%100%
KB 2.70994430788559%
Sec 2.07700731382341%
http://www.nhimlongxanh.com/mylife/ads/ads-468x15.jpg
Component34.7720.66514452.2774015852206
0%100%
KB 0.0248611593873088%
Sec 0.709720566223875%
http://whos.amung.us/swidget/c2gg544h.png
Component0.3190.2272821.40354273545639
0%100%
KB 9.9132119526843%
Sec 2.62134333420153%
http://www.blogphongthuy.com/vppt/thiep-moi-khai-truong-ha-noi.jpg
Component127.1990.839463151.524248239648
0%100%
KB 0.0658547952422443%
Sec 0.844165964358214%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/plugins/yahoo-messenger-emoticons/emoticons/tongue.gif
Component0.8450.2703373.12572825769318
0%100%
KB 1.69507904913469%
Sec 2.86361359814887%
http://lite.piclens.com/current/piclens_optimized.js
Component21.750.91704823.7174062862576
0%100%
KB 0.181042235914478%
Sec 0.840818490968364%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/plugins/yahoo-messenger-emoticons/emoticons/love_struck.gif
Component2.3230.2692658.6271888288489
0%100%
KB 0.2525862619883%
Sec 0.685979110829254%
http://xsltcache.alexa.com/site_stats/gif/s/a/d3d3Lm5oaW1sb25neGFuaC5jb20=/s.gif
Component3.2410.21967914.7533446528799
0%100%
KB 3.49084969052143%
Sec 2.07886216381742%
http://image.nhimlongxanh.com/images/23737101110969802765.jpg
Component44.7920.66573867.281723440753
0%100%
KB 0.0484753640718059%
Sec 0.844431389020656%
http://nhimlongxanh.com/./wp-content/themes/nhimlongxanh-v2/images/time.gif
Component0.6220.2704222.30010871896517
0%100%
KB 1.76740242189777%
Sec 0.260494009006265%
http://www.google-analytics.com/urchin.js
Component22.6780.083421271.850013785498
0%100%
KB 0.703282452385814%
Sec 1.25813788111742%
http://nhimlongxanh.com/./wp-content/themes/nhimlongxanh-v2/images/aboutme.gif
Component9.0240.40290822.3971725555214
0%100%
KB 0.260379728880874%
Sec 0.848465843889767%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-includes/images/rss.png
Component3.3410.27171412.2960171356647
0%100%
KB 0.016054541798701%
Sec 1.01530866405741%
http://pr.prchecker.info/getpr.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5uaGltbG9uZ3hhbmguY29t&tag=3
Component0.2060.3251440.63356543562237
0%100%
KB 0.290540445755132%
Sec 0.840218943495555%
http://mon.vn/script/nhimlongxanh/pop/recentposts_thumb_final2.js
Component3.7280.26907313.8549761588863
0%100%
KB 0.623087678061235%
Sec 0.21870679920871%
http://www.statcounter.com/counter/counter.js
Component7.9950.070039114.150687474122
0%100%
KB 0.110589295205615%
Sec 0.850648571407962%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/themes/nhimlongxanh-v2/genki.js
Component1.4190.2724135.20900250722249
0%100%
KB 0.573832967300172%
Sec 1.06389074521346%
http://s10.histats.com/js9.js
Component7.3630.34070221.6112614542914
0%100%
KB 2.87508787133921%
Sec 2.07849056929%
http://mon.vn/script/nhimlongxanh/toolbar.gif
Component36.8910.66561955.423598184547
0%100%
KB 0.0886896532374841%
Sec 0.108955262610693%
http://resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js
Component1.1380.03489232.614926057549
0%100%
KB 0.141841097444834%
Sec 0.839800509321823%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/uploads/2008/06/new.gif
Component1.820.2689396.76733385637635
0%100%
KB 5.98639572419232%
Sec 2.4933399487568%
http://vatphamphongthuy.com/banner/468-nlx.gif
Component76.8130.79847196.2001124649486
0%100%
KB 0.0761421715404411%
Sec 1.69201664755973%
http://hosting.conduit.com//Banners/Counters/CounterBanner.js
Component0.9770.5418541.80306872330923
0%100%
KB 0.00381879877736091%
Sec 0.847491579246452%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/themes/nhimlongxanh-v2/images/blank.gif
Component0.0490.2714020.180543990095873
0%100%
KB 0.592069679828793%
Sec 1.99736430187552%
http://hosting.conduit.com/DrawToolbar/?ct=CT2231585&cover=0&culture=en&exe=true
Component7.5970.63963911.8770118770119
0%100%
