tailieu.vn

TaiLieu.VN: Thư Viện chia sẻ, download, upload các loại Tài liệu, eBook, Sách, Biểu mẫu, Văn Bản, Giáo trình trực tuyến Việt Nam


General data

KBSecKB/Sec
Page source70.2573.82401818.3725599617993
Total page2149.478120.54064717.8319766277677
0%100%
KB 3.26856101807043% Page source
KB 96.7314389819296% Components
Sec 3.17238881254719% Page source
Sec 96.8276111874528% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.100954743430731%
Sec 0.689294458490836%
http://image.tailieu.vn/avatar/member/20090529/phongthinh/thumbnail/70x70/star6_gif_thumb.jpg
Component2.170.830882.61168881186212
0%100%
KB 0.150920362990456%
Sec 0.668548759324313%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090717/admin/72x90/doc41247802473.jpg
Component3.2440.8058734.02544817855915
0%100%
KB 3.28568145382274%
Sec 2.07128056978158%
http://tailieu.vn/images/graphics/corner_01.gif
Component70.6252.49673528.2869427472279
0%100%
KB 0.100582560044811%
Sec 0.668914611019136%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20090930/nbaolam/72x90/advanced_english_c_a_e_grammar_practice_2_221.jpg
Component2.1620.8063142.68133754343841
0%100%
KB 0.136219119246626%
Sec 0.686343586657536%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090717/admin/72x90/doc11247798826.jpg
Component2.9280.8273233.539125589401
0%100%
KB 0.052384811568204%
Sec 0.690797685862761%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20100114/longmontran/80x100/nano_and_microelectromechanical_systems_p2_8683.jpg
Component1.1260.8326921.35224068443074
0%100%
KB 0.122494856890836%
Sec 0.670455999792336%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090715/admin/72x90/doc11247623034.jpg
Component2.6330.8081723.25796983810377
0%100%
KB 0.125472323978194%
Sec 0.691010062356808%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090717/admin/72x90/doc21247799729.jpg
Component2.6970.8329483.23789720366698
0%100%
KB 0.0807637947445845%
Sec 0.690426026998179%
http://image.tailieu.vn/avatar/member/20090526/xabenglengkeng/thumbnail/70x70/atava02.jpg
Component1.7360.8322442.08592672341285
0%100%
KB 0.0780189422734264%
Sec 0.671937657676584%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20090717/lananh/72x90/04_tncn_quyet_toan_khau_tru_tai_nguon_2464.jpg
Component1.6770.8099582.07047772847481
0%100%
KB 0.141429686649503%
Sec 0.68657670304358%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090716/admin/72x90/doc11247713044.jpg
Component3.040.8276043.67325435836463
0%100%
KB 0.151990390224976%
Sec 0.666665577131007%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090618/admin/80x100/doc41245290250.jpg
Component3.2670.8036034.06544027336881
0%100%
KB 0.0543852972675226%
Sec 0.670502457150408%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20100114/longmontran/80x100/nano_and_microelectromechanical_systems_p3_3401.jpg
Component1.1690.8082281.44637404296807
0%100%
KB 3.24985880292797%
Sec 2.12962105637279%
http://tailieu.vn/images/graphics/mail_06.gif
Component69.8552.56705927.2120742063194
0%100%
KB 0.109980190539284%
Sec 0.689307732021714%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090716/admin/72x90/doc31247715282.jpg
Component2.3640.8308962.84512141110319
0%100%
KB 0.124123159204235%
Sec 0.660021345330924%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090716/admin/72x90/doc51247716870.jpg
Component2.6680.7955943.35346923179411
0%100%
KB 0.0861139309171808%
Sec 0.691876989842273%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20100114/new_moon2508/80x100/phaplenhcbcc2003_5883.jpg
Component1.8510.8339932.21944308885087
0%100%
KB 0.14533761220166%
