jaovat.com

Việt Nam Tin rao vặt giành cho việc làm, bán đấu giá, mua bán, bất động sản, dịch vụ, cộng đồng và các sự kiện


General data

KBSecKB/Sec
Page source37.9791.01997137.2353723782343
Total page120.8152.14751556.2580470916385
0%100%
KB 31.4356661010636% Page source
KB 68.5643338989364% Components
Sec 47.495407482602% Page source
Sec 52.504592517398% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 2.27703513636552%
Sec 4.06469803470523%
http://static.olx.com/js/456-corners.js?1263290484
Component2.7510.0872931.5156375300722
0%100%
KB 2.00389024541655%
Sec 4.06930801414658%
http://static04.olx.com/js/ga_script-386.js
Component2.4210.08738927.7037155706096
0%100%
KB 0.91876008773745%
Sec 4.06544308188767%
http://static01.olx.com/js/sessioninfo-386.js
Component1.110.08730612.7139028245481
0%100%
KB 46.3386168935977%
Sec 10.3188569113603%
http://static03.olx.com/js/compressed/protoculous.compressed-386.js
Component55.9840.221599252.636519117866
0%100%
KB 2.78773331126102%
Sec 13.8770159929034%
http://www.jaovat.com/home_utils.php?country_id=246&lang_id=129&ver=386
Component3.3680.29801111.3015962498029
0%100%
KB 13.8020941108306%
Sec 6.04475405294026%
http://static04.olx.com/js/home-386.js
Component16.6750.129812128.454996456414
0%100%
KB 0.0422133013284774%
Sec 4.05538494492472%
http://static01.olx.com/images/down.gif
Component0.0510.087090.585601102307957
0%100%
KB 0.393990812399123%
Sec 6.00913148452979%
http://static.olx.com/js/languages.js?1263290484
Component0.4760.1290473.68857857989725