KB 0.0123136776902658%
Sec 0.84257966166974%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/themes/nhimlongxanh-v2/images/tivi.gif
Component0.1580.2698290.585556037342169
0%100%
KB 0.117369611402154%
Sec 1.89920401641848%
http://www.gravatar.com/avatar/7636c4869bf4e447d5c81de3f648b552?s=40&d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fcdfc808f3caf5e4f36a77886978c3b06%3Fs%3D40%26d%3Dmonsterid%26r%3DG%26forcedefault%3D1&r=G
Component1.5060.6082042.47614287311494
0%100%
KB 0.179561477204889%
Sec 0.844678077824572%
http://www.nhimlongxanh.com/popnew.js
Component2.3040.2705018.51752858584626
0%100%
KB 4.7527678497669%
Sec 2.08822384779388%
http://mon.vn/script/nhimlongxanh/emlamit.gif
Component60.9840.66873691.1929371231697
0%100%
KB 0.0521382935113153%
Sec 1.16077074700461%
http://s32.sitemeter.com/meter.asp?site=s32nhimlongxanh
Component0.6690.3717271.79970785011581
0%100%
KB 4.71847659543957%
Sec 2.09473143598833%
http://image.nhimlongxanh.com/images/95699533342870106622.jpg
Component60.5440.6708290.2537193285829
0%100%
KB 0.760564434046228%
Sec 1.25728227691143%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-includes/js/swfobject.js?ver=2.1
Component9.7590.40263424.2378934714902
0%100%
KB 0.0114563963320827%
Sec 0.842086284061908%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/themes/nhimlongxanh-v2/images/news.gif
Component0.1470.2696710.545108669452778
0%100%
KB 0.117369611402154%
Sec 1.90279193332607%
http://www.gravatar.com/avatar/ec864079ee6714fd7859fd877a43f9e5?s=40&d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fcdfc808f3caf5e4f36a77886978c3b06%3Fs%3D40%26d%3Dmonsterid%26r%3DG%26forcedefault%3D1&r=G
Component1.5060.6093532.47147384192742
0%100%
KB 0.798830356488763%
Sec 1.24916028224072%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/plugins/proplayer/js/swfobject.js
Component10.250.40003325.6228861118958
0%100%
KB 0.0509692734774293%
Sec 1.8198357970623%
http://www.nhimlongxanh.com/index.php?ak_action=aktt_js
Component0.6540.5827871.12219387186056
0%100%
KB 0.695411050824315%
Sec 1.25555233264093%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js?ver=1.3.0
Component8.9230.4020822.1921010744131
0%100%
KB 0.174651593062568%
Sec 1.17110357298131%
http://vatphamphongthuy.com/banner/popup-1lan.js
Component2.2410.3750365.97542635906953
0%100%
KB 5.47272832130282%
Sec 2.51005857984753%
http://mon.vn/script/nhimlongxanh/doclavay.gif
Component70.2220.80382587.3598109041147
0%100%
KB 4.99288456472708%
Sec 2.49244687283376%
http://image.nhimlongxanh.com/images/30026421611336202243.jpg
Component64.0650.79818580.2633474695716
0%100%
KB 0.100847461589898%
Sec 0.256131676612961%
http://feeds.feedburner.com/~fc/nhim-long-xanh?bg=0099FF&fg=FFFFFF&anim=0&label=bloggers
Component1.2940.08202415.7758704769336
0%100%
KB 0.00124695470281173%
Sec 0.714048549543215%
http://s4.histats.com/stats/0.gif?214886&1
Component0.0160.2286680.0699704374901604
0%100%
KB 2.81219459351615%
Sec 2.08353988316256%
http://image.nhimlongxanh.com/images/76562059770406252318.jpg
Component36.0840.66723654.079815837275
0%100%
KB 6.48198228389106%
Sec 2.50475320924179%
http://image.nhimlongxanh.com/images/51521317756493844507.jpg
Component83.1720.802126103.689445299118
0%100%
KB 6.31395513768718%
Sec 3.72394236312823%
http://www.nhimlongxanh.com/ads-sexy-01.gif
Component81.0161.19256167.9344704379902
0%100%
KB 0.0250170287251603%
Sec 0.712818228166722%
http://whos.amung.us/swidget/4gzlvgk0grtt.png
Component0.3210.2282741.40620482402727
0%100%
KB 7.76089020096234%
Sec 2.51729374388138%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/plugins/kpicasa-gallery/highslide/highslide.js?ver=4.1.8
Component99.5820.806142123.529105294104
0%100%
KB 5.51964499199611%
Sec 2.49361161870542%
http://mon.vn/script/nhimlongxanh/emdau.gif
Component70.8240.79855888.6898634789208
0%100%
