jackazz.nl

Jackazz - Galleries of ass, big ass, ass parade, nice ass, hot ass, round ass, ass fuck, fat ass, ass licking, sexy ass, tight ass, ass fucking, ebony ass, latina ass, whipped ass, ass worship, ass fisting, asian ass, ass lick, mature ass, ass arsenal, blonde ass, gaping ass, perfect ass, cum ass, huge ass, wet ass.


General data

KBSecKB/Sec
Page source362.3883.454563104.901256685723
Total page591.62912.04466649.1195853832726
0%100%
KB 61.2525755160751% Page source
KB 38.7474244839249% Components
Sec 28.6812685382891% Page source
Sec 71.3187314617109% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 1.90660025117092%
Sec 2.43478731581266%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101067.jpg
Component11.280.29326238.4638991754813
0%100%
KB 2.02153714574505%
Sec 4.11716688532501%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101071.jpg
Component11.960.49589924.1178143129952
0%100%
KB 1.58748134388274%
Sec 4.64365720062308%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101078.jpg
Component9.3920.55931316.792028792465
0%100%
KB 1.57379033144082%
Sec 2.10169381201604%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101061.jpg
Component9.3110.25314236.7817272518981
0%100%
KB 2.32341551884712%
Sec 4.43126442858606%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101075.jpg
Component13.7460.53373125.7545467660676
0%100%
KB 1.19551272841595%
Sec 3.00362002566115%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101062.jpg
Component7.0730.36177619.5507717482641
0%100%
KB 1.19669590233068%
Sec 2.08602712603239%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101081.jpg
Component7.080.25125528.1785437105729
0%100%
KB 1.24317773469522%
Sec 2.08076338521965%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101066.jpg
Component7.3550.25062129.347101799131
0%100%
KB 1.31180182174978%
Sec 2.08817745548112%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101069.jpg
Component7.7610.25151430.8571292254109
0%100%
KB 1.38955325043228%
Sec 2.23999569602013%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass47121.jpg
Component8.2210.269830.470719051149
0%100%
KB 1.53085802082048%
Sec 4.99181961542147%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101076.jpg
Component9.0570.60124815.0636675714514
0%100%
KB 1.24047333717583%
Sec 3.6594705075259%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101074.jpg
Component7.3390.44077116.6503694662308
0%100%
KB 2.20408397830397%
Sec 3.00106287712752%
http://jackazz.nl/images/banners/ai_banner_468x60_4.jpg
Component13.040.36146836.0751159162083
0%100%
KB 2.61667362485612%
Sec 2.53390172878185%
http://banners.adultfriendfinder.com/piclist?age=18-35&background_color=%23F3F3F3&border_color=%23999999&grid=4x2&link_color=%230000FF&models=0&p=piclist_links&pic_border_color=%23000000&pic_border_width=0&pid=g909368-pct.subazz&race=4&rollover_header_color=%23FFEE80&rows=2&show_join_link=0&show_profile=1&show_title=0&size=4&target=_blank&text_color=%23000000&this_page=banners_member_models_customize&thumb=bigthumb&title_color=%23000000
Component15.4810.305250.7241153342071
0%100%
KB 1.3361413994243%
Sec 4.09563038111642%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101073.jpg
Component7.9050.49330516.0245689786238
0%100%
KB 0.505891360971149%
Sec 1.46908183257219%
http://adspaces.ero-advertising.com/adspace/29561.js
Component2.9930.17694616.9147649565404
0%100%
KB 1.52291385310727%
Sec 2.68590262278755%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101077.jpg
Component9.010.32350827.85093413455
0%100%
KB 1.21495058558658%
Sec 2.08120341402576%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101079.jpg
Component7.1880.25067428.6746930275976
0%100%
KB 0.938594964073769%
Sec 2.20050933749429%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101072.jpg
Component5.5530.26504420.951238284964
0%100%
KB 0.00828221740313609%
Sec 0.746654162099638%
http://c.statcounter.com/4299413/0/1df67303/1/
Component0.0490.0899320.544856113507984
0%100%
KB 1.19601980295084%
Sec 2.08714795412343%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101080.jpg
Component7.0760.2513928.1474999005529
0%100%
KB 0.0219732298450549%
Sec 1.4143522120082%
http://jackazz.nl/images/next.gif
Component0.130.1703540.76311680383202
0%100%
KB 1.83206029454269%
Sec 2.08757968049924%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101064.jpg
Component10.8390.25144243.1073567661727
0%100%
KB 1.44364120082011%
Sec 2.12093884546072%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101068.jpg
Component8.5410.2554633.4338056838644
0%100%
KB 1.82614442496903%
Sec 2.08811103603869%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101065.jpg
Component10.8040.25150642.9572256725486
0%100%
KB 1.52291385310727%
Sec 2.08287220251687%
http://jackazz.nl/images/ass/thumbs/ass101070.jpg
Component9.010.25087535.9142999501744
0%100%
KB 2.03624230725674%
Sec 2.74533972133391%
http://banners.adultfriendfinder.com/piclist?age=18-35&background_color=%23F3F3F3&border_color=%23999999&display=vertical&link_color=%230000FF&models=0&p=piclist_links&pic_border_color=%23000000&pic_border_width=0&pid=g909368-pct.subsky&race=4&rollover_header_color=%23FFEE80&rows=1&show_join_link=0&show_profile=1&show_title=0&size=6&target=_blank&text_color=%23000000&this_page=banners_member_models_customize&title_color=%23000000&width=1
Component12.0470.33066736.4324229511865