thoigian.com.vn

Lịch vạn niên tra cứu trực tuyến Âm dương lich Việt Nam Lich Van nien lich van su 2010


General data

KBSecKB/Sec
Page source42.9893.1209313.7744198043532
Total page156.30618.4118328.48943223031798
0%100%
KB 27.503102887925% Page source
KB 72.496897112075% Components
Sec 16.9506760652606% Page source
Sec 83.0493239347394% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.918070963366729%
Sec 2.81209930657634%
http://thoigian.com.vn/mFiles/N/06/icon_sms.gif
Component1.4350.5177592.77155974111507
0%100%
KB 0.557240285081827%
Sec 2.95970004505798%
http://thoigian.com.vn/mFiles/B/d04.gif
Component0.8710.5449351.59835576720159
0%100%
KB 0.43248499737694%
Sec 3.19269152575366%
http://thoigian.com.vn/mFiles/B/d02.gif
Component0.6760.5878331.14998647575077
0%100%
KB 0.0793315675661843%
Sec 2.8040990163282%
http://thoigian.com.vn/icons/mplus.gif
Component0.1240.5162860.240176956183201
0%100%
KB 0.545084641664427%
Sec 3.09384204678817%
http://thoigian.com.vn/mFiles/B/d01.gif
Component0.8520.5696331.49569986289418
0%100%
KB 2.23152022315202%
Sec 5.21296305549605%
http://thoigian.com.vn/?mPage=T8
Component3.4880.9598023.63408286292381
0%100%
KB 0.591787903215488%
Sec 3.07128589919786%
http://thoigian.com.vn/mFiles/B/d05.gif
Component0.9250.565481.63577845370305
0%100%
KB 0.0594986756746382%
Sec 3.17512130243204%
http://thoigian.com.vn/mFiles/B/rights.gif
Component0.0930.5845980.159083678014636
0%100%
KB 0.0332680767213031%
Sec 3.0125519285642%
http://thoigian.com.vn/icons/mline.gif
Component0.0520.5546660.0937501126804239
0%100%
KB 3.89364451780482%
Sec 4.67443978415619%
http://thoigian.com.vn/mFiles/N/10/thietkewebsite_jos.jpg
Component6.0860.860657.07139952361587
0%100%
KB 0.998042301639092%
Sec 2.81405457099543%
http://thoigian.com.vn/mFiles/B/d03.gif
Component1.560.5181193.01089132033375
0%100%
KB 0.0665361534426062%
Sec 3.38335153177587%
http://thoigian.com.vn/mFiles/B/arrow.gif
Component0.1040.6229370.166951072098784
0%100%
KB 6.03495707138561%
Sec 6.49602386117796%
http://thoigian.com.vn/mFiles/N/09/VPAR.gif
Component9.4331.1960377.88687975371999
0%100%
KB 0.0275101403656929%
Sec 3.22382911162778%
http://thoigian.com.vn/icons/m1x1.gif
Component0.0430.5935660.0724435024917195
0%100%
KB 30.0884163115939%
Sec 8.37463648375675%
http://thoigian.com.vn/mFiles/N/09/lyso_vn_210_66.gif
Component47.031.54192430.5008547762406
0%100%
KB 1.23539723363147%
Sec 2.83139668013482%
http://thoigian.com.vn/mFiles/C/book.gif
Component1.9310.5213123.70411576944325
0%100%
KB 0.0729338605043952%
Sec 2.93027874684062%
http://thoigian.com.vn/mFiles/B/right.gif
Component0.1140.5395180.211299715672137
0%100%
KB 4.67608409146162%
Sec 4.46504182745096%
http://thoigian.com.vn/mFiles/B/tracuunho.gif
Component7.3090.8220968.89068916525564
0%100%
KB 14.5087200747252%
Sec 0.0925600450840525%
http://www.google-analytics.com/urchin.js
Component22.6780.0170421330.71235770449
0%100%
KB 0.0594986756746382%
Sec 3.08920915637292%
http://thoigian.com.vn/mFiles/B/lefts.gif
Component0.0930.568780.163507858926123
0%100%
KB 0.0735736312105741%
Sec 3.134777679918%
http://thoigian.com.vn/mFiles/B/left.gif
Component0.1150.577170.199248055165722
0%100%
KB 0.551482348726216%
Sec 3.13543486601442%
http://thoigian.com.vn/mFiles/B/d06.gif
Component0.8620.5772911.49318108198465
0%100%
KB 4.76181336608959%
Sec 5.06993546323907%
http://thoigian.com.vn/mFiles/N/09/BannerLoGoHaViet.jpg
Component7.4430.9334687.97349239609713