tiencuongmobile.com.vn

Điện thoại di động giá rẻ nhất - Siêu thị TiencuongMobile


General data

KBSecKB/Sec
Page source109.2863.26675433.4540035766391
Total page418.35148.9353258.54905939625413
0%100%
KB 26.1230402222058% Page source
KB 73.8769597777942% Components
Sec 6.67565608279908% Page source
Sec 93.3243439172009% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 1.36727293588398%
Sec 1.75141372822189%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Nokia_8800.jpg
Component5.720.857066.67397848458684
0%100%
KB 1.26640070180303%
Sec 1.67545428583544%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/8800%20gold_tiencuongmobile.jpg
Component5.2980.8198896.46185032364137
0%100%
KB 1.86039952097641%
Sec 1.7829390118488%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/adverts/Quang%20cao%201.jpg
Component7.7830.8724878.92047675208914
0%100%
KB 1.3538870470012%
Sec 1.68889651800616%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Nokia%208600_tiencuong.jpg
Component5.6640.8264676.85326818856651
0%100%
KB 1.04386029912681%
Sec 1.76949269265096%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Nokia%20C3-tiencuong.jpg
Component4.3670.8659075.04326677114286
0%100%
KB 7.2489368974856%
Sec 2.89800466227618%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/adverts/cocoon_girl.jpg
Component30.3261.41814821.3842278803059
0%100%
KB 1.60558956474348%
Sec 1.84364771256756%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Nokia%20C1_Tiencuongmobile.jpg
Component6.7170.9021957.44517537782852
0%100%
KB 0.706105638566658%
Sec 1.69658625951703%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/new.gif
Component2.9540.830233.5580501788661
0%100%
KB 1.0529435808687%
Sec 1.62187540391323%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/S5233w_tiencuongmobile.jpg
Component4.4050.793675.5501656859904
0%100%
KB 1.04433836658691%
Sec 1.68231640435616%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/B7330_tiencuongmobile.jpg
Component4.3690.8232475.30703421937766
0%100%
KB 1.30847063829177%
Sec 1.68344646735257%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/N900_tiencuongmobile.jpg
Component5.4740.82386.64481670308327
0%100%
KB 0.590652346952679%
Sec 1.12524847847644%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/sp_ramat.jpg
Component2.4710.5506444.48747284997203
0%100%
KB 0.263415170514711%
Sec 0.042490777367883%
http://opi.yahoo.com/online?u=khoa_td2001&m=g&t=2&l=us
Component1.1020.02079352.9986052998605
0%100%
KB 0.0102784503921348%
Sec 1.16633331851786%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/0.gif
Component0.0430.5707490.0753395976164654
0%100%
KB 0.0313134186365038%
Sec 1.15867014268323%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/submenu.png
Component0.1310.5669990.231040971853566
0%100%
KB 1.07111014435247%
Sec 1.75138716254567%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Nokia%20E71_tiencuong.jpg
Component4.4810.8570475.22841804475134
0%100%
KB 0.408747678384897%
Sec 1.1121495565831%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/tintuc.jpg
Component1.710.5442343.14203081762624
0%100%
KB 3.17173856402877%
Sec 2.33856626067161%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/adverts/TienCuong%20Quang%20cao.JPG
Component13.2691.14438511.594874102684
0%100%
KB 1.12011205901265%
Sec 1.70874516517465%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/V9_Tiencvuong.jpg
Component4.6860.836185.60405654284963
0%100%
KB 0.655191454066083%
Sec 1.61980736819465%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Nokia%205233_tiencuongmobile.jpg
Component2.7410.7926583.45798566342609
0%100%
KB 1.14042992606687%
Sec 1.75821658484949%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/dopod_c500_tiencuong.jpg
Component4.7710.8603895.54516619808017
0%100%
KB 0.512010249766344%
Sec 1.18325361076073%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/sp_moi.jpg
Component2.1420.5790293.69929658100026
0%100%
KB 1.14019089233682%
Sec 1.75383324827208%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Samsung%20diva_Tiencuong.jpg
Component4.770.8582445.55786000251677
0%100%
KB 1.2176378208729%
Sec 1.68235931814083%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Qmobile%20M22i-Tiencuongmobile.jpg
Component5.0940.8232686.18753552913511
0%100%
KB 0.770166678219964%
Sec 1.78184981912351%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/adverts/tuyennhanvien.gif
Component3.2220.8719543.69514905602818
0%100%
KB 0.675748354850353%
Sec 1.73312019486945%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Samsung%20E1150.jpg
Component2.8270.8481083.33330189079693
0%100%
KB 0.473047751768252%
Sec 1.13028778290529%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/sp_khuyenmai.jpg
Component1.9790.553113.57795013650088
0%100%
KB 0.924104400371937%
Sec 1.74688734569557%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Nokia%20X6-8gb-tiencuong.jpg