Sec 0.689559099512715%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090715/admin/72x90/doc21247623429.jpg
Component3.1240.8311993.75842608087835
0%100%
KB 3.27056150376975%
Sec 2.15771780285865%
http://tailieu.vn/images/footer/fahasa.gif
Component70.32.60092727.0288247228777
0%100%
KB 3.27986608841775%
Sec 2.15815499978194%
http://tailieu.vn/images/graphics/line_13.gif
Component70.52.60145427.1002293332882
0%100%
KB 3.28665843521078%
Sec 2.08044677244847%
http://tailieu.vn/js/banner/home_right_300x100_02.js
Component70.6462.50778428.1706877466321
0%100%
KB 0.141662301265703%
Sec 0.667089500523421%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090720/admin/72x90/doc21248057995.jpg
Component3.0450.8041143.78677650183929
0%100%
KB 0.118214747952759%
Sec 0.692612011614638%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090720/admin/72x90/doc31248058205.jpg
Component2.5410.8348793.04355481453001
0%100%
KB 0.0513147843336847%
Sec 0.690780264353484%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20100114/longmontran/80x100/nano_and_microelectromechanical_systems_p6_386.jpg
Component1.1030.8326711.32465283407252
0%100%
KB 3.27912172164591%
Sec 2.15421524989824%
http://tailieu.vn/images/ads/6_tthchinh.jpeg
Component70.4842.59670527.1436301004542
0%100%
KB 3.26814231176127%
Sec 2.09094862415995%
http://tailieu.vn/js/common.js
Component70.2482.52044327.8712908802143
0%100%
KB 0.0752275668790283%
Sec 0.672323419667724%
http://image.tailieu.vn/avatar/member/20090812/nguyendung/thumbnail/70x70/2.jpg
Component1.6170.8104231.99525433014611
0%100%
KB 0.0972329095715332%
Sec 0.668030262024394%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20100114/longmontran/80x100/non_destructive_resonant_frequency_measurement_on_mems_actuators_6986.jpg
Component2.090.8052482.5954736925767
0%100%
KB 3.25627896633508%
Sec 2.16476853654187%
http://tailieu.vn/js/search.js
Component69.9932.60942626.8231404147885
0%100%
KB 0.0700635223993918%
Sec 0.689685198056055%
http://image.tailieu.vn/avatar/member/20090807/1huutri/thumbnail/70x70/avatar2.jpg
Component1.5060.8313511.81150921812808
0%100%
KB 0.110957171927324%
Sec 0.691603223267916%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090412/admin/80x100/cai-duoi-dai1239508223.jpg
Component2.3850.8336632.86086824052405
0%100%
KB 3.27051498084651%
Sec 2.08889869323499%
http://tailieu.vn/images/graphics/corner_02.gif
Component70.2992.51797227.9188966358641
0%100%
KB 2.36341102351362%
Sec 1.69770782796611%
http://www.buddy.vn/service/images/music_300x100.gif
Component50.8012.04642824.8242303174116
0%100%
KB 0.53854935942587%
Sec 1.03427850358228%
http://image.tailieu.vn/avatar/group/20090413/70x70/1239558890_mysql1.png
Component11.5761.2467269.2851195852176
0%100%
KB 0.13100855184375%
Sec 0.69401236912226%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090716/admin/72x90/doc41247716073.jpg
Component2.8160.8365673.36613803795751
0%100%
KB 0.898729831149702%
Sec 1.38103290585457%
http://image.tailieu.vn/avatar/group/20090413/70x70/1239557525_zendfw-group.jpg
Component19.3181.66470611.6044514767172
0%100%
KB 0.0751810439557883%
Sec 0.690381228831466%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20100114/thandongdatviet2010/80x100/chuyen_trong_nha_0844.jpg
Component1.6160.832191.94186423773417
0%100%
KB 3.2580468374182%
Sec 2.14456622254566%
http://tailieu.vn/images/graphics/brand.gif
Component70.0312.58507427.0905204261077
0%100%
KB 0.159201443327171%
Sec 0.66773575555804%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20091029/quynhnhu/96x120/90282.jpg
Component3.4220.8048934.25149678280219
