batdongsan.com.vn

Nhà đất, mua bán nhà đất, cho thuê nhà, cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ, biệt thự, mặt bằng, showroom, nhà mặt phố...


General data

KBSecKB/Sec
Page source185.826.07239530.6007761352811
Total page267.82419.83017613.5058811379183
0%100%
KB 69.3813847900114% Page source
KB 30.6186152099886% Components
Sec 30.6219924623967% Page source
Sec 69.3780075376033% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.138523806679013%
Sec 2.85567813417289%
http://batdongsan.com.vn/images/1_trang.gif
Component0.3710.5662860.65514598630374
0%100%
KB 1.10296313997252%
Sec 4.26000253351256%
http://batdongsan.com.vn/images/new.gif
Component2.9540.8447663.49682634007524
0%100%
KB 0.194157357070315%
Sec 2.85608660255965%
http://batdongsan.com.vn/images/1_v.jpg
Component0.520.5663670.918132588939681
0%100%
KB 0.209092538383416%
Sec 2.85687832523524%
http://batdongsan.com.vn/images/3_xanh.gif
Component0.560.5665240.988484159541343
0%100%
KB 0.471951729493996%
Sec 2.87073599346773%
http://batdongsan.com.vn/images/home_ic.gif
Component1.2640.5692722.220379713037
0%100%
KB 0.162793476312802%
Sec 2.85535035089956%
http://batdongsan.com.vn/images/1_x.jpg
Component0.4360.5662210.770017360712513
0%100%
KB 0.222160822032379%
Sec 2.85654549914232%
http://batdongsan.com.vn/images/content_title_L.gif
Component0.5950.5664581.05038678948836
0%100%
KB 0.493234362865165%
Sec 2.85807851629759%
http://batdongsan.com.vn/images/latest_news_icon.gif
Component1.3210.5667622.33078435039752
0%100%
KB 0.0451789234721309%
Sec 2.85913246559183%
http://www.vnexpress.net/Service/Gold_Content.js
Component0.1210.5669710.213414795465729
0%100%
KB 0.019789115239859%
Sec 2.85972247548383%
http://batdongsan.com.vn/images/4.gif
Component0.0530.5670880.0934599215642017
0%100%
KB 0.133296493219428%
Sec 2.85822475806569%
http://batdongsan.com.vn/images/3_trang.gif
Component0.3570.5667910.629861800910741
0%100%
KB 8.46750104546269%
Sec 0.425003792200331%
http://www.google-analytics.com/urchin.js
Component22.6780.084279269.082452330948
0%100%
KB 0.151218710795149%
Sec 2.86242542678391%
http://batdongsan.com.vn/images/3_x.jpg
Component0.4050.5676240.713500486237368
0%100%
KB 0.175488380428938%
Sec 2.86477033789312%
http://batdongsan.com.vn/images/3_v.jpg
Component0.470.5680890.827335153470671
0%100%
KB 0.393915407133043%
Sec 2.85749354922518%
http://batdongsan.com.vn/images/content_title_R.gif
Component1.0550.5666461.86183260801276
0%100%
KB 0.554841985781707%
Sec 2.87163865817429%
http://batdongsan.com.vn/images/1.jpg
Component1.4860.5694512.60953093418046
0%100%
KB 13.6925742278511%
Sec 7.31386852038025%
http://batdongsan.com.vn/js/menu.js
Component36.6721.45035325.2848789225795
0%100%
KB 1.12200549614672%
Sec 4.26455619960206%
http://batdongsan.com.vn/js/tooltip.js
Component3.0050.8456693.55339973441145
0%100%
KB 0.424905908357727%
Sec 2.87460887891262%
http://batdongsan.com.vn/images/vip.gif
Component1.1380.570041.99635113325381
0%100%
KB 0.207225640719278%
Sec 2.85789193197277%
http://batdongsan.com.vn/images/1_xanh.gif
Component0.5550.5667250.979310953284221
0%100%
KB 1.20974968636119%
Sec 0.193024005434949%
http://edge.quantserve.com/quant.js
Component3.240.03827784.6461321420174
0%100%
KB 0.23410896708286%
Sec 4.27225658511553%
http://www.vnexpress.net/Service/Forex_Content.js
Component0.6270.8471960.740088480115581
0%100%
KB 0.791937989127188%
Sec 2.8740339974794%
http://batdongsan.com.vn/images/hotline.gif
Component2.1210.5699263.72153577832912