Component3.8660.8548454.52245728757845
0%100%
KB 1.25779548752124%
Sec 1.69077041993693%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/qmobile_she.jpg
Component5.2620.8273846.35980391208919
0%100%
KB 0.879644126582702%
Sec 1.62122556660245%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Fmobile%20F99.jpg
Component3.680.7933524.63854631991852
0%100%
KB 1.29508474940899%
Sec 1.71594037640498%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Samsung%20C3303-tiencuongmobile.jpg
Component5.4180.8397016.45229671037667
0%100%
KB 1.17819725541471%
Sec 1.66563724671288%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Samsung%20S8500.jpg
Component4.9290.8150856.04722206886398
0%100%
KB 1.33046174145634%
Sec 1.68476249008257%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Samsung%20T929.jpg
Component5.5660.8244446.75121657747524
0%100%
KB 1.8955374792937%
Sec 1.75027140414414%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/adverts/Samsung-T919-Behold.jpg
Component7.930.8565019.258599814828
0%100%
KB 1.07134917808252%
Sec 1.73898507877489%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Qmobile%20M45.jpg
Component4.4820.8509785.26688116496549
0%100%
KB 1.18895377326695%
Sec 1.73496548761043%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/C720_tiencuongmobile.jpg
Component4.9740.8490115.85858133757984
0%100%
KB 0.735028719902665%
Sec 1.69087872615539%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/ACER%20Aspire%204535G-752G32Mn%20(023)(.jpg
Component3.0750.8274373.71629501702244
0%100%
KB 0.012907821422681%
Sec 1.15610348965701%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/btn_black.gif
Component0.0540.5657430.0954497006591332
0%100%
KB 1.54344079493057%
Sec 1.69930617605993%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Nokia%205530.jpg
Component6.4570.8315617.76491441998843
0%100%
KB 1.1179607554422%
Sec 1.73428704110987%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/lg-gt505-tiencuong.jpg
Component4.6770.8486795.51091755540081
0%100%
KB 0.662362465967573%
Sec 1.68817311420737%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/LG%20KU990_tiencuong.jpg
Component2.7710.8261133.35426267350835
0%100%
KB 1.03884059079577%
Sec 1.70719209487216%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Samsung%20C3510.jpg
Component4.3460.835425.20217375691269
0%100%
KB 0.696305255634623%
Sec 1.76873250560817%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/fmobile_b850.jpg
Component2.9130.8655353.36554847579821
0%100%
KB 1.03692832095537%
Sec 1.6932880286378%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/samsung%20B5722.jpg
Component4.3380.8286165.23523562180793
0%100%
KB 1.12967340821463%
Sec 1.6086926979641%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Nokia%20E72_Tiencuong.jpg
Component4.7260.7872196.00341201114302
0%100%
KB 0.957808156308937%
Sec 1.76508687742444%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/M8800.jpg
Component4.0070.8637514.63906843523191
0%100%
KB 1.16696267010238%
Sec 1.80798431398994%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Qmobile%20M12.jpg
Component4.8820.8847435.51798657915349
0%100%
KB 1.99258517369386%
Sec 1.7222323546436%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/adverts/Corby_tiencuong.jpg
Component8.3360.842789.89107477633546
0%100%
KB 1.23150177721578%
Sec 1.68916217476843%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Nokia%208800%20siroco_Tiencuong.jpg
Component5.1520.8265976.2327833273046
0%100%
KB 0.263415170514711%
Sec 0.0492956775090387%
http://opi.yahoo.com/online?u=tiencuongmobile&m=g&t=2&l=us
Component1.1020.02412345.6825436305601
0%100%
KB 1.14903514034865%
Sec 1.68075924702656%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/HTC%20HD2_Tiencuong.jpg
Component4.8070.8224855.84448348602102
0%100%
KB 1.01422011660065%
Sec 1.66487501615653%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/I900_tiencuong.jpg
Component4.2430.8147125.20797533361482
0%100%
KB 10.3193251599733%
Sec 2.78319598367846%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/adverts/suachua.jpg
Component43.1711.36196631.6975607320594
0%100%
KB 0.0681246130641495%
Sec 1.15076174522188%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/sp_moi2.gif
Component0.2850.5631290.506100733579695
0%100%
KB 1.03023537651398%
Sec 1.74369129049414%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Nokia%202690-tiencuong.jpg
Component4.310.8532815.0510910239417
0%100%
KB 1.38567853309781%
Sec 1.76098145869063%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/Samsung%20B5130.jpg
Component5.7970.8617426.72707144365715
0%100%
KB 0.611687315197047%
Sec 1.13751977737963%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/V8%20gold_tc.jpg
Component2.5590.5566494.59715188565865
0%100%
KB 0.581808098940842%
Sec 1.13230677429853%
http://tiencuongmobile.com.vn/images/products/6555_tc.jpg
Component2.4340.5540984.39272475266108