KB 0.0463711280108111%
Sec 0.864725446446624%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/plugins/yahoo-messenger-emoticons/emoticons/drooling.gif
Component0.5950.2769212.1486272258153
0%100%
KB 0.0477739520514743%
Sec 0.851298081170172%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/plugins/yahoo-messenger-emoticons/emoticons/straight_face.gif
Component0.6130.2726212.24854284886344
0%100%
KB 1.27882998240235%
Sec 2.74649886915042%
http://mon.vn/script/nhimlongxanh/twitter.gif
Component16.4090.87954318.6562794542166
0%100%
KB 0.0932877987041023%
Sec 0.853359025607953%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/plugins/yahoo-messenger-emoticons/emoticons/happy.gif
Component1.1970.2732814.38010692291085
0%100%
KB 0.173404638359756%
Sec 0.840949641978041%
http://www.nhimlongxanh.com/popnew1.js
Component2.2250.2693078.26194640317556
0%100%
KB 1.64200553959627%
Sec 0.271288986159915%
http://static.ak.connect.facebook.com/js/api_lib/v0.4/FeatureLoader.js.php/vi_VN
Component21.0690.086878242.512488777366
0%100%
KB 0.0247052900494573%
Sec 0.714254643986993%
http://whos.amung.us/swidget/nhimlongxanh.png
Component0.3170.2287341.38588928624516
0%100%
KB 0.142074901451611%
Sec 0.934088717350308%
http://www.gravatar.com/avatar/bfeab1b697068bdbc17001f20769ba43?s=40&d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fcdfc808f3caf5e4f36a77886978c3b06%3Fs%3D40%26d%3Dmonsterid%26r%3DG%26forcedefault%3D1&r=G
Component1.8230.2991346.09425876028803
0%100%
KB 0.301607168742586%
Sec 0.84405667185015%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/plugins/yahoo-messenger-emoticons/emoticons/hee_hee.gif
Component3.870.27030214.3173191467322
0%100%
KB 4.4502254649972%
Sec 2.1582054020289%
http://image.nhimlongxanh.com/images/12079913963700471909.jpg
Component57.1020.69114782.6191823157736
0%100%
KB 0.0112225923253055%
Sec 0.839616273379658%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/themes/nhimlongxanh-v2/images/home.gif
Component0.1440.268880.535554894376674
0%100%
KB 0.117369611402154%
Sec 1.89946007315166%
http://www.gravatar.com/avatar/65a5dbb141b25fbdfde5f8a775b093c2?s=40&d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fcdfc808f3caf5e4f36a77886978c3b06%3Fs%3D40%26d%3Dmonsterid%26r%3DG%26forcedefault%3D1&r=G
Component1.5060.6082862.47580907665144
0%100%
KB 0.0471504747000684%
Sec 1.65101009853407%
http://hosting.conduit.com/Banners/Fly/?ctid=CT2231585&BannerType=FlyOver2&setup=true&culture=en
Component0.6050.5287221.14426863266518
0%100%
KB 0.0109108536496026%
Sec 0.848874910134235%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/themes/nhimlongxanh-v2/images/forum.gif
Component0.140.2718450.514999356250805
0%100%
KB 0.0114563963320827%
Sec 0.842417284229188%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/themes/nhimlongxanh-v2/images/music.gif
Component0.1470.2697770.544894486928092
0%100%
KB 0.0417729825441929%
Sec 0.844415775805218%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/plugins/yahoo-messenger-emoticons/emoticons/big_grin.gif
Component0.5360.2704171.98212390493201
0%100%
KB 0.0129371550416717%
Sec 0.842951256197158%
http://www.nhimlongxanh.com/wp-content/themes/nhimlongxanh-v2/images/gallery.gif
Component0.1660.2699480.614933246403011
0%100%
KB 0.117369611402154%
Sec 1.9012805740717%
http://www.gravatar.com/avatar/5570c73c6c2baa1db7f00ab7f2600faa?s=40&d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fcdfc808f3caf5e4f36a77886978c3b06%3Fs%3D40%26d%3Dmonsterid%26r%3DG%26forcedefault%3D1&r=G
Component1.5060.6088692.47343845720508
0%100%
KB 0.117369611402154%
Sec 1.89006404010123%
http://www.gravatar.com/avatar/9c0fdd5b04ac82879981b2ba8b731cd9?s=40&d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fcdfc808f3caf5e4f36a77886978c3b06%3Fs%3D40%26d%3Dmonsterid%26r%3DG%26forcedefault%3D1&r=G
Component1.5060.6052772.48811701088923