0%100%
KB 0.123378792432395%
Sec 0.688717059897646%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090720/admin/72x90/doc51248058877.jpg
Component2.6520.8301843.19447255066347
0%100%
KB 0.138452219562145%
Sec 0.695581964148575%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090715/admin/72x90/doc31247624157.jpg
Component2.9760.8384593.54936854395981
0%100%
KB 3.30015008295037%
Sec 2.07949937418205%
http://tailieu.vn/images/graphics/mail_03.gif
Component70.9362.50664228.2992146465271
0%100%
KB 0.1456167497411%
Sec 0.689833695682752%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090716/admin/80x100/doc51247716870.jpg
Component3.130.831533.76414561110243
0%100%
KB 0.0157247480551092%
Sec 0.222719063387805%
http://opi.yahoo.com/online?u=hotrokhachhangvdoc&m=g&t=1&l=us
Component0.3380.2684671.25900017506807
0%100%
KB 0.105048760675848%
Sec 0.6919624381973%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090720/admin/72x90/doc41248058530.jpg
Component2.2580.8340962.7071224415415
0%100%
KB 3.27158500808103%
Sec 2.15690231030534%
http://tailieu.vn/images/graphics/corner_03.gif
Component70.3222.59994427.047505638583
0%100%
KB 0.196512827765625%
Sec 0.668767772583799%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20091019/womanhood911_04/96x120/80896.jpg
Component4.2240.8061375.23980415239593
0%100%
KB 0.118819545954878%
Sec 0.655674263968402%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20090622/longminh/72x90/29354.jpg
Component2.5540.7903543.23146336957869
0%100%
KB 0.0120029141959118%
Sec 0.303524171394235%
http://a.admaxserver.com/servlet/ajrotator/421533/0/vj?z=admaxasia2&dim=280733&pid=1d82bd38-5896-4675-b73f-fcf52a88fe30&asid=bdf7b081-61cd-45f6-93e7-d027d1f0c903
Component0.2580.365870.705168502473556
0%100%
KB 0.125053617669034%
Sec 0.692762998028375%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090619/admin/80x100/doc21245376416.jpg
Component2.6880.8350613.21892652153555
0%100%
KB 3.26665357821759%
Sec 2.14148261540358%
http://tailieu.vn/images/avata/group/size70/XT310307_07LAR.jpg
Component70.2162.58135727.2011968898529
0%100%
KB 0.0907662232411776%
Sec 0.6927248366271%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090720/admin/72x90/doc11248057718.jpg
Component1.9510.8350152.33648497332383
0%100%
KB 3.2629317443584%
Sec 2.14806711631471%
http://tailieu.vn/images/footer/vdoc.gif
Component70.1362.58929427.086920218407
0%100%
KB 0.0968142032623735%
Sec 0.687972082977122%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090716/admin/72x90/doc21247713701.jpg
Component2.0810.8292862.50938759366491
0%100%
KB 3.26660705529435%
Sec 2.07517801028561%
http://tailieu.vn/images/footer/saigonctt.gif
Component70.2152.50143328.0699103274003
0%100%
KB 3.26879363268663%
Sec 2.16122118541474%
http://tailieu.vn/images/ads/4_giaottan.gif
Component70.2622.6051526.9704239679097
0%100%
KB 3.29577692816581%
Sec 2.1416219874778%
http://tailieu.vn/images/icons/blank.gif
Component70.8422.58152527.4419190207339
0%100%
KB 3.24590435445257%
Sec 2.10357755919462%
http://tailieu.vn/images/graphics/mail_08.gif
Component69.772.53566627.5154535337067
0%100%
KB 0.123564884125355%
Sec 0.677901621019174%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20091019/dathao/72x90/80196.jpg
Component2.6560.8171473.25033317138777
0%100%
KB 0.156875297165172%
Sec 0.693700441146628%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090717/admin/72x90/doc51247802771.jpg
Component3.3720.8361914.03257150579234
0%100%
KB 3.27809821733463%
Sec 2.07094292433987%
http://tailieu.vn/images/buttons/close_03.gif
Component70.4622.49632828.2262587288209
