hoanlongcomputer.com

Hoàn Long Computer | Máy tính xách tay | Máy Bộ | Linh Kiện máy tính


General data

KBSecKB/Sec
Page source140.736.42141921.9157167598003
Total page2313.714101.29924422.8403876340874
0%100%
KB 6.08242851104328% Page source
KB 93.9175714889567% Components
Sec 6.33905915428155% Page source
Sec 93.6609408457185% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 1.03387886316113%
Sec 3.207708045679%
http://hoanlongcomputer.com/components/com_ecommerce/imgupload/7000/6296/thumb_66.jpg
Component23.9213.2493847.36170301817206
0%100%
KB 0.0320264302329501%
Sec 0.529620931820577%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_vvisit_counter/images/stats/default/vtoday.png
Component0.7410.5365021.38116912891285
0%100%
KB 0.0512595765941685%
Sec 1.06463775780992%
http://hoanlongcomputer.com/images/stories/symbol_soxo.jpg
Component1.1861.078471.09970606507367
0%100%
KB 0.0132687099615596%
Sec 0.530501491205601%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_vvisit_counter/images/digit_counter/default/2.png
Component0.3070.5373940.571275451530907
0%100%
KB 5.87276560542919%
Sec 2.59096701649619%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_catnews/img/img.php?src=http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/34aefa53bf0f0a.jpg
Component135.8792.6246351.7707257784907
0%100%
KB 0.886972201404322%
Sec 1.07326368595604%
http://www.hoanlong.com.vn/images/banners/giovang2.gif
Component20.5221.08720818.8758728780509
0%100%
KB 0.0146949882310432%
Sec 5.85986900356334%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_vvisit_counter/images/digit_counter/default/6.png
Component0.345.9360030.0572775990847714
0%100%
KB 0.0145221060165604%
Sec 0.529349458916001%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_vvisit_counter/images/digit_counter/default/9.png
Component0.3360.5362270.626600301737883
0%100%
KB 0.0476290500900284%
Sec 0.0231995808379379%
http://opi.yahoo.com/online?u=hoanlong_chamsockhachhang&m=g&t=2
Component1.1020.02350146.891621633122
0%100%
KB 7.13800409212202%
Sec 3.60240299522867%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_catnews/img/img.php?src=http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/14b03bb965e25d.png
Component165.1533.64920745.2572298584323
0%100%
KB 0.541726419082047%
Sec 1.34436936172989%
http://hoanlongcomputer.com/templates/hoanlong/html/mod_emenu/js/ddaccordion.js
Component12.5341.3618369.20375140618988
0%100%
KB 37.2015296618337%
Sec 6.11372677174175%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_catnews/img/img.php?src=../../../images/stories/danh%20sach%201.jpg
Component860.7376.193159138.981899221383
0%100%
KB 0.0476290500900284%
Sec 0.0229004670558055%
http://opi.yahoo.com/online?u=hoanlongpc_chamsockhachhang&m=g&t=2
Component1.1020.02319847.504095180619
0%100%
KB 0.0555816319562401%
Sec 1.07274936819864%
http://hoanlongcomputer.com/images/stories/symbol_download.jpg
Component1.2861.0866871.18341343919638
0%100%
KB 1.20369241833693%
Sec 10.1253351900632%
http://hoanlongcomputer.com/components/com_ecommerce/imgupload/7000/6360/thumb_8.jpg
Component27.8510.2568882.71524852372377
0%100%
KB 0.0130958277470768%
Sec 0.543249858804474%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_vvisit_counter/images/digit_counter/default/4.png
Component0.3030.5503080.550600754486578
0%100%
KB 0.72070273162543%
Sec 1.06066142013854%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_hxdmoomenu/assets/js/ddlevelsmenu.js
Component16.6751.07444215.5196837055886
0%100%
KB 2.22724156918271%
