chuahoangphap.com.vn

Chùa Hoằng Pháp - Pháp Âm - Radio Online - Tin Tức - Âm nhạc Phật giáo - Kinh Sách - Pháp thoại


General data

KBSecKB/Sec
Page source82.6563.12410226.4575228337615
Total page1125.07546.6738524.1050395456985
0%100%
KB 7.34671021931871% Page source
KB 92.6532897806813% Components
Sec 6.69347396882837% Page source
Sec 93.3065260311716% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 1.27538164122392%
Sec 2.58357945616228%
http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp(thumb)_8909.jpg
Component14.3491.20585611.8994307778043
0%100%
KB 1.35199875563851%
Sec 2.45458216967317%
http://chuahoangphap.com.vn/images/event_image/57.jpg
Component15.2111.14564813.2772020725389
0%100%
KB 1.23254005288536%
Sec 2.41558817196353%
http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp(thumb)_12444.jpg
Component13.8671.12744812.299458600308
0%100%
KB 0.10701508788303%
Sec 1.23038703685254%
http://chuahoangphap.com.vn/images/ico/banhxe.gif
Component1.2040.5742692.09657843275538
0%100%
KB 1.00215541186143%
Sec 2.53447915695834%
http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp(thumb)_5014.jpg
Component11.2751.1829399.53134523420058
0%100%
KB 1.61855876274915%
Sec 2.58229179722693%
http://chuahoangphap.com.vn/images/event_image/0.jpg
Component18.211.20525515.1088358895006
0%100%
KB 6.20794169277604%
Sec 3.6789658449003%
http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp_10932.jpg
Component69.8441.71711540.6752023015348
0%100%
KB 0.582361175921605%
Sec 1.83212869733266%
http://chuahoangphap.com.vn/images/books/NEPSAONGDAO-XP.jpg
Component6.5520.8551257.66203771378453
0%100%
KB 0.785903162011422%
Sec 2.42563448269213%
http://chuahoangphap.com.vn/images/skin/maping.gif
Component8.8421.1321377.81000885935183
0%100%
KB 0.177321511899207%
Sec 1.29986919870548%
http://chuahoangphap.com.vn/images/skin/thongbao_bg_04.jpg
Component1.9950.6066993.28828628364312
0%100%
KB 6.39512921360798%
Sec 3.87586625058786%
http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp_10006.jpg
Component71.951.80901639.7730036660815
0%100%
KB 0.139368486545341%
Sec 1.30514195850567%
http://chuahoangphap.com.vn/images/skin/v2_13-16.jpg
Component1.5680.609162.5740363779631
0%100%
KB 0.0823945070328645%
Sec 1.22080993961287%
http://chuahoangphap.com.vn/js/copyRight.js
Component0.9270.5697991.62688948208052
0%100%
KB 0.0651512121414128%
Sec 1.3207931207732%
http://chuahoangphap.com.vn/images/online.gif
Component0.7330.6164651.189037496046
0%100%
KB 0.30371308579428%
Sec 1.90464039285381%
http://chuahoangphap.com.vn/js/tooltip.js
Component3.4170.8889693.84377857945553
0%100%
KB 4.55276314912339%
Sec 4.00123409575169%
http://chuahoangphap.com.vn/js/amlichHP.js
Component51.2221.8675327.427671844629
0%100%
KB 1.57811701442126%
Sec 2.56033089192342%
http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp(thumb)_17457.jpg
Component17.7551.19500514.8576784197556
0%100%
KB 0.418194342599382%
Sec 1.84929248390694%
http://chuahoangphap.com.vn/images/skin/phapam.png
Component4.7050.8631365.45105290475661
0%100%
KB 0.606004044174833%
Sec 1.84641078462565%
http://chuahoangphap.com.vn/images/books/TIEUSU13VITOTINHDOTONG.jpg
Component6.8180.8617917.91143096179932
0%100%
KB 20.6807546163589%
Sec 5.85446240239449%
http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp_30594.jpg
Component232.6742.73250385.150501207135
0%100%
KB 0.798880074661689%
Sec 2.49437318755577%
http://chuahoangphap.com.vn/images/books/CONDUONGTAYPHUONG-XP.jpg
Component8.9881.164227.72019034203157
0%100%
KB 16.9447370175322%
Sec 5.1043442955745%
http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp_27301.jpg
Component190.6412.38239480.0207690247709
0%100%
KB 0.0730617958802746%
Sec 1.26499956613821%
http://chuahoangphap.com.vn/js/date.js
Component0.8220.5904241.39221982846226
0%100%
KB 0.527875919383152%
Sec 1.91819187832159%
http://chuahoangphap.com.vn/images/skin/aspp.png
Component5.9390.8952946.63357511610711
0%100%
KB 0.722351843210453%
Sec 1.91377398693273%
http://chuahoangphap.com.vn/images/skin/mediahand.gif
Component8.1270.8932329.09842011929712
0%100%
KB 1.03557540608404%
Sec 2.47377921469945%
http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp(thumb)_15018.jpg
Component11.6511.15460810.0908706677937
0%100%
KB 1.02757593938182%
Sec 2.46784227142179%
http://chuahoangphap.com.vn/js_slidehot/fpss.php
Component11.5611.15183710.0370104450543
0%100%
KB 0.460858165011221%
Sec 1.91945168440144%
http://chuahoangphap.com.vn/images/skin/radio.png
Component5.1850.8958825.78759256241335
0%100%
KB 0.0735062106970646%
Sec 1.22828521752545%
http://chuahoangphap.com.vn/rss/rss.gif
Component0.8270.5732881.44255592302647
0%100%
KB 0.784392151634335%
Sec 2.5979451020218%
http://chuahoangphap.com.vn/images/books/annangcuachame.jpg
Component8.8251.2125617.27798436532265
0%100%
KB 0.12745816945537%
Sec 1.29801162749591%
http://chuahoangphap.com.vn/images/skin/thuvienks.gif
Component1.4340.6058322.36699282969536
0%100%
KB 1.10481523453992%
Sec 2.55795054404126%
http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp(thumb)_11051.jpg
Component12.431.19389410.4113095467437
0%100%
KB 0.757816145590294%
Sec 2.45551202654163%
http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp(thumb)_22740.jpg
Component8.5261.1460827.43925827296825
0%100%
KB 0.314467924360598%
Sec 1.9119828340709%
http://chuahoangphap.com.vn/images/skin/thongbao_bg_01.gif
Component3.5380.8923963.96460764055419
0%100%
KB 1.61598115681177%
Sec 2.47457194981772%
http://chuahoangphap.com.vn/images/event_image/29.jpg
Component18.1811.15497815.7414253777994
0%100%
KB 1.87151967646601%
Sec 3.15268399757037%
http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp(thumb)_15239.jpg
Component21.0561.47147914.3094125026589
0%100%
KB 0.507255071884097%
Sec 1.86606204544943%
http://chuahoangphap.com.vn/images/books/trongvongtayme.jpg
Component5.7070.8709636.55251715629711
0%100%
KB 14.7423949514477%
Sec 5.43027626818872%
http://chuahoangphap.com.vn/images/news/hp_11144.jpg
Component165.8632.53451965.4416084472044