0%100%
KB 3.26274565266544%
Sec 2.14160456596852%
http://tailieu.vn/images/footer/inext.gif
Component70.1322.58150427.167108786196
0%100%
KB 3.26516484467392%
Sec 2.08721129562213%
http://tailieu.vn/images/footer/uef.gif
Component70.1842.51593827.8957589574942
0%100%
KB 0.00200048569931862%
Sec 0.606308343442026%
http://a.admaxserver.com/servlet/ajrotator/421533/0/vc?z=admaxasia2&dim=280733&pid=1d82bd38-5896-4675-b73f-fcf52a88fe30&asid=bdf7b081-61cd-45f6-93e7-d027d1f0c903&abr=$imginiframe
Component0.0430.7308480.0588357633871886
0%100%
KB 3.26818883468451%
Sec 2.08159908084781%
http://tailieu.vn/images/ads/tailieu_tuyendung.gif
Component70.2492.50917327.9968738703947
0%100%
KB 1.94861263990606%
Sec 2.71066074500164%
http://www.buddy.vn/service/images/vnjob_300x100.gif
Component41.8853.26744812.8188727104456
0%100%
KB 0.0459181252378484%
Sec 0.692285150916769%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20100114/longmontran/80x100/nano_and_microelectromechanical_systems_p5_9381.jpg
Component0.9870.8344851.18276541819206
0%100%
KB 0.0482907943230868%
Sec 0.672486020420979%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20100114/longmontran/80x100/nano_and_microelectromechanical_systems_p4_8713.jpg
Component1.0380.8106191.28050292430846
0%100%
KB 0.125332755208474%
Sec 0.678910409365896%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090713/admin/72x90/doc51247451856.jpg
Component2.6940.8183633.29193768535479
0%100%
KB 3.26116387327528%
Sec 2.08961463430672%
http://tailieu.vn/js/box_invite.js
Component70.0982.51883527.8295323036245
0%100%
KB 0.125518846901434%
Sec 0.671786671262848%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090715/admin/72x90/doc41247624615.jpg
Component2.6980.8097763.33178558020984
0%100%
KB 0.148501170981978%
Sec 0.69112454656063%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090527/admin/80x100/suc-manh-cua-tap-trung1243439441.jpg
Component3.1920.8330863.83153720024103
0%100%
KB 3.26390872574644%
Sec 2.14504241046591%
http://tailieu.vn/js/caobox.js
Component70.1572.58564827.1332370067387
0%100%
KB 0.13035723091839%
Sec 0.69003445783728%
http://image.tailieu.vn/avatar/member/20090529/bichhuyen/thumbnail/70x70/happy6_gif_thumb.jpg
Component2.8020.8317723.36871161808765
0%100%
KB 0.0963489740299738%
Sec 0.667272011572992%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20090919/candysweet/72x90/68836.jpg
Component2.0710.8043342.57480101549854
0%100%
KB 0.0741110167212691%
Sec 0.658245180980321%
http://image.tailieu.vn/avatar/member/20090812/myngoc/thumbnail/70x70/4.jpg
Component1.5930.7934532.00768035409785
0%100%
KB 0.13082246015079%
Sec 0.675471735272833%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090619/admin/80x100/doc51245377356.jpg
Component2.8120.8142183.45362052914576
0%100%
KB 0.164132873190607%
Sec 0.677310119299426%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20091126/womanhood911_11/96x120/130051.jpg
Component3.5280.8164344.32123110992438
0%100%
KB 0.123844021664795%
Sec 0.688717059897646%
http://image.tailieu.vn/sach/thumbnail/20090715/admin/72x90/doc51247625044.jpg
Component2.6620.8301843.20651807310187
0%100%
KB 4.67601901484919%
Sec 2.19590989917285%
http://tailieu.vn/js/jquery-1.2.6.js
Component100.512.64696437.9718046788698
0%100%
KB 0.190883554053589%
Sec 1.04537849377895%
http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/20091125/womanhood911_11/96x120/129519.jpg
Component4.1031.2601063.25607528255559
0%100%
KB 2.17778455978614%
Sec 2.06017311322379%
http://static.tailieu.vn/js/ajax/ajax_js/ajax_core.js
Component46.8112.48334618.849970966591