Sec 1.40149614542039%
http://www.hoanlong.com.vn/images/banners/banner1.gif
Component51.5321.41970536.2976815606059
0%100%
KB 2.47454957700044%
Sec 1.92915654928284%
http://hoanlongcomputer.com/templates/hoanlong/html/mod_emenu/js/jquery.min.js
Component57.2541.95422129.2976075889063
0%100%
KB 0.0743825727812513%
Sec 1.1223568460195%
http://hoanlongcomputer.com/media/system/js/caption.js
Component1.7211.1369391.51371357654193
0%100%
KB 1.04451111935183%
Sec 1.61347304822926%
http://hoanlongcomputer.com/components/com_ecommerce/imgupload/6000/5676/thumb_33a.jpg
Component24.1671.63443614.7861402954903
0%100%
KB 0.0647443893238317%
Sec 6.38927176988606%
http://hoanlongcomputer.com/images/stories/symbol_werther.jpg
Component1.4986.4722840.231448434586616
0%100%
KB 1.24051633002177%
Sec 6.09552229234801%
http://hoanlongcomputer.com/components/com_ecommerce/imgupload/7000/6700/thumb_2.jpg
Component28.7026.1747184.64830944506292
0%100%
KB 0.0312052397141565%
Sec 0.530767041064986%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_vvisit_counter/images/stats/default/vyesterday.png
Component0.7220.5376631.34284858731213
0%100%
KB 0.995023585456111%
Sec 1.61335754884804%
http://hoanlongcomputer.com/components/com_ecommerce/imgupload/8000/7304/thumb_a%C3%AF.jpg
Component23.0221.63431914.0866012082097
0%100%
KB 1.04952470357183%
Sec 15.8163036241416%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_catnews/img/img.php?src=../../../images/stories/bkav.jpg
Component24.28316.0217961.51562284278242
0%100%
KB 0.030989136946053%
Sec 0.529521227226533%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_vvisit_counter/images/stats/default/vlmonth.png
Component0.7170.5364011.33668654607281
0%100%
KB 0.149110909991468%
Sec 1.07043148318066%
http://hoanlongcomputer.com/plugins/content/extranews/js/dhtmltooltip.js
Component3.451.0843393.18166182347034
0%100%
KB 25.6824309313943%
Sec 4.60994555892243%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_catnews/img/img.php?src=../../../images/stories/123.jpg
Component594.2184.66984127.245901358505
0%100%
KB 0.0172017803410447%
Sec 5.85205255825996%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_vvisit_counter/images/stats/default/vall.png
Component0.3985.9280850.0671380386752214
0%100%
KB 0.030989136946053%
Sec 0.534310996437446%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_vvisit_counter/images/stats/default/vmonth.png
Component0.7170.5412531.32470397392717
0%100%
KB 0.0476290500900284%
Sec 0.0237859623118214%
http://opi.yahoo.com/online?u=mc_vinh&m=g&t=2
Component1.1020.02409545.7356297987134
0%100%
KB 0.00782292020534949%
Sec 1.06738703795262%
http://hoanlongcomputer.com/images/arrowselect.png
Component0.1811.0812550.167398069835515
0%100%
KB 0.0312484602677773%
Sec 0.530797643465138%
http://www.hoanlong.com.vn/modules/mod_vvisit_counter/images/stats/default/vlweek.png
Component0.7230.5376941.34463096110427
0%100%
KB 0.947653858687807%
Sec 1.60817389713195%
http://hoanlongcomputer.com/components/com_ecommerce/imgupload/7000/6744/thumb_11.jpg
Component21.9261.62906813.4592294489856
0%100%
KB 2.78655875358839%
Sec 1.95900672269578%
http://hoanlongcomputer.com/media/system/js/mootools12.js
Component64.4731.98445932.4889554281545
0%100%
KB 0.0476290500900284%
Sec 0.0335441792635688%
http://opi.yahoo.com/online?u=hoanlongpc&m=g&t=2
Component1.1020.0339832.4308416715715
0%100%
KB 0.0476290500900284%
Sec 0.0357663083842955%
http://opi.yahoo.com/online?u=hoanlong_shopping&m=g&t=2
Component1.1020.03623130.4159421489884